ACTIVITEITENKALENDER 2021

 
2021 WORDT EEN BIJZONDER JAAR VOOR DE KUNSTKRING!

B&W HEEZE–LEENDE HEEFT ONS AANGEZEGD DE KUNST-KAZERNE MEDIO NOVEMBER 2021 TE ONTRUIMEN. (Inmiddels is bekend gemaakt door de gemeente dat we tot nader te bepalen datum gebruik mogen blijven maken van de Kunst-Kazerne!
IN AFWACHTING VAN EEN OPLOSSING VOOR EEN NIEUW,  TIJDELIJK ONDERKOMEN HIER TOCH EEN OVERZICHT VAN ONS VOORNEMEN IN 2021.

 

We gaan weer open vanaf 19 mei !

Zolang het Corona virus nog rondwaart werken we in dagdelen.

 

Van 24 t/m 31 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! Dit i.v.m. De Brabantse Dag . Overigens is het nog niet zeker

of de Brabantse dag doorgang vindt dit jaar i.v.m. Covid.
 
Portret/Modeltekenen op donderdagavond
We gaan weer van start met modeltekenen en wel op de volgende donderdagavonden:

17/6- 15/7 – 19/8 – 16/9 – 14/10 – 18/11 – 16/12

Contactpersonen:  José Wouters
 
Sociaal Café
We houden  Sociaal Café de laatste donderdag van de maand vanaf 19.30 uur. Je ontvangt via onze secretaris regelmatig updates wat er dan te beleven is. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel (kunst-) vrienden. I.v.m. het virus is er t/m augustus geen Sociaal Caféavond geweest maar we starten weer v.a. september!

1e Sociaal Cafe avond wordt gehouden op woensdag avond 29 september en om 19.45 uur staat de koffie klaar. Onze nieuwe leden (2020-2021) kunnen zich op deze avond voorstellen aan de “oude” leden.

2e Sociaal Cafe avond staat gepland voor donderdag 25 november.  Deze avond kan helaas niet doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen rond het Coronavirus. We hopen dat in 2022 deze gezellige avonden weer mogelijk zijn.

Contactpersonen: Lenie van den Akker &  Sjaak van Galen

 

Nieuwjaarsbuffet 

Ergens in januari 2022

Aanmelden voor 20 december 2021

Contactpersoon: Sjaak van Galen & José Wouters

 

Algemene Ledenvergadering 
Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met de secretaris Lenie van den Akker.

Vanwege het Covid-19 virus wordt De ALV  gehouden op 25 juni in de Rabozaal van ’t Perron, aanvang 20.00 uur.

Koffie/thee en een stukje vlaai staan klaar bij de bar en kun je meenemen naar de Rabozaal.

Aansluitend is de opening van de expositie Jaarthema “Reflectie”, (deze is al te bezichtigen v.a. 5 juni)  Je kunt via een formulier anoniem een beoordeling geven aan de werken.  De winnaar, 1-2-3  maken we bekend via de website.

Contactpersonen ALV vergadering: Lenie van den Akker & Sjaak van Galen

 

Het gezamenlijke Jaarthema voor 2021 -2022:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering komt het bestuur met een voorstel voor een nieuw jaarthema.

Deze is inmiddels bekend gemaakt en goedgekeurd door de aanwezigen op de ALV, en het jaarthema voor 2021-2022 wordt: “Het geheim van de Meester”

Werkgroep: José Wouters, Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

 

Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.

1) Expositie in t’Perron

Elke twee maanden wisselen deze. Soms afgewisseld met externe verenigingen / Kunstenaars.

Contactpersonen: Hilda Koster & Jan van de Vrande

 

Dit jaar wordt het jaarthema 2019 -2020 “Reflectie” geëxposeerd vanaf  5 juni tot medio september 2021

Contactpersonen: José Wouters, Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

2) Exposities in het Gemeentehuis

Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij:

Contactpersonen: José Wouters & Hilda Koster

3) Huisartsenpraktijk  Strabrecht

Leden kunnen zich aanmelden bij:

Contactpersoon: José Wouters & Hilda Koster

 

Heeze Leeft 

Jaarlijks organiseert de Winkeliersvereniging een weekend onder de titel Heeze Leeft, dit jaar op 25 juli

en wij hebben ons weer aangemeld voor deelname! We houden dan open huis en demonstreren onze kunsten

zowel binnen als buiten de Kunstkazerne.

Het zou leuk zijn als veel kunstenaars zich aanmelden voor deelname om naar buiten te treden namens de KKE!

Contactpersonen: Martien Baselmans & José Wouters

 

Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel

Dit jaar is er geen atelierroute.

Werkgroep: José Wouters, Thea van Moorsel, Jantine van der Wal, Riek Jeijsman

 

Heidedagen op de Strabrechtse heide (De Plaetse)

11 en 12 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de ,inmiddels traditionele, Creatieve Heidedagen in de vrije natuur van de Strabrechtse Heide.

Naast leden kunnen ook introducés deelnemen. Leuk als mensen door dit evenement enthousiast zouden raken om lid te worden van onze kunstkring.

Werkgroep: Joop Verhees, Jan van den Akker & Sjaak van Galen

 

Kunstsmullen

Dit evenement vindt plaats in het weekend van 16 t/m 31 oktober bij Landgoed Kapellerput in Heeze.

KKE neemt hieraan deel door in het openingsweekend aan het begin van de kunstroute in een tent door demonstraties haar diverse disciplines te laten zien.

Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.

Contactpersonen: Jan van den Akker & Sjaak van Galen

 

Lijstenmakerij

Op verzoek kunnen er tegen betaling van een klein bedrag schilderijlijsten gemaakt worden.

Contactpersoon: Martien Baselmans

 

Excursies

Vanwege Covid-19 kan deze wederom in het voorjaar niet doorgaan.

Werkgroep: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

 

Website Kunstkring Eymerick 

Er is een nieuwe website gemaakt  en deze werd op de ALV 2021 gelanceerd!

Op onze website kunnen alle leden max. twaalf foto’s plaatsen met (eventueel) een begeleidende tekst. Maak hier gebruik van!

Dit maakt de website interessant om te bekijken voor leden en niet leden en is een gratis website voor jezelf waar je naar kunt verwijzen!

Contactpersoon: Thea van Moorsel

 

Faceboekgroep
Wil je mensen uitnodigen voor je evenement of gewoon je nieuwe werk laten zien aan onze leden maak dan gebruik van onze (besloten)

Faceboekgroep!

Contactpersoon: Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

 

Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 21 januari (alleen DB), 11 februari (online), 8 april, 11 mei, 9 september, 4 november en 9 december 2021.