Aanmelden

 

Samenstelling bestuur

 

Jan Verdonschot Voorzitter, correspondentie
open vacature! Secretaris
José Wouters Penningmeester, jaarverslag
Thea van Moorsel Website, notulist, vergaderagenda en verslag, excursies

 

www.kunstkringeymerick.nl

info@kunstkringeymerick.nl

Bezoekadres: Jan Deckersstraat 4, 5591 HS Heeze

 

Algemeen

De Vereniging Kunstkring Eymerick is opgericht in september 2003. Twee jaar eerder werd daartoe al de aanzet gegeven. Inmiddels is de vereniging gegroeid naar circa 90 leden. Onder deze leden bevinden zich o.a. kunstschilders, tekenaars, beeldhouwers, boetseerders, textielbewerkers en fotografen. Veel hebben een kunstacademie als achtergrond, echter dat is geen selectiecriterium om lid te kunnen worden van de kunstkring. Iedereen die zelfstandig  “scheppend bezig is in een creatief proces” kan lid worden van de Kunstkring. Mocht u belangstelling hebben om lid te worden dan kunt u zich aanmelden in de Kunstkazerne en of via e-mail: info@kunstkringeymerick.nl

 

Kosten lidmaatschap:

      • de contributie € 30,–
      • Atelier ( alleen bij gebruik) € 125,– of € 4,– per dagdeel