Overzicht 2020

 

Activiteitenkalender 2020

Onze thuisbasis is het schilder en beeldhouw atelier, de Kunst Kazerne, Jan Deckersstraat 4, links naast het gemeentehuis in Heeze

Openingstijden atelier, vanwege het virus gelden andere openstellingstijden zie Informatiepagina!

   • Maandag     9:00 tot 17:00
   • Dinsdag       9:00 tot 17:00
   • Woensdag   9:00 tot 17:00
   • Donderdag 9:00 tot 17:00
   • Vrijdag         9:00 tot 17:00

Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans,  Ries van Dijk

 

Portret/Modeltekenen

Op donderdagavond van 19.15-10.00 uur: 17 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Contactpersonen:  José Wouters 

 

Sociaal Café

Voor ons sociaal Café gaan we weer terug naar de laatste woensdag in de maand. U ontvangt via onze secretaris regelmatig updates wat er dan te beleven is. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel (kunst-)vrienden.

Woensdag 29 januari: Lezing door Martin Geerts jaren 50-60

   • Woensdag 26 februari: Welkom nieuwe leden 2019-2020
   • Tot het einde van dit jaar gaan de Sociaal Caféavonden niet door i.v.m. het Corona virus. 

Contactpersonen:  Sjaak van Galen en Hilda Swinkels

 

Nieuwjaarsbuffet (kasteel Heeze)

16 januari 2020 start 17.30 uur

Aanmelden voor 20 december 2019

Contactpersoon:  José Wouters

 

Algemene Ledenvergadering

Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met de secretaris Lenie van den Akker.

Wijziging  ALV vanwege het virus:

   • 30 juni: Alleen voor mensen die vragen hebben i.v.m. afstand houden tijdens Corona virus.
   • Het bestuur is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Contactpersonen: Lenie van den Akker & Sjaak van Galen

 

Het gezamenlijke werkthema voor 2019 -2020:

De vraag is om het begrip “reflectie” uit te beelden, dit mag in de breedst mogelijke zin opgevat worden.

Contactpersonen: José Wouters,, Thea van Moorsel, Pierre Pasmans.

 

Exposities Kunstkring Eymerick

Wij treden graag naar buiten met de door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.

1) Expositie in ’Perron
Elke twee maanden wisselen. Soms afgewisseld met externe verenigingen. contactpersonen:  Jan van de Vrande en Hilda Swinkels

2) Exposities in het Gemeentehuis, contactpersoon: José Wouters 

3) Dokters Praktijk Strabrecht, contactpersoon: Hilda Swinkels

 

Heeze Leeft

Jaarlijks organiseert de Winkeliersvereniging een weekend onder de titel Heeze Leeft.

Ivm. Corona verschoven naar 2021.
Wij hebben ons aangemeld voor deelname.
We houden dan open huis en demonstreren zowel binnen als buiten de Kunstkazerne.

Ivm. Corona verschoven naar 2021.

Contactpersonen: José Wouters en Martien Baselmans

 

Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel
Dit jaar wordt er een atelierroute georganiseerd door Sterksel

Contactpersoon: Toos Bonten

 

Creatief weekeind op de Strabrechtse hei  (De Plaetse)
12 en 13 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de ‘Strabrechtse Heide’. Naast leden kunnen introducés deelnemen.

Contactpersonen: Henk van der Brink, Joop Verhees, Jan van den Akker 

 

Lijstenmakerij
Op verzoek kunnen er tegen een kleine betaling van een klein bedrag schilderijlijsten gemaakt worden.

Contactpersoon: Martien Baselmans

 

Kunstsmullen
Deelname nog nader te bepalen
Op basis van een eventueel verzoek van de Stuurgroep Kunstsmullen.
Evenement gaat dit jaar niet door

Contactpersonen: Jan van den Akker en Sjaak van Galen

 

Excursies
Kunnen dit jaar niet doorgaan vanwege het virus.

Contactpersonen: Thea van Moorsel en Riek Jeijsman

 

Het voorstellen van nieuwe leden tijdens Sociaal Cafeavond willen we voortaan jaarlijks organiseren.

 

Website Kunstkring Eymerick 
Op onze website kunnen alle leden twaalf foto’s plaatsen met een begeleidende tekst.
Maak daar gebruik van!
Contactpersoon: Thea van Moorsel

 

Faceboekgroep
Wilt u mensen uitnodigen voor uw evenement of vind je het leuk om leden te volgen? maak dan gebruik van de Facebookgroep van de Kunstkring.
Contactpersoon: Pierre Pasmans en Thea van Moorsel

 

Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 14 januari, 11 februari, 9 juni, 8 september, 3 november en 8 december 2018.

 

Coronatijdperk

Heeze, september 2020.
Wijzigingen openstelling atelier tijdens Corona
Per dagdeel max. 5 beeldhouwers die beneden en max 5 schilders die boven werken.
Koffie drinken met max 7 personen kan, dus als er 2 pers beneden zijn en 5 pers boven, kunnen zij samen koffie drinken; maar als er 5 pers beneden zijn en 5 pers boven, dan apart koffie drinken.
Iedereen die wil komen werken op een bepaald dagdeel, kan via een app of telefoontje contact opnemen met degene die dan sleutelhouder is. Zit dat dagdeel vol, probeer dan een ander dagdeel. Vol is vol.
Een dagdeel is van 9.00 tot 12.30 uur, en van 13.00 tot 16.30 uur.
Iedereen mag eerst 1 dagdeel inplannen om iedereen een kans te geven om te kunnen werken. Is de week niet vol, dan kunnen er meer dagdelen ingepland worden.
In de keuken is maar 1 persoon toegestaan.
Handendesinfectiemiddel en desinfectiemiddel voor klinken staan op de keukenbalie.
Keuken en toiletten moeten dagelijks schoongemaakt worden.
Eén keer per week stofzuigen, dat kan van dag gewisseld worden. 1e week vrijdag, 2e week donderdag, 3e week woensdag enz.

 

Zorg voor voldoende ventilatie, ramen en deuren open!
Per dagdeel is er een sleutel-, sleutelcodehouder die gebeld of geappt kan worden:
Maandagmorgen:     Joop Verhees                         040-2264394
dinsdagmorgen:       Henny Stevens                       040-2264878
dinsdagmiddag:       José Wouters                          06-15125779
woensdagmorgen- middag: Thea van Moorsel  06 181667782 en Riek Jeijsman 0639130922 wisselen de ochtend en de middag af
donderdagmorgen: Joop Verhees                         040-2264394
vrijdagmorgen:        Ries van Dijk                            06-40754555
vrijdagmiddag:         Mirjam van Asten                   040-2261320

 

Zijn er op zaterdag minimaal 4 personen, dan zou iemand daarvan sleutelcodehouder kunnen worden.
Iedereen die zich niet fit voelt, blijft natuurlijk thuis.
Het is de verantwoordelijkheid voor iedereen zelf om wel of niet te komen.
Bestuur Kunstkring Eymerick


Nieuwjaarsbuffet 2020 Kasteel Heeze