Activiteiten 2023

Kunstkring Eymerick Heeze-Leende-Sterksel

 

De Kunstkazerne is vanwege de verhuizing  naar de andere kant van het pand en de bouwaanpassingen hiervoor, gesloten van 16 oktober voor onbepaalde tijd.

In week 42 worden de ateliers leeggeruimd en daarna worden er bouwkundige aanpassingen gedaan.

We hebben vele handen nodig om dit werk te klaren: Bij het uitruimen van de ateliers en diverse andere ruimtes

Texen van wanden nieuwe ruimte

Vloerbedekkingtegels leggen ateliers

Inruimen nieuwe ruimtes

Dus we hopen en verwachten dat er veel leden zijn die hierbij helpen.

 

 

 

 

 

Van 23 t/m 30 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! 

Dit i.v.m. De Brabantse Dag

 

Exposities

Wij treden graag naar buiten met de door ons gemaakte werken. Op de pagina Exposities vind je de locaties.

Hilda Koster of José Wouters.

 

Jaarthema 2023 -2024

Het jaarthema wordt “Dieren” zo is door de leden besloten.

Er kan gewerkt worden van half 2023 tot eind 2024. Daarna wordt er rond de ALV in 2025  geëxposeerd. Aanmelden is verplicht. U ontvangt hiervoor een mail in de loop van 2023.

 

Contactpersonen: José Wouters & Thea van Moorsel

 

 

Activiteitenkalender 2023
 
Modeltekenen op donderdagavond
De data worden in de loop van 2023 bekend gemaakt.

De avonden zijn van 19.15 uur tot 22.00 uur.

Voorlopig zullen er twee sessies worden voorbereid:
7 maal tot 8 maal op een woensdagavond of een donderdagavond.

 

Contactpersoon:  José Wouters, Paula van Gaal
 
Sociaal Café
We houden ons sociaal Café op de laatste donderdagavond van de maand vanaf 20.00 uur. Het 1e Sociaal Café start op 23 februari. In juli, augustus en december is er geen Sociaal Café.

U ontvangt via onze secretaris tijdig een uitnodiging met nadere informatie over het onderwerp. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel kunstvrienden.

Mochten jullie iemand weten die iets interessants over kunst kan vertellen of weet je een leuk (kunst-) onderwerp waar we over zouden kunnen discussiëren laat het ons weten.

23-02-2023: Deze eerste Sociaal Cafeavond hebben we geen speciaal onderwerp , dus de bezoekers hier zelf invulling aan geven.

30-03-2023: De eerste sociaal caféavond zal Mariska van Hoof over haar onlangs uitgekomen boek komen vertellen.

27-04-2023: Mariska van Hoof vertelt over haar onlangs uitgekomen boek “Verstrikt”, hoe dit tot stand kwam.

25-05-2023:  Deze avond overleggen we met de aanwezigen over onze deelname aan Kunstsmullen dit jaar. Tevens zullen we ‘De Heidedag” ter sprake brengen.

28-09-2023: Nader in te vullen

26-10-2023: Bert Keet  i.v.m. verhuizing vervalt deze sociaal café

30-11-2023: Bert Keet i.v.m. verbouwing/verhuizing wordt deze avond doorgeschoven naar het nieuwe jaar.

 

Contactpersoon: Bestuur

 

Excursies

5 april : We zijn naar Museum Arnhem geweest met 15 leden. Was erg boeiend en gezellig.

 

Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

 

 

JANUARI

 

Nieuwjaarsbuffet 

Dit vindt dit jaar plaats op vrijdag 20 januari in de Kunst-Kazerne.

Jullie zijn welkom vanaf 20.00 uur voor koffie/thee, gebak en een aangeklede borrel.

 

 

MAART

 

Algemene Leden Vergadering; donderdag 23 maart
Al sinds de oprichting in 2003 houden wij onze ALV in maart. Alle leden zijn dan welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen of een potentieel bestuurslid aanmelden, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met onze secretaris Lenie van den Akker.

Over de exacte tijd en plaats wordt u door haar tijdig geïnformeerd.

 

 

APRIL

 

Heeze Leeft; zondag 2 april

Op zondag 2 april organiseert de Winkeliersvereniging een evenement waarbij Heeze, Leende & Sterksel hun krachten bundelen! Verenigingen, particulieren en ondernemers kunnen zich hier perfect presenteren, maar ook voor het winkelend publiek is er veel te zien en te doen. Wij doen in principe altijd mee.

We houden dan open huis en demonstreren zowel binnen als buiten de Kunstkazerne diverse disciplines.

 

Contactpersonen: Martien Baselmans & José Wouters

 

 

Thema Expositie; 13 april – 9 juni

De Thema Expositie “Het geheim van de meester” is van 17 april tot 14 juni in ’t Perron.

De officiële opening is gelijktijdig met de start van de atelierroute op 6 mei van 11.00 tot 12.00 uur, hier wordt tevens het jubileum-boek uitgereikt aan B&W. 

 

MEI

 

Jubileum-route Heeze, Leende en Sterksel; 6 en 7 mei

De atelierroute wordt jaarlijks georganiseerd afwisselend in Heeze, Leende of Sterksel. In 2023 is Heeze aan de beurt. Er zal dan speciaal aandacht worden gegeven aan het 20-jarig bestaan van onze vereniging.

 

 

JUNI

 

Finissage Thema-Expositie; 9 juni

De finissage van de themaexpositie is op 9 juni in ’t Perron. De deskundigenjury geeft de uitslag op het Jaarthema “Het geheim van de meester”.

 

 

SEPTEMBER

 

Creatieve Heidedag 10 september en 11 september
Op 10 en 11 september organiseren wij de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de ‘Strabrechtse Heide’, op de Plaetse,  Naast leden kunnen ook introducés deelnemen. Vanwege het jubileumjaar wordt er zaterdag van 16.00-18.00 uur een aangeklede

borrel verzorgd. Mocht je niet kunnen komen werken kun je ook naar de borrel komen.

 

Contactpersonen: josé Wouters, Martien Baselmans, Joop Verhees, Jan van den Akker en Sjaak van Galen

 

 

OKTOBER

 

Kunstsmullen;

Dit jaar wordt er geen Kunstsmullen georganiseerd. De organisatie heeft besloten dit in het vervolg om de twee jaar te organiseren.

Contactpersonen: José Wouters, Jan van den Akker, Jan Verdonschot

 

 

Bestuursvergaderingen

Vergaderdata 2023
12 januari 13 april 5 oktober
16 februari 8 juni 2 november
ALV 23 maart 7 september 7 december