Activiteiten 2023

Kunstkring Eymerick Heeze-Leende-Sterksel

 

Atelier

 

Onze ateliers bevinden zich in de Kunstkazerne: Jan Deckersstraat 4.

De Kunstkazerne ligt in de tuin van het gemeentehuis in Heeze.

Er zijn ateliers voor teken- en schilderkunst, beeldhouwen en keramiek. Leden kunnen, voor 125,- euro per jaar, gedurende de openingstijden in de ateliers werken.

 

Openingstijden* van de ateliers:

 

Dag Tijd Contactpersoon / sleutelhouder
Maandag 9.00 – 12.30
12.30 – 16.30 Jan Verdonschot ; Martien Baselmans
Dinsdag 9.00 – 12.30 Martien Baselmans
12.30 – 16.30 José Wouters
18.30 – 22.30 Stefan Mommers
Woensdag 9.00 – 12.30 Thea van Moorsel en

Riek Jeijsman   (afwisselend)

12.30 – 16.30
incidenteel 19.00 – 22.00 Paula van Gaal, modeltekenen
Donderdag 9.00 – 12.30 Martien Baselmans
12.30 – 16.30 Joop Verhees
incidenteel 19.30 – 22.00 José Wouters, modeltekenen
Vrijdag 9.00 – 12.30 Ries van Dijk
12.30 – 16.30 Ries van Dijk

*

Van 23 t/m 30 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! 

Dit i.v.m. De Brabantse Dag

 

 

Exposities

Wij treden graag naar buiten met de door ons gemaakte werken.
Leden kunnen zich voor de hiernavolgende locaties aanmelden bij

Hilda Koster of José Wouters.

 

1) Dorpshuis t’ Perron

 

2) Gemeentehuis Heeze-Leende-Sterksel

 

3) Dokterspraktijk Strabrecht

 

4) Dorpshuis De Schammert in Leende

 

 

Jaarthema 2023 -2024

De ideeën voor het jaarthema 2023-2024 worden in het voorjaar van 2023 verzameld en bij de jaarvergadering zal er een keuze worden gemaakt.

Er kan gewerkt worden van half 2023 tot eind 2024. Daarna wordt er ergens in 2025  geëxposeerd. Aanmelden is verplicht. U ontvangt hiervoor een mail in de loop van 2023.

 

Contactpersonen: José Wouters & Thea van Moorsel

 

 

Activiteitenkalender 2023
 
Modeltekenen op donderdagavond
De data worden in de loop van 2023 bekend gemaakt.

De avonden zijn van 19.15 uur tot 22.00 uur.

Voorlopig zullen er twee sessies worden voorbereid:
7 maal tot 8 maal op een woensdagavond of een donderdagavond.

Contactpersoon:  José Wouters, Paula van Gaal
 
Sociaal Café
We houden ons sociaal Café op de laatste donderdagavond van de maand vanaf 19.30 uur. Het 1e Sociaal Café start op 23 februari. In juli, augustus en december is er geen Sociaal Café.

U ontvangt via onze secretaris tijdig een uitnodiging met nadere informatie over het onderwerp. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel kunstvrienden.

Mochten jullie iemand weten die iets interessants over kunst kan vertellen of weet je een leuk (kunst-) onderwerp waar we over zouden kunnen discussiëren laat het ons weten.

 

Contactpersoon: Lenie van den Akker

 

Excursies

Wanneer en waarheen moet nog worden bepaald.

Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

 

 

JANUARI

 

Nieuwjaarsbuffet 

Dit vindt dit jaar plaats op vrijdag 20 januari in de Kunst-Kazerne.

Jullie zijn welkom vanaf 20.00 uur voor koffie/thee, gebak en een aangeklede borrel.

 

 

MAART

 

Algemene Leden Vergadering; donderdag 23 maart
Al sinds de oprichting in 2003 houden wij onze ALV in maart. Alle leden zijn dan welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen of een potentieel bestuurslid aanmelden, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met onze secretaris Lenie van den Akker.

Over de exacte tijd en plaats wordt u door haar tijdig geïnformeerd.

 

 

APRIL

 

Heeze Leeft; zondag 2 april

Op zondag 2 april organiseert de Winkeliersvereniging een evenement waarbij Heeze, Leende & Sterksel hun krachten bundelen! Verenigingen, particulieren en ondernemers kunnen zich hier perfect presenteren, maar ook voor het winkelend publiek is er veel te zien en te doen. Wij doen in principe altijd mee.

We houden dan open huis en demonstreren zowel binnen als buiten de Kunstkazerne diverse disciplines.

 

Contactpersonen: Martien Baselmans & José Wouters

 

 

Thema Expositie; 13 april – 9 juni

De Thema Expositie “Het geheim van de meester” is van 13 april tot 9 juni in ’t Perron.

De officiële opening is gelijktijdig met de start van de atelierroute op 6 mei.

 

 

MEI

 

Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel; 6 en 7 mei

De atelierroute wordt jaarlijks georganiseerd afwisselend in Heeze, Leende of Sterksel. In 2023 is Heeze aan de beurt. Er zal dan speciaal aandacht worden gegeven aan het 20-jarig bestaan van onze vereniging.

 

 

JUNI

 

Finissage ThemaExpositie; 9 juni

De finissage van de themaexpositie is op 9 juni in ’t Perron. De deskundigenjury geeft de uitslag op het Jaarthema “Het geheim van de meester”.

 

 

SEPTEMBER

 

Creatieve Heidedagen of KKE-dag; 9 en 10 september
Op 9 en 10 september organiseren wij de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de ‘Strabrechtse Heide’. Naast leden kunnen ook introducés deelnemen.

Er wordt begin 2023 gebrainstormd hoe we dat weekend meer elan kunnen gaan geven.

 

Contactpersonen: Joop Verhees, Jan van den Akker en Sjaak van Galen

 

 

OKTOBER

 

Kunstsmullen; 14 en 15 oktober

 

In het 2e weekend van oktober wordt Kunstsmullen georganiseerd. De Kunstkring is meestal in het openingsweekend vertegenwoordigd met diverse disciplines. In overleg met de Stuurgroep Kunstsmullen wordt de invulling nader besproken en kan men zich in augustus/september hiervoor aanmelden. Hiervoor ontvangt U een mail in de loop van augustus.

 

Contactpersonen: José Wouters, Jan van den Akker, Jan Verdonschot

 

 

Bestuursvergaderingen

Vergaderdata 2023
12 januari 13 april 5 oktober
16 februari
ALV 23 maart 8 juni 7 september 7 december