Overzicht 2018

Activiteitenkalender 2018

Activiteitenkalender 2018

Overzicht van alle activiteiten in 2018
Openingstijden atelier:
 •   Dinsdag
 •   Woensdag
 •   Donderdag
 •   Vrijdag
9:00 tot 17:00
en incidenteel 19.30 – 22:00
Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans & Ries van Dijk
Portrettekenen, Modeltekenen
Momenteel op zaterdagochtenden tussen 9:30 en 12:30 uur, maar kan in overleg wijzigen in de loop van het jaar.
Contactpersonen: José Wouters & Mariska van Hoof
Sociaal Café
 •   Donderdag 25 januari
 •   Woensdag 28 februari
 •   Donderdag 29 maart
 •   Woensdag 25 april
 •   Donderdag 31 mei
 •   Woensdag 27 juni
 •   Donderdag 27 september
 •   Woensdag 31 oktober
 •   Donderdag 29 november
Contactpersoon: Henk van den Brink
Nieuwjaarsbuffet 
Zaterdag 13 januari
contactpersoon Mirjam van Asten
 Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 13 maart
contactpersoon: Sjaak van Galen & Henk van den Brink
Atelierroute 2018
Zaterdag 9 en zondag 10 juni, in Sterksel. Thema is “De Tuinroute: Sterksel Sterk in Kunst”
Contactpersonen: Doortje Grooteclaes & Toos Bonten
Creatief weekeind op de (Strabrechtse) hei
  8 & 9 september
Contactpersonen: Sjaak van Galen & Martien Baselmans
Excursies
 Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman
Lezingen
Er zijn nog geen lezingen gepland
Contactpersonen: Henk van den Brink & Sjaak van Galen
Exposities Kunstkring Eymerick
 

             Dorpshuis ’t Perron:

 •   14 februari – 1 mei  Takako van Berkel en Riek Thijs
 •   15 mei – 15 juli  Ter beschikking voor T’Perron
 •   15 september – 15 december  Yvonne Frencken
Contactpersonen: Martin Geerts & Jan van de Vrande
           Gemeentehuis:
 •   1 januari 2018 – 1 juli  2018 José Wouters, Riek Jeijsman en Hannah vd Wey
 •   1 juli 2018 – 1 januari 2019 Nog nader in te vullen
Contactpersonen: Martin Geerts & José Wouters  
 
         Huisartsenpraktijk Strabrechtplein:
 •  1 januari 2018 – 1 juli 2018  Lea de Jong
 • 1 juli 2018 – 1 januari 2019 Nog nader in te vullen
Contactpersoon: Hannah van der Wey
Nieuwsbrieven
 
Wilt u mensen uitnodigen voor uw gratis evenement of zijn er mededelingen en uitnodigingen van onze vereniging? Die versturen wij per mail via de nieuwsbrief. Die versturen wij elke eerste werkdag van de maand. Copij graag een week tevoren aanleveren.
Contactpersoon: Henk van den Brink
Bestuursvergaderingen
 
Vergaderdata: 9 januari, 6 februari, 10 april, 5 juni, 4 september, 23 oktober en 4 december 2018. Wilt u daarbij aanwezig zijn, gaarne contact opnemen met de secretaris.
                                                           ————————————————————————————————————–

Excursie Hermitage te Amsterdam

Excursie Hermitage te Amsterdam

We gaan op 24 april de “Hollandse Meesters” bekijken in de Hermitage In Amsterdam.
63 Hollandse Meesters van 50 schilders zijn vanuit de Hermitage St. Petersburg uitgeleend aan de Hermitage Amsterdam.
Wie onlangs het programma “Hollandse Meesters” gevolgd heeft op TV, heeft  een inkijk gekregen hoe deze uitwisseling tot stand kwam.
Aangezien deze Hollandse meesters maar van oktober tot 27 mei te zien zijn vonden wij dat we
deze gezien moeten hebben. Tenslotte zijn ze al 250 jaar niet meer “thuis” geweest.
Het was een geslaagd uitstapje naar de Hermitage . Met z’n negenen togen we met de trein vanuit Heeze naar Amsterdam alwaar we bij “Loetje” startten met koffie en gebak. Daarna gingen een aantal mensen te voet naar de Hermitage (met google Maps erbij) en enkelen met de tram. We hebben genoten van de Meesterwerken.

                                             ———————————————————————————————————————————————

Kunstsmullen 2018 bijdrage KKE

Lustrum KunstSmullen.
Vijf jaar geleden werd de eerste versie van Kunstsmullen gehouden. De route voerde toen door het bos en langs de grensmuren en -sloten van het Heezer kasteel, en was zo’n succes dat een jaarlijkse herhaling met steeds weer nieuwe kunstwerken gerechtvaardigd bleek. En elk jaar werd het professioneler qua opzet, temeer omdat we vorig jaar door omstandigheden en geheel bij toeval ontdekten dat er in Heeze nóg een schitterende locatie is waar het tentoonstellen van ruimtelijke objecten volledig tot  zijn recht bleek te komen: de bossen en vennen op Landgoed Kapellerput aan de Somerenseweg 100. De kunstroute duurt van 12 oktober tot 12 november.
Dit jaar dus het lustrum en het einde is nog niet in zicht. Deze keer geen thema, maar wel schitterende bijdrages, ook van diverse leden van onze Kunstkring. Jantine van de Wal, Heleen Jurgens, Jan van de Akker, Bert Keet en Sjef Cox doen mee. En postuum een gewichtige bijdrage van Chris Derksen. Mirjam van Asten en Sjarl Jansen hebben ter plekke geholpen tijdens de inrichting.
Tevens doet een aantal beeldhouwers “live” een flinke duit in het zakje. We nemen namelijk onze eigen tent mee en slaan die op op het gazon naast het hoofdgebouw. Dan gaan we de bezoekers laten zien wat voor werk wij zoal maken en hoe een beeld tot stand komt. Dat is in het komend  weekeind, dus 13 en 14 oktober.
                                            ——————————————————————————————————————————————–

Clubkas Campagne Rabo Bank

De Uitreiking van 90 euro op Sportpark Het Lambrek

Zondag 10 juni werd het resultaat van de clubkas campagne van de Rabobank Dommelstreek bekend gemaakt tijdens de Spijkerspelen op Sportpark Het Lambrek in Heeze.

De Kunstkring mocht dit jaar 90 euro ophalen.

                                                  ————————————————————————————————————————————-

In Memoriam Chris Derksen

In Memoriam Chris Derksen

In Memoriam  Chris Derksen
1928 – 2018
Zondag 26 augustus overleed beeldend kunstenaar Chris Derksen te Heeze.In 2001 was hij één van de oprichters van Kunstkring Eymerick. En vanwege zijn verdiensten erebestuurslid. Een echte “Founding Father” was hij.
Chris was altijd van de partij bij het organiseren van activiteiten, zoals ”De creatieve heidedagen”, “Kunst in de etalage”, KunstSmullen, excursies en museumbezoeken. Nooit deed je te vergeefs een beroep op hem, altijd stond hij klaar en zette zich met hart en ziel in.
Tot het laatste toe een actief lid van de kunstkring.Chris vertelde zelf over zijn kunstenaarschap:“In mijn hart ben ik altijd kunstenaar geweest.
Als jongen hielp ik een schrijnwerker met het hakken van houten beelden. Zo begon het en het heeft me nooit los gelaten. Later als aannemer nam ik vaak een stuk afvalhout om er iets van te maken. En als er tijd voor was volgde ik een workshop of cursus. 

Nadat ik mijn bedrijf verkocht had ging ik me helemaal aan de kunst wijden. Niet alleen als beeldhouwer, maar ook als schilder en graficus. In 1994 studeerde ik af in Turnhout. Later ging ik ook naar Arendonk. Mijn beeldhouwen ontwikkelde zich naar modelleren in brons en corten staal. Schilderen doe ik het liefst op grote panelen en altijd zijn het aardkleuren waarop ik uitkom. Voor de houtsneden ga ik het liefste uit van oud materiaal, waarbij de spijkergaten en zaagsneden altijd extra waarde toevoegen aan het eindresultaat”De gemeente Heeze-Leende heeft diverse kunstwerken van hem in bezit gekregen, waaronder bronzen sculpturen en beelden van corten staal.
Op 22 augustus vorig jaar nog schonk hij éénvan zijn karakteristieke beelden aan de gemeente, dit beeld staat nu te pronken op het Strabrechtplein in het centrum van Heeze.Kunst was zijn passie, we zullen hem missen.Sjaak van Galen
Voorzitter Kunstkring EymerickVoor meer informatie over Chris en wat hem bewoog zie zijn website: www.chrisderksen.nl

——————————————————————————————————-

Creatieve Heidedagen 2018

Creatieve Heidedagen 2018

Creatief weekend op de Strabrechtse Heide

In het weekend van 8 en 9 september a.s. organiseert Kunstkring Eymerick haar jaarlijkse creatieve dagen in de natuur. 
Van oudsher staat Heeze al bekend als schildersdorp dus de aanwezigheid van kunstschilders op de bloeiende Strabrechtse Heide is al jaren een bekend verschijnsel. 
Tijdens dit weekeind zijn ook beeldhouwers, fotografen, componisten, schrijvers, dichters e.d. welkom, om zich te laten inspireren door het natuurgebied.
Het programma is bedoeld voor zelfstandig werkende kunstenaars, maar er zijn ook voor kinderen leuke dingen te doen.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld sprookjesfiguren schilderen op levensgrote panelen.
Bovendien kunnen kinderen, tegen betaling van materiaalkosten, hun eigen schilderij of beeld maken.

Staatsbosbeheer verleent de Kunstkring dit weekend weer gastvrijheid, en daarmee de jongere en oudere, de beginnende en gevorderde kunstenaars, ongeacht of ze lid zijn. En Heidecafé  “D’n Vrije Vogel” verzorgt de versterking van de inwendige mens.
Dat alles is een solide basis, maar ú maakt dit weekend tot een succes!

In voorgaande jaren trok het evenement veel belangstelling van passanten, die graag kijken naar de werken van de deelnemers die a plein airwillen werken.

Deelname is voor leden van Kunstkring Eymerick gratis, de koffie en gebak bij de ontvangst op beide dagen om 10.00 uur en het glas wijn ter afsluiting van het weekend op zondag om 16.30 uur zijn daarbij inbegrepen. Voor niet-leden geldt een deelnameprijs van € 5,- per dag. De lunch en overige consumpties kunnen worden afgenomen bij Heidecafé “D’n Vrije Vogel”.

Ter wille van de organisatie graag aanmelden op info@kunstkringeymerick.nl.
Maar u kunt ook ’s morgens besluiten te komen om deel te nemen aan dit inspirerende evenement.

                                                       ——————————————————————————————————————–

Burendag

Burendag (21, 22 en 23 26 september)

EEN INITIATIEF VAN HET ORANJEFONDS

We hebben tegenwoordig buren, de jeugd van de Social Creative Cloud. Die hebben subsidie gekregen van het Oranjefonds om de buitenkant van de Kunstkazerne te mogen schilderen. Met de gemeente Heeze-Leende hebben ze afgesproken dat in de bestaande kleuren te doen.
Aanvankelijk wilden ze dat op zondag 23 september uitvoeren.
Wij wilden graag helpen en voorafgaand de voorkant en opzij van het gebouw het houtwerk en de straat schoonmaken. Dit hebben inmiddels 5 leden van de kunstkring gedaan op donderdag middag en vrijdagmiddag.
Gelet op de weersverwachting heeft de Social Creative Cloud in overleg met het Oranjefonds afgesproken om het schilderen op woensdag 26 september te starten.

———————————————————————————————————————–

Nieuwsbrief najaar 2018

Nieuwsbrief najaar 2018

Nieuwsbrief najaar 2018-09-14
 
Na het succesvolle weekeind op de Strabrechtse Heide gaan we tot de jaarwisseling nog een paar interessante evenementen tegemoet. Zo gaan we meedoen met Kunstsmullen 2018 en er zijn nog een paar gezellige en leerzame lezingen tijdens 3 avonden Sociaal Café.

 • Kunstsmullen 2018 wordt weer gehouden op het terrein van De Kapellerput aan de Somerenseweg in Heeze, van vrijdag 12 oktober tot en met zondag 11 november. Sommigen van ons doen mee, een groepje beeldhouwers is gevraagd om mee te doen met de demo op het eerste weekeind. Het gaat vast weer leuk worden en bij voorbaat hierbij de uitnodiging om in die periode in elk geval eens het rondje rondom de Kapellerput te maken.
 • Burendag (22 september). We hebben tegenwoordig buren, de jeugd van de Social Creative Cloud. Die hebben subsidie gekregen om de kozijnen te mogen schilderen. Dat willen ze op de zondag doen. Wij willen graag op zaterdag rondom het gebouw de straat schoonmaken, wie doet er mee? Graag opgeven bij Sjaak van Galen: mailen naar: vangalenvanrijn@trinedmail.nl
 • Graag tot ziens op een of meerdere van deze activiteiten,Henk van den Brink, secretaris