Overzicht 2016

 

Portrettenboekuitreiking

De start van het portrettenboek

Portretten boek Kunstkring Eymerick   
                                                                       
De veelzijdigheid van de kunstkring Eymerick zal worden vastgelegd in een boek. De nadruk zal liggen op portretten maken van elkaar, waardoor  de onderlinge contacten bevorderd worden.
Voor velen een nieuwe uitdaging!
We willen van alle leden portretten opnemen in een boek.
Een portret in de meest ruime zin van het woord,  dit kan zijn: alleen het gezicht,  tot borsthoogte, snijden op de dijen of ten voeten uit.
In de meest ruime zin ook wat betreft stijlen techniek : realistisch,  impressionistisch, expressionistisch, kubistisch, surrealistisch etc. In  Oost-Indische inkt, potlood, pen, alle soorten verf, etsen, collage en ook beelden in hout, klei, en verder alles wat de creatieve geest kan verzinnen.Elk lid krijgt twee pagina’s in het boek. Op een pagina komt een kleine foto van de betreffende persoon en een representatief werk van dat lid plus een korte beschrijving/statement van zijn/haar werk. De tweede pagina bevat dan de foto van het gemaakte portret . Uiteraard onder vermelding van de naam van de maker van het portret.

Portrettenboek uitleg tijdens Sociaal Cafe 25 februari

Sociaal Café 25 februari 2015, 20.00 uur in de Kunstkazerne

Presentatie eerste resultaten van het Portrettenboek van Kunstkring Eymerick

Er zijn al een groot aantal mensen enthousiast bezig met het maken van portretten en / of het model zitten daarvoor.

Op 25 februari presenteert de projectgroep:
Een overzicht van de eerste resultaten. 
En een voorbeeld van hoe dat boek er definitief gaat uit zien.

Kom en verbaas u over de veelzijdigheid van uw collegae!!!

Wat was het idee ook al weer?

Van zoveel mogelijk leden van Kunstkring Eymerick een Portrettenboek maken.
Met een overzicht van de kunstenaar zelf met zijn of haar werk. 
Elk lid  krijgt twee bladzijden. 
Een bladzijde met een korte beschrijving van haar of hem inclusief pasfoto en een foto van een kunstwerk.
En een tweede bladzijde met een foto van een door iemand anders gemaakt portret of sculptuur.

Op dit moment zijn er circa 45 leden al heel enthousiast bezig met het realiseren van het project.
Het wordt natuurlijk nog mooier als er meer leden meedoen.
Voor wie nog wil deelnemen is er ruimte en tijd genoeg om deel te nemen; Of overdag of op woensdag- en donderdagavond. 
Alles kan, of alleen model zitten of ook actief anderen portretteren.

Je kunt je aanmelden bij Juliette Kalse per e-mail  juliette.kalse@onsbrabantnet.nl, of als dat niet lukt telefonisch bij haar 06-25354233

Maar kom in elk geval kijken en luisteren op 25 februari om 20.00 uur in de Kunstkazerne.

De projectgroep:
Jose Wouters
Piet Verberne
Bert Keet
Sjaak van Galen
Juliette Kalse

Het gezicht van Kunstkring Eymerick voorkant boek

openingswoord Sjaak

Opening door Cornelis LeMaire

Expositie en Atelierroute

Persbericht
 
Atelierroute door Leende en Leenderstrijp en  
Expositie in het Gemeenschapshuis De Meent.
Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016
 
Op 30 april en 1 mei 2016 organiseert Gemeenschapshuis De Meent in samenwerking met kunstkring Eymerick een expositie en een atelierroute in Leende.De expositie is in het gemeenschapshuis De Meent, Julianastraat 1 te Leende. Van daaruit kan men ook de atelierroute door Leende en Leenderstrijp volgen. Bezoekers krijgen een folder met informatie over de exposanten en een routekaart.De toegang is gratis en de openingstijden op deze dagen zijn:Zaterdag         : Expositie van 11.00 tot 16.00 uur, Atelierroute van 12.00 tot 16.00 uur
Zondag           : Expositie en Atelierroute van 11.00-16.00 uur.Zaterdag 30 april om 11.00 uur opent burgemeester Paul Verhoeven de expositie in het gemeenschapshuis De Meent.Kunstkring Eymerick is er te gast met de presentatie van haar portrettenboek.De eindhovense kunstenaar Cornelis le Mair zal het portrettenboek “Het gezicht van Kunstkring Eymerick” aan de burgemeester overhandigen.Na de officiële opening krijgen alle aanwezigen een drankje aangeboden, waarna men kan gaan genieten van een veelzijdige expositie van 71 porttretten uit het portrettenboek van Kunstkring Eymerick en de werken van 13 creatieve Leendenaren. Er is een variatie aan werken te bezichtigen zoals schilderijen, tekeningen, fotografie, quilten keramiek en beeldende kunst.Aansluitend kunnen er 6 ateliers in Leende en Leenderstrijp bezocht worden.Alleen op zaterdag krijgen de bezoekers van de expositie bij binnenkomst een lot. Met dat lot maakt de bezoeker kans op het boek “Het Gezicht van Kunstkring Eymerick”. De trekking is diezelfde middag om 15.45 uur in De Meent. Er wordt dan net zolang getrokken totdat er zich 5 winnaars hebben gemeld.Op beide dagen is het portrettenboek te koop in het Gemeenschapshuis De Meent.

Folder atelierroute Leende-Leenderstrijp

Het gezicht van Eymerick boek

Het gezicht van Kunstkring Eymerick

Expositie van de kunstwerken uit het portrettenboek “Het gezicht van Kunstkring Eymerick” tot en met 12 september 2016.

Foto opening expositie ’t Perron

Opening van de expositie van de meesterwerken uit het portrettenboek op 9 juli 2016.

——————————————————————————————————————————–

Veldschuur

Samenvatting van de zoektocht naar een nieuwe locatie die hieraan vooraf ging 2014

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)  van 2014 werd besloten op zoek te gaan naar een nieuw atelier, omdat de gemeente aangekondigd had dat zij het voornemen heeft het gebouw van de v.m. Brandweerkazerne te gaan ontwikkelen voor een nieuwe functie in het kader van het Centrumplan Heeze.

Door het bestuur werd een werkgroep ingesteld voor het vaststellen van een Programma van Eisen (PvE) en het kiezen van een locatie

Er zijn   drie locaties bekeken en beoordeeld.

In de AlgmeneLleden Vergadering 2015 is de keuze voorgelegd om voor de Veldschuur in het voorterrein van Kasteel Heeze te kiezen.
Het aanvankelijke eisenpakket is door het iteratie proces tijdens de zoektocht naar een gepaste locatie bijgesteld. En ziet er in hoofdlijnen, als volgt uit:

  • een ruimte voor de schilders, tevens clubhuis en ruimte voor lezingen, bijeenkomsten van de Kunstkring, e.d.,  met een oppervlakte van ca 65 m2, met een bar/keukentje, en een berging;
  • een ruimte voor het handmatig beeldhouwen, ca 50 m2 groot, met een berging;
  • een toiletvoorziening;
  • alle activiteiten bereikbaar voor rolstoelgebruikers;
  • ca 10 parkeerplaatsen;
  • zonder overlast naar de omgeving.

Op basis van de accoord bevinding is er vervolgens in overleg met de Stichting Kasteel Heeze en de vereniging Gilde St Agatha verdere uitwerking gegeven aan het idee.
Een en ander in nauw overleg met de Gemeente Heeze-Leende en ondersteund door de KNHM-Foundation

Voortgang veldschuur 2016

 

Rapportering voortgang nieuw atelier
 
Voortgang actiepunt uit de Algemene Ledenvergadering 2016

Tijdens de ALV is gerapporteerd over de voortgang van het project Veldschuur, dat inmiddels een nieuwe werktitel gekregen heeft.
Kunst en Cultuur Centrum Eymerick

Vooronderzoek naar het ombouwen van

de Veldschuur in het voorterrein van het landgoed kasteel Heeze tot een Kunst en Cultuur Centrum Eymerick

Het overleg hierover wordt gevoerd met:
-Stichting Kasteel Heeze
-Vereniging Kunstkring Eymerick
-Vereniging Gilde Sint Agatha

Een en ander wordt ondersteund door de Koninklijke Heide Maatschappij Foundation.

Inmiddels zijn we zo ver dat er een voorlopige lay-out is gemaakt, waaruit blijkt dat alle drie de partijen hun eigen aandeel in het gebouw zullen gaan krijgen.
Er is een voorlopige kostenraming opgesteld gebaseert op offertes.
De gemeente Heeze-Leende heeft toegezegd het voorstel in het voorliggende bestemmingsplan voor het Buitengebied op te gaan nemen.

Het projectteam voor de Kunstkring bestaat uit:

Sjaak van Gaken (vz), Henk vd Brink, Joop Verhees, Jan van den Akker en Jose Wouters

Voortgang veldschuur maart 2018

Voortgang Atelier en Clubhuis; 
Renovatie Veldschuur naast de oprijlaan naar Kasteel Heeze; 
Stand van zaken Bestemmingsplan Buitengebied Heeze
Het plan rondom de Veldschuur wordt nu, na goedkeuring door de gemeenteraad, doorgestuurd naar de Provincie.
Een en ander conform de zienswijze op het Bestemmingsplan, dat in oktober 2018 werd ingediend.
De Provincie heeft 6 weken de tijd om op het plan te reageren met bijvoorbeeld een aanwijzing.
Daarna gaat het naar de Raad van State, waar de belanghebbenden 6 weken de tijd hebben voor het indienen van een bezwaar.
Een aantal buurtbewoners maakt zich hard om tegen het plan in het geweer te komen. Zij zijn het niet eens met de plaatsing van een tweetal schutsbomen door het Gilde.
Mocht er een bezwaarschrift door hen ingediend worden dan verwachten we een vertraging op de realisatie van het plan van minimaal een jaar.
Op verzoek van de Gemeenteraad wordt er gezocht naar een alternatieve plaats voor de schutsbomen. Zie ook persbericht dd.: 6 maart in het Eindhovens Dagblad.
Wij hopen dat de buurtbewoners samen met het Gilde, Het Kasteel en de Kunstkring willen kiezen uit de nu voorliggende twee alternatieven voor plaatsing van de schutsbomen.

———————————————————————-