ACTIVITEITENKALENDER
 
Onze HUIDIGE thuisbasis is het schilder en beeldhouw atelier, de Kunst Kazerne, Jan Deckersstraat 4, links naast het gemeentehuis in Heeze en achter het voormalige Wit – Gele Kruis gebouw.

 

2021 WORDT EEN BIJZONDER JAAR VOOR DE KUNSTKRING.

B&W HEEZE – LEENDE HEEFT ONS AANGEZEGD DE KUNSTKAZERNE MEDIO NOVEMBER 2021 TE ONTRUIMEN.

IN AFWACHTING VAN EEN OPLOSSING VOOR EEN NIEUW / TIJDELIJK ONDERKOMEN HIER TOCH EEN OVERZICHT VAN ONS VOORNEMEN IN 2021.

 

Openingstijden atelier

  • Maandag                 9:00 tot 16.30
  • Dinsdag                   9:00 tot 16.30
  • Woensdag               9:00 tot 16.30  en  incidenteel 19:00 tot 22:00
  • Donderdag              9:00 tot 16.30  en  incidenteel  19.30 tot 22.00
  • Vrijdag                     9:00 tot 16.30

Zolang het Corona virus nog rondwaart werken we in dagdelen.

 

Op dit moment is de Kunstkazerne gesloten op basis van de landelijke Corona maatregelen.

Zodra deze veranderen houden wij u op de hoogte van wijzigingen.

 

Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans,  Ries van Dijk

Van 24 t/m 31 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! Dit i.v.m. De Brabantse Dag
 
Portret/Modeltekenen op donderdagavond
Nog nader te bepalen!

De avonden zijn van 19.15 uur tot 22.00 uur.

Contactpersonen:  José Wouters
 
Sociaal Café
We houden ons sociaal Café de laatste woensdag in de maand vanaf 19.30 uur. U ontvangt via onze secretaris regelmatig updates wat er dan te beleven is. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel (kunst-)vrienden.

Contactpersonen: Lenie van den Akker & Sjaak van Galen

 

Nieuwjaarsbuffet 

Ergens in januari 2022

Aanmelden voor 20 december 2021

Contactpersoon: Sjaak van Galen & José Wouters

 

Algemene Ledenvergadering 
Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met de secretaris Lenie van den Akker.

  • Dinsdag 9 maart, tijd en plaats volgt nog

 Zeer waarschijnlijk zullen we ivm Corona maatregelen hiervan moeten afwijken.

Onze secretaris houd u op de hoogte.

Contactpersonen: Lenie van den Akker & Sjaak van Galen

 

Het gezamenlijke Jaarthema voor 2021 -2022:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering komt het bestuur met een voorstel voor een nieuw thema.

Contactpersonen: José Wouters. Pierre Pasmans & Thea van Moorsel

 

Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met de door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.

1) Expositie in T’Perron

Elke twee maanden wisselen. Soms afgewisseld met externe verenigingen / Kunstenaars.

Contactpersonen: Hilda Koster, Jan van de Vrande

 

Dit jaar wordt het vorige jaarthema 2020 -2021 geëxposeerd vanaf:

-9 maart – juni 2021 è  Reflecties door leden KKE

Een en ander onderleiding van: José Wouters. Pierre Pasmans & Thea van Moorsel

2) Exposities in het Gemeentehuis

Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij:

Contactpersonen: José Wouters & Hilda Koster

3)Dokters Praktijk Strabrecht

Leden kunnen zich aanmelden bij:

Contactpersoon: José Wouters & Hilda Koster

 

Heeze Leeft 28 maart

Jaarlijks organiseert de Winkeliersvereniging een weekend  onder de titel Heeze Leeft.

Wij hebben ons in principe aangemeld voor deelname.

We houden dan open huis en demonstreren zowel binnen als buiten de Kunstkazerne.

Contactpersonen: Martien Baselmans & José Wouters

 

Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel

Normaal jaarlijks afwisselend in Heeze, Leende of Sterksel in een weekend eind mei begin juini

Het is nog niet vastgesteld of er dit jaar een atelierroute zal worden georganiseerd.

 

Creatief weekeind op de Strabrechtse hei  (De Plaetse)
11 en 12 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de ‘Strabrechtse Heide’. Naast leden kunnen introducés deelnemen.

Contactpersonen: Joop Verhees, Jan van den Akker & Sjaak van Galen

 

Kunstsmullen

Deelname nog nader te bepalen

Op basis van een eventueel verzoek van de Stuurgroep Kunstsmullen.

Contactpersonen: Jan van den Akker & Sjaak van Galen

 

Lijstenmakerij

Op verzoek kunnen er tegen betaling van een klein bedrag schilderijlijsten gemaakt worden.

Contactpersoon: Martien Baselmans

 

Excursies

Wanneer en waarheen moet nog bepaald worden.

Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

 

Website Kunstkring Eymerick 

Op onze website kunnen alle leden twaalf foto’s plaatsen met een begeleidende tekst.

Maak daar gebruik van!

Er is een nieuwe website in de maak.

We hebben de intentie die op de ALV 2021 te lanceren.

Contactpersoon: Thea van Moorsel

 

Faceboekgroep
Wilt u mensen uitnodigen voor uw evenement? Maak dan gebruik van de Facebookgroep van de Kunstkring.

Contactpersoon: Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

 

Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 21 januari (alleen DB), 11 februari, 9 maart (ALV), 8 april, 10 juni, 9 september, 4 november en 9 december 2021.