ACTIVITEITENKALENDER 2021

 
2021 WORDT EEN BIJZONDER JAAR VOOR DE KUNSTKRING!

B&W HEEZE–LEENDE HEEFT ONS AANGEZEGD DE KUNST-KAZERNE MEDIO NOVEMBER 2021 TE ONTRUIMEN. (Inmiddels is bekend gemaakt door de gemeente dat we tot nader te bepalen datum gebruik mogen blijven maken van de Kunst-Kazerne!
IN AFWACHTING VAN EEN OPLOSSING VOOR EEN NIEUW,  TIJDELIJK ONDERKOMEN HIER TOCH EEN OVERZICHT VAN ONS VOORNEMEN IN 2021.

We gaan weer open vanaf 19 mei !

Zolang het Corona virus nog rondwaart werken we in dagdelen.

Van 24 t/m 31 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! Dit i.v.m. De Brabantse Dag . Overigens is het nog niet zeker

of de Brabantse dag doorgang vindt dit jaar i.v.m. Covid.
 
Portret/Modeltekenen op donderdagavond
We gaan weer van start met modeltekenen en wel op de volgende donderdagavonden:

17/6- 15/7 – 19/8 – 16/9 – 14/10 – 18/11 – 16/12

Contactpersonen:  José Wouters
 
Sociaal Café
We houden  Sociaal Café de laatste donderdag van de maand vanaf 19.30 uur. Je ontvangt via onze secretaris regelmatig updates wat er dan te beleven is. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel (kunst-) vrienden. I.v.m. het virus is er t/m augustus geen Sociaal Caféavond geweest maar we starten weer v.a. september!

1e Sociaal Cafe avond wordt gehouden op woensdag avond 29 september en om 19.45 uur staat de koffie klaar. Onze nieuwe leden (2020-2021) kunnen zich op deze avond voorstellen aan de “oude” leden.

2e Sociaal Cafe avond staat gepland voor donderdag 25 november.  Deze avond kan helaas niet doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen rond het Coronavirus. We hopen dat in 2022 deze gezellige avonden weer mogelijk zijn.

Contactpersonen: Lenie van den Akker &  Sjaak van Galen

Nieuwjaarsbuffet 

Ergens in januari 2022

Aanmelden voor 20 december 2021

Contactpersoon: Sjaak van Galen & José Wouters

Algemene Ledenvergadering 
Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met de secretaris Lenie van den Akker.

Vanwege het Covid-19 virus wordt De ALV  gehouden op 25 juni in de Rabozaal van ’t Perron, aanvang 20.00 uur.

Koffie/thee en een stukje vlaai staan klaar bij de bar en kun je meenemen naar de Rabozaal.

Aansluitend is de opening van de expositie Jaarthema “Reflectie”, (deze is al te bezichtigen v.a. 5 juni)  Je kunt via een formulier anoniem een beoordeling geven aan de werken.  De winnaar, 1-2-3  maken we bekend via de website.

Contactpersonen ALV vergadering: Lenie van den Akker & Sjaak van Galen

Het gezamenlijke Jaarthema voor 2021 -2022:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering komt het bestuur met een voorstel voor een nieuw jaarthema.

Deze is inmiddels bekend gemaakt en goedgekeurd door de aanwezigen op de ALV, en het jaarthema voor 2021-2022 wordt: “Het geheim van de Meester”

Werkgroep: José Wouters, Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.

1) Expositie in t’Perron

Elke twee maanden wisselen deze. Soms afgewisseld met externe verenigingen / Kunstenaars.

Contactpersonen: Hilda Koster & Jan van de Vrande

Dit jaar wordt het jaarthema 2019 -2020 “Reflectie” geëxposeerd vanaf  5 juni tot medio september 2021

Contactpersonen: José Wouters, Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

2) Exposities in het Gemeentehuis

Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij:

Contactpersonen: José Wouters & Hilda Koster

3) Huisartsenpraktijk  Strabrecht

Leden kunnen zich aanmelden bij:

Contactpersoon: José Wouters & Hilda Koster

Heeze Leeft 

Jaarlijks organiseert de Winkeliersvereniging een weekend onder de titel Heeze Leeft, dit jaar op 25 juli

en wij hebben ons weer aangemeld voor deelname! We houden dan open huis en demonstreren onze kunsten

zowel binnen als buiten de Kunstkazerne.

Het zou leuk zijn als veel kunstenaars zich aanmelden voor deelname om naar buiten te treden namens de KKE!

Contactpersonen: Martien Baselmans & José Wouters

Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel

Dit jaar is er geen atelierroute.

Werkgroep: José Wouters, Thea van Moorsel, Jantine van der Wal, Riek Jeijsman

Heidedagen op de Strabrechtse heide (De Plaetse)

11 en 12 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de ,inmiddels traditionele, Creatieve Heidedagen in de vrije natuur van de Strabrechtse Heide.

Naast leden kunnen ook introducés deelnemen. Leuk als mensen door dit evenement enthousiast zouden raken om lid te worden van onze kunstkring.

Werkgroep: Joop Verhees, Jan van den Akker & Sjaak van Galen

Kunstsmullen

Dit evenement vindt plaats in het weekend van 16 t/m 31 oktober bij Landgoed Kapellerput in Heeze.

KKE neemt hieraan deel door in het openingsweekend aan het begin van de kunstroute in een tent door demonstraties haar diverse disciplines te laten zien.

Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.

Contactpersonen: Jan van den Akker & Sjaak van Galen

Lijstenmakerij

Op verzoek kunnen er tegen betaling van een klein bedrag schilderijlijsten gemaakt worden.

Contactpersoon: Martien Baselmans

Excursies

Vanwege Covid-19 kan deze wederom in het voorjaar niet doorgaan.

Werkgroep: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

Website Kunstkring Eymerick 

Er is een nieuwe website gemaakt  en deze werd op de ALV 2021 gelanceerd!

Op onze website kunnen alle leden max. twaalf foto’s plaatsen met (eventueel) een begeleidende tekst. Maak hier gebruik van!

Dit maakt de website interessant om te bekijken voor leden en niet leden en is een gratis website voor jezelf waar je naar kunt verwijzen!

Contactpersoon: Thea van Moorsel

Faceboekgroep
Wil je mensen uitnodigen voor je evenement of gewoon je nieuwe werk laten zien aan onze leden maak dan gebruik van onze (besloten)

Faceboekgroep!

Contactpersoon: Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 21 januari (alleen DB), 11 februari (online), 8 april, 11 mei, 9 september, 4 november en 9 december 2021.

_____________________________________________________________________________________________

Kunstkring Eymerick Jaarverslag 2021.

Aan het einde van 2021 kijkt de kunstkring terug op weer een jaar in de ban van de Covid
pandemie. Tussen hoop en vrees, met tijden van onspanning naar tijden met nieuwe Corona
besmettingsgolven. Ondanks enkele goed werkende vaccins en een oplopende vaccinatie graad was veel, ook dit jaar, niet mogelijk.
Maar in dit jaaroverzicht willen we vooral terugkijken op wat wel mogelijk was en onderwerpen bespreken die als rode draden het bestuur en daarmee onze hele vereniging bezig hielden.

Wat was wel mogelijk:
– De Kunstkazerne is, met de nodige aanpassingen, een groot deel van het jaar open kunnen blijven. Alle leden hebben zich ingespannen om er voor te zorgen dat iedereen in een veilige omgeving kon blijven schilderen, tekenen en beeldhouwen.
– Enkele evenement die in 2020 niet door konden gaan, hebben alsnog in 2021 plaats gevonden zoals Heeze Leeft, de Creatieve Heidedagen en KunstSmullen.
– Na de digitale Algemene Ledenvergadering van vorig jaar was deze ALV weer bijna als vanouds. Zo’n 30 leden, op veilige afstand van elkaar, hebben de vergadering bijgewoond.
De expositie: Reflecties kon ingericht worden en werd na afloop van de ALV officieel
geopend. Er waren hoogwaardige kunstwerken te bewonderen en het publiek koos hun
favoriet. De winnaars worden aan het einde van het jaar bekend gemaakt.
Tijdens deze vergadering werd het nieuwe Jaarthema 2021-2022 bekend gemaakt.
De werktitel is: Het geheim van de meester. In maart 2023 volgt een grootse expositie.
– De bestuursvergaderingen werden, afhankelijk van de toestand in het land, soms digitaal of in klein commitee, maar ook met het voltallige bestuur gehouden.
– Eén keer kon de Sociale Café Avond doorgang vinden.

De rode draden:
Onderwerpen die het hele jaar speelden.
– De zoektocht naar nieuwe atelierruimte. Het bestuur spreekt zijn voorkeur uit om in het centrum van Heeze te blijven als onderdeel van het in ontwikkeling zijnde Centrumplan.
– Na maanden van hard werken is de nieuwe website tot stand gekomen en wordt nu nog
steeds met interessante informatie en foto’s van werkstukken van onze leden gevuld.
– Het ledenaantal nam af in 2020, daarom is tijdens de spaarzame evenementen waar de Kunstkring aan mee heeft gedaan, flink gelobbied om nieuwe leden te werven.
Met succes! Negen creatievelingen meldden zich tot nu toe aan.
– Ontwikkelen van een missie document. Hierin wordt een toekomstbeeld van de kunstkring geschetst en de weg om dit verwezelijken.

Jaaroverzicht in vogelvlucht.

Januari, Februari, Maart.
Corona zorgt voor veel beperkingen en aanpassingen.
Geen Nieuwjaars receptie, geen feestelijk buffet en het jaar begint met een tijdelijke sluiting van de Kunstkazerne.

De bestuursvergaderingen worden steeds aangepast aan de situatie, maar gelukkig konden de belangrijkste onderwerpen steeds aan bod komen.
De huisvesting en het contact hierover met de gemeente kwam ter sprake evenals de mededeling dat in november 2021 de Kunstkazerne verlaten moet worden. De zoektocht naar nieuwe atelierruimte wordt geintensiveerd. Tot nu toe, ondanks alle inspanningen, zonder succes. Eén kleine kans blijft! De oude gymzaal aan de spoorlaan!
De terugkeer van de Kunstkazerne in het nieuwe Centrumplan blijft onze voorkeur houden en hier wordt vol op ingezet en hierover blijft de Kunstkring in overleg met de Gemeente.
Om onze positie bij de gemeente te versterken wordt samengewerkt met een jongeren groep de Creative Social Cloud. Onze buren. Zij hebben ook onderdak gevonden in de kunstkazerne, maar moeten ook op zoek naar een andere ruimte.

Ondanks de voortdurende onzekerheden wordt in deze maanden gestart met de voorbereidingen voor de ALV in maart inclusief de expositie van het Jaarthema. De mogelijkheid van een digitale ALV versie komt ook weer in beeld.

Achter de schermen wordt gewerkt aan een tentoonstelling van werken van Martin Geerts.
Later dit jaar worden de voorbereidingen gestaakt, omdat het verlies van Martin nog zwaar op de familie drukt.

Een belangrijk punt bleef de openstelling van de Kunstkazerne. Besloten werd, afhankelijk van de richtlijnen van de regering, de ateliers te sluiten of beperkt open te houden en de leden hiervoor enigszins te compenseren door de jaarbedrag voor werken in het atelier dit jaar te verlagen.

April, Mei, Juni.

In mei kan de gemeente nog geen duidelijkheid geven over de mogelijkheid de oude Gymzaal te gaan gebruiken als nieuw creatief centrum. Het goede nieuws is dat zolang er nog geen duidelijk plan ligt de oude Kunstkazerne nog gebruikt mag worden. Dus de ontruimings datum van 21 november 2021 wordt tijdelijk opgeschort. Dit geeft enig respijt.
In de maand mei moest de Kunstkring afscheid nemen van een lid. Ellen Siemer overleed deze maand.

Een dip in de Corona besmettingen maakt het mogelijk de Algemene Leden Vergadering 25 juni fysiek te houden. Na eerst van thee en koffie met een heerlijk stuk vla genoten te hebben schoven dertig leden aan in de grote zaal van Dorpshuis ’t Perron om te luisteren, te reageren en vragen te stellen aan het voltallige bestuur. De agenda was goed gevuld.

Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen:
– Bij het bestuur kwamen geen bezwaren binnen, dus werd Jan Verdonschot officieel in het bestuur opgenomen.
– Bekendmaking Jaarthema 2021-2022: Het geheim van de Meester.
Nadat José Wouters, de bedenker van dit thema, vragen van de leden beantwoord had om zo voor meer duidelijkheid te zorgen werd haar voorstel aangenomen.
– Openstelling Ateliers. De Corona basismaatregels in acht nemend kan er weer gewerkt worden in de Kunstkazerne.
– De gang van zaken rond de zoektocht naar atelier ruimte
– De feestelijke opening van de expositie Jaarthema Reflexies. Met een drankje in de hand werden een keur aan werkstukken bewonderd.
– Introductie nieuwe website. Thea van Moorsel en José Wouters hadden de introductie tot in de puntjes uitgewerkt. Helaas liet de techniek hen in de steek en bleek het niet mogelijk de website digitaal aan de aanwezigen te tonen.
– Natuurlijk kwam het financiele en algemene Jaarverslag aan bod.
Deze en de andere agendapunten worden uitvoerig beschreven in het ALV verslag.

Juli, Augustus, September.

De deelname aan Heeze Leeft eind juli. Eindelijk mag dit evenement door gaan. Wel kleiner van opgezet, minder festiviteiten en slechts enkele uren. De Kunstkring doet toch mee met beeldhouwers en schilders. Zij werken buiten de Kunstkazerne met voldoende afstand van elkaar en de bezoekers. Dit is tevens een uitgelezen kans om op een creatieve manier leden te werven en de kunstenaars hebben zich ingespannen om de geinteresseerde toeschouwers een inkijkje te geven in hun bezigheden en de veelzijdigheid van werken aan kunst.

Het weekend van de creatieve heidedagen. De deelname aan deze dagen is, jammer genoeg, wat tanend. Het blijven gezellige dagen en de bezoekers komen nog steeds, maar je hoort van de deelnemers en het publiek dat zij vinden dat het aantal kunstenaars en de variatie aan getoonde activiteiten minder worden.
Misschien zijn de Heidedagen aan een update toe. Het bestuur gaat zich in 2022 over deze vraag buigen en de mogelijkheden onderzoeken om het voor kunstenaars en bezoekers weer een evenement te maken waar naar uitgekeken wordt. Alle leden worden bij deze uitgenodigd mee te denken en voorstellen te doen.

De voorbereiding aan KunstSmullen in oktober. Een flink aantal leden met uiteenlopende disciplines melden zich aan. Er volgt overleg waarin duidelijk wordt dat de Kunstkring tijdens deze editie van KunstSmullen met een zo breed mogelijk scala aan kunstvormen mee wil doen. De aanpak wordt met een afvaardiging van dit evenement besproken en door de Kunstkring verder uitgewerkt.

Vrijwilligerspresentje aangeboden door vrijwilligerscentrale Heeze Leende.
Een aantal leden die naast hun werk in de Kunstkazerne ook andere taken binnen de vereniging uitvoeren worden verrast met extra dank van het bestuur en een mooie cadeaubon.

Tijdens de eerste sociale café avond van 2021 volgt de met kennismaking met de negen nieuwe leden van 2020-2021. Niet alle nieuwelingen waren aanwezig, maar die wel naar deze avond gekomen waren, vertelden vol passie over hun kunstzinnige activiteiten.

Het concept document: toekomstmissie Kunstkring kan door de leden beoordeeld worden.
Na goedkeuring zal dit stuk jaarlijks geevalueerd worden.

Het Vlekkenplan Heeze Centrumplan is nog in de uitwerkingsfase. De Creative Social Cloud gaat zelfstandig verder in de zoektocht naar onderdak. Vanuit het bestuur gaat een brief naar de gemeente met een eisen/wensen pakket. In deze brief wordt duidelijk gemaakt wat de investeringsruimte zou kunnen zijn en onze mogelijke exploitatie bijdrage. Als extra wordt ook de toekomstmissie van de Kunstkring toegevoegd. Deze informatie wordt meegenomen in de gesprekken van de gemeente met de stedenbouwkundigen.
De Kunstkring heeft nog veel vragen en hoopt volgend jaar meer duidelijkheid te krijgen.

Oktober, November, December.

KunstSmullen kreeg veel lovende reacties.
Op een prachtige locatie, op het grote grasveld voor Kappellerput, was een keur aan creatieve uitingen te zien. Het publiek geniet zichtbaar van activiteiten van de beeldhouwers, houtsnijders, schilders, het modeltekenen, het werken met kunsthars, het boetseren en het rakustoken. Het Rakustoken kreeg veel kijkers die meer wilden weten over deze vorm van keramisch werken. Het van oorsprong Japanse procedé werkt als volgt: het aardewerkstuk wordt eerst bisque gebakken, dan geglazuurd en daarna in een oven snel tot 1000 graden gebakken. Het werkstuk gaat daarna uit de oven en wordt aan de buitenlucht blootgesteld. Door de snelle afkoeling gaat het glazuur craqueleren. Vervolgens wordt het keramiek in het zaagsel gelegd. Het zaagsel ontbrandt en veroorzaakt rook die in de craquelé trekt en deze zwart doet verkleuren.
Het procedé om met kunsthars kunst te maken wist het publiek eveneens te boeien en te verwonderen, maar geen enkele deelnemende kunstenaar had te klagen over aandacht.

Voor het einde van dit jaar wordt het keramiek dat tijdens het KunstSmullen ontstaan is
op een bijzondere manier tentoongesteld. Ga dan een keer kijken in de hal van de Kunstkazerne.

De Rabo ClubSupport loopt en in november wordt duidelijk of er weer een geldbedrag naar de Kunstkring gaat. 16 november wordt bekend dat deze actie 108 euro opbrengt.

In november gaat de geplande sociale café avond niet door dus ook geen feestelijke bekendmaking van de winnaars van de Jaarthema-expositie. De werkstukken van Jan van den Akker, Martien Baselmans en Riek Jeijsmans werden door de bezoekers van de expositie, aan de hand van enkele criteria, tot winnende kunstwerken uitgeroepen.
Riek, Martien en Jan zijn telefonisch op de hoogte gebracht en namens het bestuur gefeliciteerd. Zij waren aangenaam verrast. Hun prijs, een fles wijn en eeuwige roem, houden ze nog even tegoed.
(Aan het einde van het jaarverslag volgt nog een kort interview met deze kunstenaars.)

Een groep enthousiaste studenten van de TU eindhoven afdeling Bouwkunde, o.l.v. ir. Anne Marie Peters, meldt zich via het Gemeentehuis bij ons aan voor een vrijblijvende evaluatie evaluatie van alternatieve mogelijkheden voor het vlekkenplan voor het centrum van Heeze.
Begin 2022 zullen zijn hun ideeën komen toelichten.

In december liepen de Corona besmettingen weer volledig uit de hand. Harde maatregels werden genomen: een lockdown van het land en volledige sluiting van de Kunstkazerne, geen sociaal café, geen nieuwjaarsreceptie 2022.

Nu 2021 zijn einde nadert, volgt ondanks alle beperkingen toch een voorzichtige vooruitblik naar 2022.
De Activiteitenkalender wordt voorbereid met nog veel mitsen en maren. Toch worden de
Sociale Café Avonden gepland en de eerste sprekers met bijzondere onderwerpen zijn al gevonden.

Hoopvol wordt al aan de ALV in maart 2022 gedacht met misschien een Kunstkring tentoonstelling om voor de leden iets plezierigs in het vooruitzicht te kunnen stellen. Misschien kan er later in het nieuwe jaar ook weer een keer een excursie gepland worden. Het zou fijn zijn om het sociale aspect van de Kunstkring weer een keer een boost te kunnen geven.

En als het mogelijk is zal in januari 2022 bij de gemeente Heeze-Leende weer gevraagd worden naar de voortgang van het Centrumplan. Het bestuur hoopt dan meer zicht te krijgen op een nieuw atelier voor alle leden, zodat wij het nieuwe jaar en zo mogelijk nog vele jaren daarna weer een fijne inspirerend plek hebben voor alle kunstzinnige activiteiten en waar wij elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Zo ver het Jaarverslag van Kunstkring Eymerick over 2021.

——————————————————————————————-

Interview met de drie winnaars van het Jaarthema: Reflecties.

Jan van den Akker: Torso Afrodyte.
Riek Jeijsman: Reflecties.
Martien Baselmans: Mijzelf de rug toekeren, vrij.

Introductie Jan van den Akker.


Mijn naam is Jan van den Akker en voor de meeste mensen van de Kunstkring wel bekend.
Ik ben nu 67 jaar en met pensioen. Nu er meer vrije tijd is heb ik oude hobby’s weer opgepakt, zoals fotograferen en beeldhouwen. In een ver verleden ben ik bij Stichting Kunstzinnige Vorming in Eindhoven begonnen met cursussen Fotografie en daar in aanraking gekomen met het werken in steen. Daarna hebben drukke werkzaamheden alles een tijd lang op een laag pitje gezet. Mijn interresse werd weer gewekt bij de beeldhouwerij van Danielle Couterier en Tom Hamers. Henk v.d. Brink bracht me in contact met Kunstkring Eymerick.

Inspiratie voor het Jaarthema Reflectie.
Het was niet moeilijk om een onderwerp te vinden voor het jaarthema 2019-2020.
In het Prado museum in Madrid ontstond, na het zien van een prachtige marmeren vrouwen torso, de wens zo’n beeld een keer te maken. Ik wist dat dat een uitdaging zou gaan worden. Tevens moest nog een mogelijkheid gevonden worden om de torso aan het thema te koppelen. Door beeldhouwen met fotografie te combineren kon ik aan het thema: Reflectie voldoen.

Materiaalkeuze en werkwijze.
Ik werk het liefst in een hardere steensoort en de nagenoeg zuiver witte marmer, die ik vond in Weelde Belgie, was de perfecte steen voor dit torso.
De steen werd van een grote brok marmer gespleten. De splijting verliep niet helemaal goed.
De onderkant brak schuin af waardoor ik het ontwerp aan moest passen.
Het ontwerp werd eerst in klei uitgewerkt waarbij de dames van de Kunstkring een inbreng hebben gehad en hun invloed is in het beeld terug te zien. Martien Baselmans heeft mij advies gegeven bij het maken van het kleimodel en Sjef Cox gaf nuttige aanwijzigingen bij het machinaal bewerken van het torso.

Het Jaarthema 2021-2022 Het geheim van de meester.
Het idee is er al, maar ik ben nog niet aan de uitwerking begonnen.
Daarvoor is al wel een steen gevonden. Sjaak van Galen heeft mij een grote steen gegeven waaruit de Stier van de Tjechische beeldhouwer Vojin Bakic moet ontstaan.
Tijdens een excursie met leden van KKE naar Beeldentuin Middelheim bij Antwerpen zag ik deze gestilleerde stier voor het eerst. De krachtige uitstraling sprak mij direct aan.
Nu is het de uitdaging deze kracht ook in mijn beeld te leggen.

==========================

Introductie Riek Jeijsman.


De schilderes Riek Jeijsman is al weer een aantal jaren lid van Kunstkring Eymerick en is regelmatig aan het werk in de Kunstkazerne.
Riek geboren in Rotterdam en nu woonachtig in Maarheeze volgde haar kunstzinnige opleiding op de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk België.
Daar volgde ze de opleiding in basisvaardigheden zoals stillevens, model-en portret tekenen en het schilderen van landschappen en abstract schilderen.
Daarna volgde de specialisatie Schilderkunst en ontwikkelde ze een eigen visie.

Haar schildercariëre begon met geabstraheerde landschappen.
Het Friese waterland fascineerde haar en zijn dan ook een geliefd onderwerp.
Na het zien van werkstukken van de fijnschilder Olav Cleofas zegt ze het abstracte schilderen vaarwel en gaat veel oefenen om zich de techniek van het fijnschilderen eigen te maken.
Fotografie vormt de basis van haar schilderstukken, die op doek en met olieverf tot stand komen. Zij geeft de voorkeur aan olieverf omdat dat een mooi glad resultaat geeft. Nadeel is wel de lange droogtijden.
Riek wordt geboeid door kleuren en structuren die zij het liefst vastlegt in stillevens met aardenwerk en glas. Fruit, groenten en bloemen kleuren eveneens haar werk.

Inspiratie voor het jaarthema Reflecties.
Haar inbreng zijn twee schilderijen met de letterlijke betekenis van Reflectie en deze inbreng werd door bezoekers van de expositie van de Jaarstukken tot een van de winnaars uitgeroepen.
Op beide werkstukken zie je in het blinkende chroom en glanzende lak van een oldtimer en in een koplamp van een motor de weerspiegeling van de omgeving. Levensecht geschilderd.

(Niet getoond is fijnschilderwerk van de voorzijde van een fiets. Ook hier zie je een duidelijk
refecterend beeld van de omgeving.)

Materiaalkeuze en werkwijze.
De onderwerpen zijn eerst uitvoerig gefotografeerd om lichtinval en schaduwen op een bepaald moment vast te leggen en van daaruit zijn de onderwerpen op doek gebracht.
Op het doek wordt eerst een tekening gemaakt, dan volgt een laag van met water verdunde gesso en het proces met olieverf kan beginnen.

Het Jaarthema 2021-2022 Het geheim van de meester.
Hier is al over nagedacht en er zijn meerdere ideeën. Meer wil Riek nog niet kwijt over dit onderwerp. Het moet nog een tijdje het geheim van de meester blijven!

===============================

Introductie Martien Baselmans.


Weer geen onbekende voor de leden van de Kunstkring. Als beeldhouwer veelvuldig in het atelier van de Kunstkazerne te vinden.
Zijn bouwkundige achtergrond maakt ruimelijk denken en creëren bij het beeldhouwen gemakkelijker.
In Arendonk op de Academie voor Schone Kunsten leerde hij schilderen en beeldhouwen en in Neerpelt ontwikkelde hij zich verder. Hier maakte hij zich de technieken van het bronsgieten eigen. Hij leerde mallen maken en zijn eigen beelden afgieten. De ontwikkeling van het Kunstenaarsschap gebeurde echter na de scholing.

Inspiratie voor het Jaarthema Reflecties.
Martien’s inspiratie bron was het beeldje: Lucie. Zij is al in 2004 ontstaan en heeft nu een volledige metamorfose ondergaan om op een bijzondere manier het jaarthema uit te kunnen beelden.
Het vrouwenfiguur heeft nu de titel: Vrij! gekregen met als bijschrift: Mijzelf de rug toe keren.
Door uit je keurslijf te stappen kun je met een helder hoofd een nieuwe start maken, wars van alle grootdoenerij en beperkingen van o.a. je afkomst.
Het geaderde marmeren voet waarop het beeld staat heeft ook een betekenis. De grijze aders in het marmer stellen hersenspinsels voor die achter gelaten worden door er boven te staan en zo de weg vrij te maken naar een beter leven.

Materiaalkeuze en werkwijze.
Materiaal is gips, marmer en zelfhardende klei voor het beeld en de schoenen.
Om het kunstwerkje zijn huidige vorm te kunnen geven is de romp op meerdere plaatsen doorgezaagd. Zo kon de rug verdraaid worden. De handen zijn verder uitgewerkt, de benen zijn verlengd en zij heeft schoenen aangekregen met rode veters. Een in het oogspringend detail.
Martien wilde met deze aanpak vernieuwend zijn en een geheel eigen statement maken op het begrip Reflectie.

Het nieuwe Jaarthema 2021-2022 Het geheim van de meester.
Zijn inbreng zal het beeld Nefertiti zijn. Deze Egypische koningin werd door een onbekende meester uitgebeeld.
Martien toont in zijn beeld een koninklijk, verheven gestalte in albast op een zwarte zuil.
Is de onbekende meester hier het grote geheim?

Dit waren de interviews van de Jaarthema winnaars bedoeld als een buiging voor hun knappe Kunstwerken en tevens bedoeld als aanmoediging voor alle leden van de Kunstkring om hun creatieve werkstukken voor het voetlicht te brengen.

Secretariaat KKE: Lenie van den Akker.

_________________________________________________________________________________________

Nieuwspagina 2021

De Kunstkring is vanwege de lockdown vanaf 18 december gesloten tot 14 januari  2022!

———————————————————————————————————————————————————————

De winnaars  van het Jaarthema  “Reflexie” 2019/2020 hebben we vanwege het Covid-virus telefonisch op de hoogte gesteld.  Dit hadden we gepland te doen tijdens de  Sociaal Cafeavond op 25 november maar deze kan niet plaatsvinden vanwege nieuwe maatregelen rondom het virus.

De winnaars zijn:

1. Jan van de Akker met het stenen beeld “Aphrodyte”

2. Martien Baselmans met het gipsen beeld “Mijzelf de rug toekeren”

3. Riek Jeijsman met het schilderij “Reflectie 2” (onderdeel van een serie van 3)

Zij worden alsnog uitgenodigd bij de eerstvolgende Sociaal Cafeavond om een persoonlijke felicitatie te ontvangen!

————————————————————————————————————————————————————————

Helaas kan de geplande Sociaal Cafe avond van 25 november niet doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen rond het Corona virus!

————————————————————————————————————————————————————————–

Op 8 oktober is Geertje Peeters overleden.

Zij kwam altijd met veel plezier op woensdag schilderen, wij zullen haar missen.

Wij wensen haar familie veel sterkte met het verlies van Geertje.

In september heeft zich weer een nieuw lid aangemeld: Theo Rooijakkers.  Theo tekent en schildert. Welkom Theo!

————————————————————————————————————————————————————————–

De 1e sociaal café avond sinds het virus ons beperkingen oplegde is weer een feit! Woensdagavond 29 september om 19.45 uur staat de koffie klaar. De nieuwe leden van 2020 en 2021 kunnen zich voorstellen aan de “oude” leden.

—————————————————————————————————————————————————————————-

KUNSTSMULLEN 2021

Onze deelname aan Kunstsmullen bestond dit jaar uit het demonstreren van de disciplines die onze Kunstkring in huis heeft. De diverse demonstraties werden goed bezocht , vooral de Rakustook bleek een succes en er kwamen prachtige werken uit. Diverse onderdelen die de Kunstkring in huis heeft zijn van te voren door een aantal mensen geboetseerd en daarna Raku-gestookt. Er is een mooie tafel in elkaar gelast en daar komen deze keramiekwerken op te staan en deze krijgt een mooie plaats in de Kunst-Kazerne.

—————————————————————————————————————————————————————————–

In Augustus hebben zich maar liefst 7  nieuwe leden aangemeld! Welkom

Annie Ketelaars (schilderen)

Anne-Mieke van Duivenbode (schilderen)

Marianne Jennen (schilderen)

Ilma van Kasteren (schilderen)

Ellen van Kroonenburg van Dijk (schilderen)

Miriam Konijnendijk (schilderen)

Stefan Mommers (nog niet bekend)

——————————————————————————————————————————————————————————-

In juli hebben we weer een nieuw lid mogen verwelkomen: Paula van Gaal (schilderen)

——————————————————————————————————————————————————————————–

De gemeente heeft ons aangezegd dat we tot een nader te bepalen datum gebruik mogen blijven maken van de Kunst-Kazerne!

———————————————————————————————————————————————————————————

Vanaf 19 mei gaat het atelier van de Kunstkring weer open! We zijn er allen aan toe na zo’n lange tijd!

———————————————————————————————————————————————————————————

Vrijdag 25 juni Algemene Leden Vergadering in het Dorpshuis ’t Perron.

Aanvang 20.00 uur, zorg voor die tijd aanwezig te zijn, met aansluitend de bezichtiging van het jaarthema “Reflectie”.

Aanmelden bij de secretaris van Kunstkring Eymerick.

———————————————————————————————————————————————————————————

Op 23 april 2021 is Ellen Siemer overleden.

Zij verfde met eigengemaakte verf stoffen bij ons in de Kunst-Kazerne. Van deze stoffen maakte zij prachtige art-quilts. Wij gaan haar inspiratie, gedrevenheid,

gezelligheid  en de mooie art-quilts op de exposities ontzettend missen.

Wij wensen haar familie heel veel sterkte met het verlies van Ellen.