ACTIVITEITENKALENDER 2021
 
Onze HUIDIGE thuisbasis is het schilder- teken- keramiek en beeldhouwatelier, de Kunst-Kazerne, Jan Deckersstraat 4, links naast het gemeentehuis in Heeze en achter het voormalige Wit-Gele Kruis gebouw.

 

2021 WORDT EEN BIJZONDER JAAR VOOR DE KUNSTKRING.

 

B&W HEEZE – LEENDE HEEFT ONS AANGEZEGD DE KUNSTKAZERNE MEDIO NOVEMBER 2021 TE ONTRUIMEN.

IN AFWACHTING VAN EEN OPLOSSING VOOR EEN NIEUW / TIJDELIJK ONDERKOMEN HIER TOCH EEN OVERZICHT VAN ONS VOORNEMEN IN 2021.

 

Openingstijden atelier

Op dit moment is de Kunstkazerne gesloten op basis van de landelijke Covid-19 maatregelen.

Zodra deze veranderen houden wij u op de hoogte van wijzigingen.

Zolang het Corona virus nog rondwaart werken we in dagdelen.

  • Maandag                 9:00 – 1230  / 13.00 tot 16.30
  • Dinsdag                   9:00 – 12.30 / 13.00 tot 16.30
  • Woensdag               9:00 – 12.30 / 13.00 tot 16.30  en  incidenteel 19:00 tot 22:00
  • Donderdag             9:00 – 12.30 / 13.00 tot 16.30  en  incidenteel  19.30 tot 22.00
  • Vrijdag                     9:00 – 12.30 / 13.00 tot 16.30
  • Wanneer er vraag is om op andere tijden in het atelier te komen werken kunnen we kijken wat we kunnen doen.

Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans &  Ries van Dijk

 

Van 24 t/m 31 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! Dit i.v.m. De Brabantse Dag
 
Portret/Modeltekenen op donderdagavond
Vanwege de sluiting van het atelier kunnen we nog geen data plannen.

Contactpersonen:  José Wouters
 
Sociaal Café
We houden  Sociaal Café de laatste woensdag van de maand vanaf 19.30 uur. Je ontvangt via onze secretaris regelmatig updates wat er dan te beleven is. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel (kunst-) vrienden.

Contactpersonen: Lenie van den Akker &  Sjaak van Galen

 

Nieuwjaarsbuffet 

Ergens in januari 2022

Aanmelden voor 20 december 2021

Contactpersoon: Sjaak van Galen & José Wouters

 

Algemene Ledenvergadering 
Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met de secretaris Lenie van den Akker.

  • Dinsdag 9 maart, tijd en plaats volgt nog

Inmiddels is bekend gemaakt dat de ALV vergadering op 1 juni plaatsvindt. Of deze fysiek of digitaal plaats gaat vinden hangt af van de dan geldende Coronamaatregelen.

Onze secretaris houd u op de hoogte.

Contactpersonen: Lenie van den Akker & Sjaak van Galen

 

Het gezamenlijke Jaarthema voor 2021 -2022:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering komt het bestuur met een voorstel voor een nieuw thema.

Werkgroep: José Wouters, Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

 

Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.

1) Expositie in t’Perron

Elke twee maanden wisselen deze. Soms afgewisseld met externe verenigingen / Kunstenaars.

Contactpersonen: Hilda Koster & Jan van de Vrande

 

Dit jaar wordt het jaarthema 2019 -2020 “Reflectie” geëxposeerd vanaf  medio maart – september 2021

Een en ander o.l.v. van: José Wouters, Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

2) Exposities in het Gemeentehuis

Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij:

Contactpersonen: José Wouters & Hilda Koster

3) Huisartsenpraktijk  Strabrecht

Leden kunnen zich aanmelden bij:

Contactpersoon: José Wouters & Hilda Koster

 

Heeze Leeft 28 maart

Jaarlijks organiseert de Winkeliersvereniging een weekend onder de titel Heeze Leeft.

Wij hebben ons in principe aangemeld voor deelname.

We houden dan open huis en demonstreren onze disciplines zowel binnen als buiten de Kunstkazerne.

Contactpersonen: Martien Baselmans & José Wouters

 

Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel

Normaal jaarlijks afwisselend in Heeze, Leende of Sterksel in een weekend eind mei begin juni.

Het is nog niet vastgesteld of er dit jaar een atelierroute zal worden georganiseerd.

Werkgroep: José Wouters, Thea van Moorsel, Jantine van der Wal, Riek Jeijsman

 

Creatief weekeind op de Strabrechtse heide (De Plaetse)
11 en 12 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de Strabrechtse Heide .

Naast leden kunnen introducés deelnemen.

Werkgroep: Joop Verhees, Jan van den Akker & Sjaak van Galen

 

Kunstsmullen

Deelname nog nader te bepalen

Op basis van een eventueel verzoek van de Stuurgroep Kunstsmullen.

Contactpersonen: Jan van den Akker & Sjaak van Galen

 

Lijstenmakerij

Op verzoek kunnen er tegen betaling van een klein bedrag schilderijlijsten gemaakt worden.

Contactpersoon: Martien Baselmans

 

Excursies

Vanwege Covid-19 kon deze wederom begin van dit jaar niet doorgaan.  We gaan er van uit dat dit in 2022 zeker wel weer het geval zal zijn.

Werkgroep: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

 

Website Kunstkring Eymerick 

Op onze website kunnen alle leden twaalf foto’s plaatsen met (eventueel) een begeleidende tekst. Maak daar gebruik van!

Er is een nieuwe website in de maak.

We hebben de intentie die op de ALV 2021 te lanceren.

Contactpersoon: Thea van Moorsel

 

Faceboekgroep
Wilt u mensen uitnodigen voor uw evenement? Maak dan gebruik van de Facebookgroep van de Kunstkring.

Contactpersoon: Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

 

Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 21 januari (alleen DB), 11 februari (online), 8 april, 10 juni, 9 september, 4 november en 9 december 2021.