Activiteitenkalender 2022

Onze thuisbasis is de Kunst-Kazerne: Jan Deckersstraat 4.

De Kunst-Kazerne ligt links naast het gemeentehuis in Heeze en achter het voormalige Wit-Gele Kruisgebouw. In de Kunst-Kazerne zijn de ateliers voor teken- en schilderkunst, beeldhouwen en keramiek. Leden kunnen, voor 125,- euro per jaar, gedurende de openingstijden in de ateliers werken

Openingstijden: Onder het voorbehoud van de in 2022 geldende Corona maatregelen:

 • Maandag                 9:00 tot 16.30
 • Dinsdag                   9:00 tot 16.30
 • Woensdag               9:00 tot 16.30 en  incidenteel  19.00 tot 22:00
 • Donderdag              9:00 tot 16.30 en  incidenteel  19.30 tot 22.00
 • Vrijdag                     9:00 tot 16.30

Contactpersonen / sleutelhouders: José Wouters & Martien Baselmans, Thea van Moorsel & Riek Jeijsman, Joop Verhees & Ries van Dijk

We gaan er vanuit dat leden die het atelier bezoeken zich aan de geldende Coronaregels houden en de aanwijzingen van de sleutelhouders opvolgen.

Zodra de regels veranderen houden wij u op de hoogte van de wijzigingen.

! Van 20 t/m 30 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! Dit i.v.m. De Brabantse Dag!

 

Modeltekenen op woensdag en donderdagavond

De avonden zijn van 19.15 uur tot 22.00 uur,  een en ander afhankelijk van de Corona regels.

Voorlopig zullen er twee sessies worden voorbereid, resp.: 7 maal op een woensdagavond en 8 maal op een donderdagavond.

Vanaf oktober nog de volgende avonden: woensdag   16/11 en 14/12

donderdag 13/10 en 3/11

Contactpersoon:  José Wouters
 

Sociaal Café op Donderdagavond
We houden ons sociaal Café op de laatste Donderdagavond van de maand vanaf 19.30 uur, m.u.v. 26 mei (Hemelvaartsdag)

Een en ander uiteraard afhankelijk van de Corona regels.

U ontvangt via onze secretaris regelmatig updates wat er dan te beleven is. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel kunstvrienden.

Dit jaar hebben wij een aantal sprekers bereid gevonden om een inleiding te houden over hun passie, respectievelijk:

 • 24 Februari:      Henk v.d. Brink: glas in lood
 • 31 Maart:           Jan Verdonschot: 3d printing met klei
 • 28 April:            Nanou Jacobs: lezing over haar werk
 • 30 Juni:             Piet den Besten, natuurfotografie
 • 29 September:  Sjef Cox: Lezing over zijn vrijwilligerswerk: creatief bezig zijn met Korsakofpatienten
 • 27 Oktober:       Bert Keet geeft voorlichting hoe een kunstwerk te fotograferen.
 • 24 November:   komt te vervallen

Onze secretaris stuurt u voor elk Sociaal Café een uitnodiging.

 

Nieuwjaarsbuffet 

We zien er dit jaar helaas weer van af om een Nieuwjaarsbuffet te organiseren, dit vanwege het Coronavirus. Als alternatief zullen we, indien mogelijk, de Algemene Leden Vergadering een feestelijk tintje geven.

 

Algemene Leden Vergadering 
Zoals elke vereniging houden we jaarlijks een Algemene Leden Vergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV in maart. Dit jaar zal dit plaatsvinden op 18 maart. Alle leden zijn dan welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen of een potentieel bestuurslid aanmelden, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met de secretaris Lenie van den Akker.

 

Het jaarthema 2021-2022

Het Jaarthema 2021-2022 is “Het Geheim van de Meester”
Hierover is eind 2021 al uitvoerig aan de leden gerapporteerd.

Een en ander in navolging van het gelijknamige tv programma. Er moet dus een kunstwerk van een grootmeester, naar eigen inzicht nagemaakt worden.

Gewerkt kan worden van half 2021 tot eind 2022. Daarna wordt er weer in 2023 vanaf de ALV vergadering in maart geëxposeerd, terwijl alles vastgelegd wordt in een boekwerk ter opluistering van het 20 jarig bestaan van de Kunstkring. Meld u svp tijdig aan!

Contactpersonen: José Wouters & Thea van Moorsel 

 

Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met de door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.

 • Expositie in ‘t Perron

Elke twee maanden wisselen. Soms afgewisseld met andere verenigingen / Kunstenaars.

Contactpersonen: Hilda Koster & Jan van de Vrande

 • Exposities in het Gemeentehuis

Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij:

 Contactpersonen : Hilda Koster & José Wouters

 • Dokters Praktijk Strabrecht

Leden kunnen zich aanmelden bij:

 Contactpersonen: Hilda Koster & José Wouters

 

 

Heeze Leeft 14 en 15 mei.

Jaarlijks organiseert de Winkeliersvereniging een weekend onder de titel Heeze Leeft. Wij doen in principe altijd mee. We houden dan open huis en demonstreren zowel binnen als buiten de Kunst-Kazerne diverse disciplines.

Contactpersonen: Martien Baselmans & José Wouters

 

Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel

Normaal wordt er jaarlijks afgewisseld of in Heeze, Leende of Sterksel in een weekend eind mei begin juni.  Dit jaar is  Sterksel aan de beurt,  Heeze is in 2023 aan de beurt dan bestaat de Kunstkring overigens 20 jaar en gaan we dit jubileum groots aanpakken!!

 

Creatieve Heidedagen op de Strabrechtse hei  (De Plaetse)
11 en 12 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de ‘Strabrechtse Heide’. Naast leden kunnen ook introducés deelnemen. Er wordt begin 2021 gebrainstormd hoe we dit weekend meer elan kunnen gaan geven.

Contactpersonen: Henk vd Brink, Joop Verhees, Jan van den Akker en Sjaak van Galen

KKE-Ledendag

11 september I.p.v. de Heidedagen organiseert de KKE  een KKE-ledendag voor en door de leden waar de leden tijdens het kunstig bezig zijn elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje, drankje en een lunch aangeboden door KKE.

Helaas is deze dag niet doorgegaan vanwege het geringe aantal aanmeldingen! Het bestuur beraadt zich hier nog over hoe nu verder…

Contactpersonen: Thea van Moorsel en Jan van den Akker

 

Kunstsmullen

Dit evenement vindt dit jaar plaats van 15 t/m 30 oktober en leden van onze Kunstkring tonen diverse disciplines op het openingsweekend 15-16 oktober. Het thema is dit jaar: Tekenen, Portret. Er zullen modellen aanwezig zijn.

Contactpersonen: Jan van den Akker & Jan Verdonschot

 

Lijstenmakerij

Op verzoek kunnen er tegen betaling van een klein bedrag schilderijlijsten gemaakt worden.

Contactpersoon: Martien Baselmans

 

Keramiek discipline

We krijgen een keramiekoven! Begin 2022 willen we proberen een aantal leden enthousiast te krijgen om de keramiek discipline handen en voeten te geven.

!Inmiddels is een groep van 10 keramisten vol enthousiasme aan het werk en zijn er al mooie kunstwerken gemaakt!

Contactpersonen: Jan Verdonschot & Martien Baselmans

 

Excursies

De excursie naar het Depot in Wageningen is niet door gegaan wegens te weinig aanmeldingen.

Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

 

Jubileumjaar 2023:

In 2023 bestaat de Kunstkring 20 jaar en dit gaan we groots vieren d.m.v. een Atelierroute, een jubileumboek maken met het jaarthema “Het geheim van de Meester en een expositie van dit Thema met beoordeling door een deskundige (onafhankelijke)jury!

Inmiddels is de 1e vergadering hiervoor gepland, hieruit zullen diverse werkgroepen worden gevormd.

 

Website Kunstkring Eymerick 

Op deze website worden alle activiteiten van de Kunstkring aan de orde gesteld. Verder kunnen alle leden een eigen pagina krijgen waarop max. twaalf foto’s geplaatst kunnen worden eventueel met een begeleidende tekst.

Maak er gebruik van! Stuur de foto’s per e-mail naar theavanmoorsel@gmail.com en ververs deze regelmatig.

Contactpersoon: Thea van Moorsel

 

Faceboekgroep
Wil je mensen uitnodigen voor uw evenement of ben je naar een mooie tentoonstelling of galerie geweest of wil je iets anders delen op het gebied van kunst, maak dan gebruik van de Facebookgroep van de Kunstkring.

Contactpersoon:  Thea van Moorsel.

 

Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 20 januari, 15 februari, 18 maart (ALV), 14 april, 9 juni, 8 september, 3 oktober en 8 december 2021.