Jaarverslag 2019

 

Kunstkring Eymerick Jaarverslag 2019.
2019, een dynamisch jaar, een spannend jaar, een jaar van groei.

Er gebeurde veel dit jaar, dat wordt pas duidelijk als je alle activiteiten de revue laat passeren.


Het ledenaantal steeg tot even boven de 90 personen en mede daardoor is de kunstkazerne het hele jaar intensief gebruikt. Op creatief vlak hebben onze kunstenaars zeker niet stilgezeten. Individueel, maar ook gezamenlijk was er veel beweging, veel dynamiek.
Enkele leden hebben afscheid genomen, om persoonlijke redenen, zoals gezondheid, werkdruk of emigratie. Een lid, Hilda van Gestel, is in dit jaar helaas overleden. Velen van jullie zullen zich haar en haar werk nog wel herinneren.
In dit jaar is ook vol verwachting, hoop en vrees, gewerkt aan het dichterbij brengen van het nieuwe Atelier, de renovatie van de oude veldschuur op het terrein van  kasteel Eymerick. Heel langzaam begint alles meer concreet te worden. Over dit onderwerp leest u verder in het verslag meer.

 

Januari.
begon met de goed bezochte Nieuwjaars borrel gevolgd door een uitstekend buffet in de sfeervolle ruimten van Kasteel Heeze. Het koste even wat moeite om iedereen veilig in de Ridderzaal op de eerste verdieping te krijgen, maar nadat ieder een plekje aan de feestelijk gedekte tafels gevonden had, is de avond gezellig verlopen.

 

 

Deze maand zijn de bestuursvergaderingen weer gestart met een goed gevulde agenda. Er zullen door het jaar nog zes vergaderingen volgen, waarin de bestuursleden actief bezig zijn de kunstkring door rustige en minder rustige tijden te loodsen.
De Sociaal Café avonden begonnen eind januari weer. Het eerste onderwerp was: Kijken naar Kunst, ingeleid door Martin Geerts. Deze avonden werden door het jaar heen  iets minder goed bezocht, maar waren steeds leerzaam, onderhoudend en met koffie en een drankje tot slot, gezellig.

Februari.
was een relatief rustige maand maar met genoeg actie in het schilders en beeldhouwers atelier. Verder was er weer een bestuursvergadering en het tweede Sociaal Café. Het onderwerp Schilderen in Hongarije met spreker Ger Varga trok veel toehoorders.

 

Maart.
was de maand van de Algemene Ledenvergadering en de start van de expositie van het Jaarthema 2018-2019: Spreekwoorden en gezegden. Er waren ruim 50 mensen in het Perron samengekomen voor de vergadering. Geïnteresseerden die zich betrokken voelden bij het wel en wee van hun Kunstkring zijn allemaal na de vergadering de tentoonstelling van het jaarthema gaan bekijken. Iedereen was vol lof over de ingebrachte kunstwerken.

Thea van Moorsel

Riek jeijsman

 

Tijdens de vergadering namen twee leden afscheid als bestuurslid.
Het waren Henk van den Brink en Pierre Pasmans. Zij blijven wel lid van de Kunstkring. Zij werden die avond door de voorzitter uitvoerig bedankt voor hun inzet.  De vrijgekomen plaatsen werden door Thea van Moorsel en Lenie van den Akker ingevuld.
Enkele onderwerpen kregen extra aandacht o.a. het nieuwe atelier en de privacy wetgeving. In het verslag van deze vergadering kan iedereen het een en ander nog een keer nalezen. Als tweede het Sociaal Café met het onderwerp: Wat ter tafel komt. Diverse thema’s passeerden de revue.

Nog twee activiteiten moeten genoemd worden. Als eerste de excursie naar Doesburg met een bezoek aan het Lalique museum. De keuze voor dit museum bleek een schot in de roos. Het was interessant en gezellig en er wordt al weer uitgekeken naar de volgende excursie.

 

April.
was een drukke maand met op zondag 7 april de deelname aan Heeze Leeft. Eerste editie.
Rond het Gemeentehuis waren volop activiteiten op cultureel en sportief gebied. Alles georganiseerd door ondernemers van Heeze met verenigingen, clubs en organisaties die in Heeze actief zijn. Kunstkring Eymerick besloot met dit evenement mee te doen en heeft op deze dag meerdere facetten van zijn activiteiten kunnen laten zien.
De vele bezoekers hebben onder een stralende zon kennis genomen van de schilderkwaliteiten en beeldhouwvaardigheden van een flinke groep kunstenaars die met plezier hun publiek vermaakten.

9 april Bestuursvergadering en de vierde Sociaal Café met spreker Martin Geerts. Zijn thema: De Italiaanse schilder Carravagio had veel leden naar de Kunstkazerne getrokken.

 

 

Als laatste activiteit in deze maand was de Koningsnacht, waar tijdens de goederen en dienstenveiling georganiseerd door Fanfare Nicasius een aantal Jaarthema stukken tentoongesteld werden.

Mei.
Samen met kunstenaars uit Leende exposeerde Kunstkring Eymerick in de Meent in Leende onder het motto: De meesterwerken van Heeze en Leende. Dit was tevens de laatste mogelijkheid om de Jaarthema Kunstwerken te zien. De bezoekers waren aangenaam verrast door de veelzijdige uitstalling en de kwaliteit van de schilderijen, beelden, sieraden, keramiek en glaskunst.

 

Enkele leden van Eymerick hebben meegedaan aan de kunstwedstrijd: Lang Leve Rembrandt. In het kader van de herdenking van de 350ste sterfdag van Rembrandt van Rijn. Vier schilderijen, in de stijl of in de geest van de grote meester, zijn ingezonden, maar ze zijn helaas niet in de prijzen gevallen.

 

Juni.
begon met de feestelijke opening van de in memoriam expositie van Chris Derksen door de Burgemeester Verhoeven. Een groep leden van de Kunstkring in nauwe samenwerking met de Familie Derksen zijn in staat gebleken een indrukwekkend beeld van de kunstenaar neer te zetten. De tentoonstelling trok veel bezoekers en  kopers. Een groot deel van de werken van Chris hebben een nieuwe eigenaar gevonden. De opbrengst is voor een deel ten goede gekomen aan de Kunstkring en het andere deel is via de Familie naar een ander goed doel gegaan. De expositie zou twee weken duren, maar wegens groot succes was er een verlenging van 2 weken.

Deze maand was weer een bestuursvergadering en een Sociaal Café met de bekendmaking van de winnaars van het Jaarthema. Er waren vijf winnaars die door hun uitvoering, originaliteit en kwaliteit het meest in het oog sprongen. De winnaars waren:  Thea van Moorsel, Riek Jeijsman, Martin Geerts, José Wouters en John Snoeijen. Deze winnaars kregen alle lof en een fles wijn.
Tijdens deze avond werd ook met een flinke groep leden nagedacht over het nieuwe Jaarthema van 2019-2020. Een zestal thema’s werden voorgesteld zoals: gemoedstoestand, vluchtelingen, surrealisme, Street art, reflecties, werelddelen en klimaat. Er werd uiteindelijk gekozen voor het thema: Reflecties. We kijken met spanning uit naar de kunstwerken die uit dit onderwerp zullen ontstaan. Maart 2021 zal het zover zijn.

Juli.
Vakantie tijd. Even geen extra activiteiten. Uitgezonderd de verhuizing van de expositie van de bronzen kunstwerken van Chris Derksen naar Galerie de Ruimte in Geldrop. Zijn werken zijn hier twee weken te bewonderen en worden tevens te koop aangeboden.
En de vraag van het comité, dat het jaarlijks terugkeerde evenement: KunstSmullen organiseert, om mee te doen met een groot gezamenlijk Kunstwerk. In een brainstorm sessie, door een groepje kunstenaars, wordt een eerst stap gezet om zo’n kunstwerk te realiseren.

Augustus.
Nog een maandje vakantie, waarin de ateliers even gesloten zijn om onderdak te bieden aan de Brabantse Dag.
Deze maand nodigt José Wouters alle leden uit om deel te nemen aan een cursus modeltekenen. Met een levend model kunnen de deelnemers hun tekenvaardigheden oefenen en verfijnen. In de komende maanden zijn hiervoor een aantal donderdagavonden gepland.
Er is nu ook tijd om een definitief plan voor het gezamenlijke kunstwerk uit te werken. In september wordt het aan de organisatie van KunstSmullen voorgelegd en kunnen, na goedkeuring, de kunstenaars aan de slag.

September.
Iedereen terug van vakantie, goed uitgerust en weer klaar voor kunstzinnige uitdagingen. Ze kunnen zich deze maand uitleven. Het KunstSmullen project kan van start gaan. In oktober moet er iets geweldigs op het grasveld tussen de Kunstkazerne en het gemeentehuis staan.
De bestuursvergaderingen worden weer hervat en de eerste keer modeltekenen is op 19 september.

In het weekend van 14 en 15 september komen een flinke groep leden van Eymerick samen op de Plaetse op de Strabrechtse heide om in de vrije natuur te schilderen en te beeldhouwen. Het werden zonovergoten herfstdagen in een schitterend decor.


De Sociaal Café avond werd deze maand gevuld door Johan Verhees met het onderwerp: de Hermitage. Boeiend verteld en door mooie foto’s begeleid.
Deze maand deed zich ook nog een mogelijkheid voor om de financiele positie van de kunstkring een beetje te verbeteren. Door de leden te laten stemmen op hun favoriete vereniging kon met de Rabo Club Supportaktie geld verdiend worden. De KKE schreef zich hiervoor in en een maand later konden de voorzitter en de penningmeester €318,82 in ontvangst nemen.

Oktober.
Het gezamenlijke kunstwerk voor het evenement KunstSmullen wordt voltooid en is vanaf 12 oktober door het publiek te bewonderen. Het werk heeft de titel: “Kleurenpalet” een palet van kleuren, wat Kunstkring Eymerick biedt, en toont alle facetten van de Kunstkring.
Op de website staat een filmpje over KunstSmullen en een interview met José Wouters die vertelt over het gezamenlijke KKE kunstwerk.
Een flink aantal leden hebben er aan meegewerkt en het resultaat mag er zijn. Er is iets neergezet waarop ze trots op mogen zijn.

 

In het kader van kunstSmullen hebben enkele beeldhouwers in Leende ook nog een demonstratie gegeven.
Een bestuursvergadering en een sociaal Café zijn steeds terugkerende items. Ook deze maand weer.

November.
Het wordt rustiger en het enige noemenswaardige was de Sociaal Café avond verzorgt door Henk van den Brink met het onderwerp: Hanzesteden. Interessant, maar jammer dat er niet veel toehoorders waren.

December
maakt het drukke jaar rond. Er volgt nog een laatste bestuursvergadering waarin de voorbereidingen getroffen worden om het Nieuwe Jaar in te leiden met een receptie en een buffet voor alle leden en hun introducees.
Het hele jaar door hebben onze kunstenaars geëxposeerd in het gemeentehuis, de huisartsenpraktijk en ’t Perron. Ze hebben met enthousiasme hun werkstukken aan het publiek getoond en deze laatsten hebben hiervan genoten.
En in alle maanden van 2019 is achter de schermen hard gewerkt om de realisatie van een nieuw atelier dichterbij te brengen. Er moesten, en moeten, veel hindernissen genomen worden. Het bestemmingsplan moest veranderd en nog goedgekeurd worden, de verbouwplannen werden verder uitgewerkt, alle betrokkenen zijn op een lijn gebracht, er is nagedacht over de financiering en nog veel andere zaken hebben de revue gepasseerd.
Onze voorzitter, Sjaak van Galen, zal in het nu volgend stuk iedereen over de stand van zaken uitgebreider informeren.

Project renovatie Veldschuur in het voorterrein van Kasteel Heeze 2020-2021. 
De laatste jaren rapporteerden wij regelmatig over onze zoektocht naar een nieuw atelier. Een en ander gaat steeds concreter worden. We hopen dan ook in de loop van de komende twee jaren tot een echte invulling te kunnen komen. De bij dit plan betrokken partijen zijn:
Vereniging Kunstkring Eymerick. (KKE)
Gilde van Sint Agatha. (Gilde)
Stichting Kasteel Heeze. (SKH)
Gemeente Heeze-Leende. (Gem. H-L)
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij Foundation. (KNHM-F)
Al een aantal jaren loopt er een “project” om de Veldschuur op het voorterrein van Kasteel Heeze te renoveren ten behoeve van een gildehuis voor het Gilde en een atelier voor de KKE. SKH is bereid om die Veldschuur langdurig ter beschikking te stellen aan de KKE en het Gilde tegen een symbolisch bedrag.
Onder voorwaarden dat:
– De beide verenigingen de kosten van de renovatie zelf bijeen zullen brengen.
– SKH een deel van de Veldschuur mag blijven gebruiken.
– De landelijke uitstraling van de Veldschuur behouden blijft.
– Er geen overlast is naar derden.
Gem. H-L heeft in overleg met alle betrokkenen een bestemmingsplan: Buitengebied Heeze-Leende gedefinieerd, waardoor een en ander mogelijk kan worden. Dit bestemmingsplan is in 2017 ingediend. Naar aanleiding van inspraak door de buurtbewoners tegen met name de plaatsing van schutsbomen voor het Gilde langs de Boschlaan, is er begin 2019 een wijziging voorgesteld voor de plaats van die schutsbomen. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Heeze-Leende. De Gem. H-L heeft ons begin 2019 tevens gevraagd om tot actie over te gaan met de realisering van de huisvesting in de Veldschuur. Dit ondanks dat de bezwaarprocedure door een aantal bewoners van de Boschlaan doorgezet is richting de Raad van Staten.
Er liepen in 2019 twee trajecten:
Ad 1    De nietig verklaring van het bezwaar van de omwonenden tegen de renovatie bij de Raad van Staten. Het bezwaar tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan werd  12 december behandeld bij de RvS in Den Haag. Ingesproken werd daar door de bezwaarmakers, de gem. H-L, SKH, het Gilde en KKE. Wij hebben, unamiem, een positieve indruk overgehouden aan de procedure bij de RvS. Echter op de definitieve uitspraak zullen we wellicht nog 6-12 weken moeten wachten                                                   Ad 2    De verdere uitwerking van ons plan tot renovatie van de Veldschuur. Er is door het Gilde en de KKE, in overleg met de KNHM-F en SKH, een plan opgesteld waarvoor aansluitend de kosten gedetailleerd geraamd zijn op 195.225,50 euro.
Een impressie van de Veldschuur na de voorgenomen renovatie is al enige tijd op onze website te zien.
Beide verenigingen gaan er vanuit dat zij de kosten voor de renovatie een deel zelf kunnen dragen deels uit eigen middelen en deels door middel van zelfwerkzaamheid. Daarnaast is er echter een aanzienlijk bedrag nodig uit externe bronnen. Een zoektocht naar financiele ondersteuning, ter grote van ca. 80.000 euro, is begonnen.  Het verkrijgen van een hypotheek bij de landelijke banken is tot dus ver onmogelijk gebleken. Blijft ondersteuning door de Gem. H-L en andere subsidie gevers over. Er loopt nu o.a. overleg met het cooperatie fonds van de Rabobank en het Goede Doelen Fonds van de Gem H-L. Inmiddels heeft het Goede Doelen Fonds voor zowel het Gilde als de KKE 5000 euro toegezegd. Helaas gaf de Rabobank eind 2019 aan geen bijdrage te kunnen geven op basis van ons voorstel over het gebruik van de Veldschuur en de wijze van financiering. Wij gaan uiteraard proberen hen op andere gedachten te brengen. Burgemeester Paul Verhoeven heeft zich bereid verklaard om, te zijner tijd, een comité van aanbeveling voor te zitten.
Tijdens de jaarvergadering in maart 2020 zullen wij de leden van Kunstkring Eymerick uitvoerig voorlichten over de stand van zaken en de plannen op dat moment. En eventueel aansluitend de vergadering om toestemming vragen om tot uitvoering over te gaan.
Zover onze voorzitter over de renovatie Veldschuur, realisatie Nieuwe Atelier.
                  
Rest het bestuur nog alle leden van KKE te danken voor hun inzet en creatieve energie, die er voor zorgden dat 2019 een dynamisch jaar werd.

Namens Het bestuur van Kunstkring Eymerick.
Secretariaat:  Lenie van den Akker.