Overzicht 2008

Kunst op de Rotonde in Heeze.

Eind 2007 werd het project Kunst op de rotonde (KOR) gedefinieerd door een werkgroep van de Kunstkring, de Vrienden van Heeze en een ambtenaar van de Gemeente Heeze-Leende.
Een oproep voor het indienen van ontwerpen werd begin 2008 in brede kring uitgestuurd. 
Daarop werden in totaal 13 ontwerpen ingediend. 
Deze ontwerpen zijn eerst gescreend door een ambtelijke werkgroep. 
Daarna is er een onafhankelijke jury gevormd. 
De jury  heeft daarna een drietal ontwerpen genomineerd voor de rotonde aan de Rul. 
Achtereenvolgens bevat deze pagina: 

  -een samenvatting van de nominatie en het vervolgproces 
  -een drietal impressies van de genomineerde ontwerpen   
  -een overzicht van wat er zoal aan vooraf ging 
 

Drie kunstwerken genomineerd door jury

NOMINATIE VAN DRIE ONTWERPEN VOOR KUNSTWERKEN
OP DE ROTONDE BIJ DE INGANG VAN HEEZE Na de ambtelijke beoordeling van de 13 ingediende voorstellen, heeft een selectiecommissie de voorstellen beoordeeld op esthetische uitstraling op de rotondesDeze selectiecommissie bestond uit:
 –     Theo Coenen, uitvoerend kunstenaar, heeft diverse grote werken in het openbare gebied in de regio op zijn naam staan;
 –     Mw. Boukje van Ettro, kunsthistorica;
 –      Ed Heuts, hoofd Openbare Werken gemeente Heeze-Leende;
 –      Theo van Keulen, voormalig galeriehouder Germinahof in Sterksel en frequent gevraagd lid voor dit soort selectiecommissies;
 –      Paul Verhoeven, burgemeester van Heeze-Leende en portefeuillehouder Kunst en Cultuur.

Aan deze commissie is verzocht drie voorstellen per rotonde te kiezen.
De commissie heeft de voorstellen beoordeeld en heeft als volgt besloten:
De ambtelijke toets leidde tot de conclusie dat van de ingediende voorstellen slechts één ontwerp mogelijk zou zijn op de rotonde van het Wilhelminaplein, bij D’n Toversnest.
De selectiecommissie oordeelde over dat ontwerp echter negatief omdat het te “stenig” is in deze omgeving van relatief veel verhardingen en intensieve bebouwing.
Voor de rotonde bij D’n Toversnest, Wilhelminaplein, is dus door de selectiecommissie geen ontwerp genomineerd.
Voor de rotonde aan de Rul verkoos de selectiecommissie na een uitvoerige discussie drie ontwerpen als de besten:
 –         Een ontwerp van Martien Baselmans, getiteld  “Poort naar de Parel”.  Een blauwe abstracte zuil van kunststof met op de ietwat oplopende, nagenoeg horizontale punt  een balancerende bol
 –         Een ontwerp van Chris Derksen, getiteld ‘ In Beweging’, van Cortenstaal. Dit werk verandert bij het passeren ogenschijnlijk voortdurend van vorm;
 –         Een ontwerp van Toon Blankers, symboliserende “Groei-Vaart-Bloei”, van Cortenstalen in hoogte variërende elementen van nul tot drie meter, geplaatst in verharding van ronde stenen. De elementen bieden steeds andere doorkijken.
 Alle drie gekozen ontwerpen zijn hieronder te zien en hebben de status van genomineerd te zijn totdat de uiteindelijke keuze wordt bepaald door de Heezer bevolking.
De verdere procedure is als volgt:
 –         Regelen van de financiering van het kunstwerk. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
 –         Als de financiering rond is kunnen de genomineerde voorstellen aan de bevolking voor een keuze worden voorgelegd.
 –         Als dan daarna de benodigde vergunningen en goedkeuringen verkregen zijn kan tot realisering worden overgegaan.

Ontwerp van Martien Baselmans “Poort naar de Parel”

Ontwerp van Chris Derksen “In beweging”

Ontwerp van Toon Blankers “Groei Vaart Bloei”