Jaarverslag 2018

 

Kunstkring Eymerick, jaarverslag 2018

 

2018, alweer een bijzonder jaar

 

Onze vereniging kent met circa 90 leden al jarenlang een flinke dynamiek. Getuigen daarvan zijn de goed bezochte activiteiten die we zowel binnenshuis als naar buiten ten toon spreiden. Ook in 2018 waren we weer zeer actief. Het verslag daarvan ligt nu voor u.
Helaas moesten wij het afgelopen jaar afscheid nemen van ons erebestuurslid Chris Derksen. Met zijn bijna 90 jaar de nestor van Kunstkring Eymerick en zeer gewaardeerd kunstenaar al jaren de avant-garde. Hij overleed op 26 augustus. Velen van ons waren aanwezig bij de afscheidsdienst in de St. Martinuskerk in Heeze.
Wij bedanken hem voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Hij was immers één van de initiatiefnemers van Kunstkring Heeze-Leende-Sterksel en zijn handtekening prijkt op de oprichtingsakte van 11 september 2003.
We gaan verder, in de vaste overtuiging dat het maken van kunst onze betekenis in het hier en nu overstijgt, in welke vorm dan ook. Chris zou niet anders hebben gewild.

 

Wat is er allemaal gebeurd?

Om ons heen gebeuren vele onverwachte dingen. Bepaalt president Trump welk nieuws echt is en wat nep? Staat ons geld op de bankrekening nog wel veilig of moeten we gaan beleggen in goud of misschien wel kunst? Internet beheerst veel van ons leven, als we koffie drinken kijken we via de wifi toch nog even steels op onze smartphone of tablet. Daar lezen we dat een schilderij van Vincent van Gogh miljoenen opbrengt bij een veiling op Christie’s. We lezen ook dat er toch weer een portret van Rembrandt uit 1634 is ontdekt dat alle kunstkenners ter wereld kennelijk eeuwenlang over het hoofd hebben gezien.
Wij aan de basis, die zelf menen kunst te maken, die naar hartenlust schilderen, boetseren, hakken, vormen, wij weten eigenlijk wel beter: kunst groeit onder onze handen, nog steeds, elke dag. Goud wordt het, minstens zilver. Zo zilver als de zonnestralen op een zomerse akker. Hier in onze dorpjes gebeurt het. In de snikhete en gortdroge zomer beleven we een fantastisch atelierweekeind in Sterksel, in september – nog steeds onder diezelfde blakerende zon – het creatieve weekeind op de Strabrechtse Hei. Met, dat moet ook vermeld, tussendoor een regenbui met bijbehorende regenboog.

Daar halen we de kleuren vandaan: rood – oranje – geel – groen – blauw – indigo en violet. Daarmee gaan we op weg, al was het maar om aan onze familie, vrienden en bekenden te laten zien dat kunst je leven verrijkt.
En wat deden we dan zo allemaal in 2018 behalve de twee genoemde vaste evenementen? We ontwikkelden ons verder, er vielen enkele leden af, maar nieuwe  kwamen ervoor in de plaats, de ideeën om te werken aan een gezamenlijk thema werden concreter, we kregen buren en vormden zo een hechte groep, klaar om op termijn uit te vliegen van de Kunst Kazerne naar de gewenste locatie op het terrein van het Heezer Kasteel: de veldschuur. Tussendoor werkten we aan onszelf, ons aanzien en genoten van het leven hier in Brabant.

 

Nieuwjaarsbuffet
We begonnen 2018, net als de voorgaande jaren, met een Nieuwjaarsbuffet. Er waren weer circa zestig mensen aanwezig en het was gezellig. Halverwege het eten kregen we het verzoek van plaats te wisselen, zodat we ook eens tussen andere mensen kwamen te zitten en de gesprekken opnieuw begonnen. Het eten was goed verzorgd, het lekkere toetje was een prima besluit van een geslaagde bijeenkomst.

 

 

Het jaarthema: “verbeelding van een spreekwoord of gezegde”.
Ontstaan vanuit een brainstormsessie op één van onze sociale avonden werd het idee langzamerhand werkelijkheid. Bij de aftrap van het thema dachten sommigen er nog aan om met een werkgroep alles te gaan sturen, met risico dat er veel vergaderd zou worden en de actie langzaam op gang zou komen. Niet handig, dus Pierre Pasmans vatte het concreet samen: “niet meer praten, maar er gewoon aan beginnen!”. En zo gingen velen aan de slag, een hele waslijst van spreekwoorden en gezegden lag er binnen de kortste keren op tafel. En bij het binnenhalen van alle inzendingen eind 2018 was duidelijk dat er zoveel kunst is ontstaan dat het de moeite van een tentoonstelling waard is. Dus gaan we in maart 2019 al ons werk presenteren. Er zit ook nog een wedstrijd-element in en zo wordt het een groepsactiviteit die ons nog lang zal heugen.

 

 

Nieuwe buren: de Social Creative Cloud en de Heezer toneelvereniging.
Omdat hun honk in Leende zou worden gesloopt zocht de gemeente een nieuw onderkomen voor de groep jongelui van de Social Creative Cloud. Na een rondleiding door de Kunst Kazerne was al heel snel duidelijk dat ze het met ons wel zagen zitten. En dus trokken ze in het voorjaar in een paar leegstaande delen, achterin het gebouw. Voor het gebruik van het voorste lokaal als studio moest een geluiddempende binnenmuur worden opgetrokken. Keihard hebben ze eraan gewerkt en in september waren ze ermee klaar. Wat een geluk voor ons, want doordat we nu met meerdere in dit gebouw zitten is het voor de gemeente wat lastiger om het te verkopen.
In overleg slaan de mensen van de Heezer Toneelvereniging hun rekwisieten op in het gebouw: netjes verstopt achter de deur van een voormalig toilet en achter een doek in het beeldhouwlokaal. Zo hebben we ineens nieuwe buren. En dat hebben we op de Nationale Burendag in september wel geweten ook. Samen hebben we de omgeving opgeruimd en is er een grondverfje aangebracht op de kozijnen van de voorgevel. Het kan nog wat netter, dat doen we later wel.

 

Excursie naar Amsterdam.
Op 24 april was het dan zover. De goed voorbereide excursie naar de Hollandse Meesters in de Hermitage in Amsterdam. Met de trein, zonder partner, maar samen met vele geïnteresseerde leden was het een leerzame dag. De dames Riek Jeijsman en Thea van Moorsel hadden het goed georganiseerd. Ze zijn alweer bezig voor 2019.

 
Atelierroute 2018: Sterksel sterk in Kunst
Net zoals in 2016 organiseerden de dames Doortje Grooteclaes en Toos Bonten op persoonlijke titel weer dit evenement in Sterksel. Diverse leden van de Kunstkring deden mee. 
Sterksel juni 2018. Er moest een landkaart worden bijeengepuzzeld en er was muzikale omlijsting
Van de toespraak van de burgemeester is een video-opname,maar helaas is het geluid niet al te best, dus moeten we het doen met een foto.
Het hele weekeind was er veel aanloop. Het weer was perfect.

 

 

Creatief weekeind, 8 en 9 september
Ons creatief weekeind op de Strabrechtse Hei werd weer druk bezocht. Er waren elke dag wel 15 a 20 leden aanwezig en door hun mooie creaties werden er weer 5 bezoekers zo enthousiast dat zij zich daarna lieten registreren tot lid van onze Kunstkring. Het weer was goed en de goedverzorgde lunch bij het restaurant ging er goed in. Dank aan allen die dit weer hebben mogelijk gemaakt.

 

Kunstsmullen 2018
Net als de voorgaande jaren was onze Kunstkring op een aantal manieren vertegenwoordigd bij de manifestatie Kunstsmullen. Net als in 2017 waren er eind oktober weer veel kunstwerken te zien op het terrein van de Kapellerput aan de Somerenseweg. Deze keer hadden de beeldhouwers geregeld dat er een tent was waar zij hun noeste arbeid konden laten zien. Tevens waren er op de roite weer kunstwerken van diverse van onze leden. Van de nabestaanden van Chris Derksen mochten we één van de meest in het oog springende meenemen naar deze manifestatie. Bijgaand een foto van de oplevering ter plekke. Het  beeld staat nu in de tuin van zoon Theo in Nederweert.

 

 
Digitale ontwikkelingen: een Facebook groep en de website.
Ook ter bevordering van de cohesie van Kunstkring Eymerick zijn we een Facebook groep gestart. Vanwege de wereldwijde discussie over persoonlijke privacy op internet zijn er maar mondjesmaat leden gaan meedoen met dit initiatief. We bezinnen ons op een logisch vervolg.
We hebben sinds kort ook een eigen Apple PC, geschonken door de zoon van Ries van Dijk en aangesloten door onze buren van de Social Creative Cloud.
Onze website www.kunstkringeymerick.nl wordt in 2019 ook nog wat verbeterd, zodat we er ook actief op kunnen werken en dingen delen met andere leden.

 

Sponsoring door de RABO-bank
Al sinds vele jaren deden we mee met de actie “Steuntje in de rug”. José Wouters, onze penningmeester, kon steeds meedelen dat we –alhoewel marginaal – geld kregen bijgeschreven op onze RABO-rekening. Laatst heeft de RABO-bank de spelregels aangepast en heet de actie voortaan “Rabo Clubkas Campagne”. Leden van de RABO-bank kunnen aangeven welk initiatief door de bank moet worden gesponsord. En dan moesten we zelf nog een bestedingsdoel aangeven. Dat wordt zo langzamerhand wel heel wat moeilijker, maar door onze naamsbekendheid en wat lobbywerk vallen we nog steeds in de prijzen: in 2018 mochten we toch weer € 90,00 ontvangen!

 

Ontmoetingen tijdens het Sociaal Café.
Speciaal voor degenen die op woensdag verhinderd zijn heeft het bestuur besloten om ons gezellig samenzijn afwisselend te organiseren op een woensdag of een donderdag. Zo zijn op donderdag 25 januari, woensdag 28 februari, donderdag 29 maart, woensdag 25 april, donderdag 31 mei, woensdag 27 juni, donderdag 27 september, woensdag 31 oktober en donderdag 29 november gezellige bijeenkomsten geweest.
De bijeenkomsten hadden soms een onderwerp, waaronder in april (Sierk Schröder), mei (Bol) , juni en september (Rembrandt), in oktober een lezing door Henriëtte Verhees over een reisverslag vol culturele bezienswaardigheden in Iran en in november ondergetekende met een collectie kunstige platenhoezen.
Het aantal deelnemers varieerde van 12 tot 20 personen. Er zijn twee mensen actief geweest op de donderdagavonden: Bert Gielis en Ries van Dijk. Namens het bestuur zeer bedankt.

 
De Veldschuur
Wat vooraf ging.
In 2014 kregen we te horen dat we op korte termijn het huidige onderkomen moeten verlaten. Om te onderzoeken waar en hoe we verder zouden gaan met onze Kunstkring is er toen een werkgroepje gevormd. Deze projectgroep heeft tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2015 uitgelegd dat, na een verkennend onderzoek in het dorp, de beste locatie een oude vervallen veldschuur op het terrein van het kasteel van Heeze zou zijn. Dat idee is in dat jaar verder uitgewerkt en begroot. De bedoeling is dat we de veldschuur delen met het Gilde St. Agatha. Tijdens elke ledenvergadering daarna is de stand van zaken besproken en de projectgroep heeft er bij tijd en wijlen flink aan gewerkt. De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) heeft daarbij op gepaste wijze geholpen met voorlichting en workshops.
Het jaar 2018 is voor wat betreft de verhuizing naar de veldschuur nagenoeg compleet opgegaan aan bestemmingsplanperikelen. Want de veldschuur is onderdeel van het Bestemmingsplan Buitengebied en dat bestemmingsplan moest worden herzien. Een mooiere gelegenheid om ons plan op tafel te leggen was er niet! Maar ambtelijke molens malen langzaam. Gelukkig hebben we nu – op een enkel te overkomen bezwaar na – voorzichtig groen licht gekregen om met onze plannen verder te gaan. De projectgroep is in december ter plekke wezen kijken en raakte weer enthousiast. We gaan in 2019 dus voortvarend te werk. Er komt een nieuwe inrichtingstekening met een herziene begroting, alles wat summierder dan de originele plannen maar wel duurzaam qua materiaalgebruik en energiekosten. De KNHM gaat ons verder helpen bij het sluiten van een overeenkomst met de Stichting Kasteel Heeze en het Gilde. Ook is er nog assistentie nodig voor het verwerven van de broodnodige subsidie. Wordt vervolgd dus……
Sjaak van Galen weet alle ins en outs en zal ons tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 maart bijpraten.

 

Een noodzakelijke investering
Halverwege het jaar kwam vanuit de beeldhouwgroep de vraag om een afzuiginstallatie. Die is hard nodig, want ondanks het feit dat er regelmatig wordt gepoetst ontstaat er door het gebruik van de slijpmachine veel (fijn)stof. Dat is ongezond en daarom heeft het bestuur besloten om, voorafgaande aan de verhuizing naar het nieuwe atelier, alvast te investeren in een mobiele afzuiginstallatie. Hij bleek toch nog vrij goedkoop in aanschaf.  Het apparaat moet nog worden voorzien van een vast kast erom heen. En het advies blijft toch om het lokaal na gebruik schoon te maken. Het werkt immers zoveel fijner in een schone omgeving.

Tot zover deze sobere opsomming van al onze activiteiten in 2018.
Voor 2019 is alles alweer gepland, het activiteitenschema vindt u op de website.

Tot zover ook een bijdrage van mijn hand, ik stop als secretaris.
Maar …. ik blijf zeker nog actief bij de Kunstkring: in de projectgroep van t nieuwe atelier en bij het samenstellen van het volgende lustrumboek.

 

Henk van den Brink, 15 februari 201