Overzicht 2018

Activiteitenkalender 2018

Openingstijden atelier:
 •   Dinsdag
 •   Woensdag
 •   Donderdag
 •   Vrijdag
9:00 tot 17:00
en incidenteel 19.30 – 22:00
Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans & Ries van Dijk
Portrettekenen, Modeltekenen
Momenteel op zaterdagochtenden tussen 9:30 en 12:30 uur, maar kan in overleg wijzigen in de loop van het jaar.
Contactpersonen: José Wouters & Mariska van Hoof
Sociaal Café
 •   Donderdag 25 januari
 •   Woensdag 28 februari
 •   Donderdag 29 maart
 •   Woensdag 25 april
 •   Donderdag 31 mei
 •   Woensdag 27 juni
 •   Donderdag 27 september
 •   Woensdag 31 oktober
 •   Donderdag 29 november
Contactpersoon: Henk van den Brink
Nieuwjaarsbuffet 
Zaterdag 13 januari
contactpersoon Mirjam van Asten
 Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 13 maart
contactpersoon: Sjaak van Galen & Henk van den Brink
Atelierroute 2018
Zaterdag 9 en zondag 10 juni, in Sterksel. Thema is “De Tuinroute: Sterksel Sterk in Kunst”
Contactpersonen: Doortje Grooteclaes & Toos Bonten
Creatief weekeind op de (Strabrechtse) hei
  8 & 9 september
Contactpersonen: Sjaak van Galen & Martien Baselmans
Excursies
 Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman
Lezingen
Er zijn nog geen lezingen gepland
Contactpersonen: Henk van den Brink & Sjaak van Galen
Exposities Kunstkring Eymerick
 

             Dorpshuis ’t Perron:

 •   14 februari – 1 mei  Takako van Berkel en Riek Thijs
 •   15 mei – 15 juli  Ter beschikking voor T’Perron
 •   15 september – 15 december  Yvonne Frencken
Contactpersonen: Martin Geerts & Jan van de Vrande
           Gemeentehuis:
 •   1 januari 2018 – 1 juli  2018 José Wouters, Riek Jeijsman en Hannah vd Wey
 •   1 juli 2018 – 1 januari 2019 Nog nader in te vullen
Contactpersonen: Martin Geerts & José Wouters
         Huisartsenpraktijk Strabrechtplein:
 •  1 januari 2018 – 1 juli 2018  Lea de Jong
 • 1 juli 2018 – 1 januari 2019 Nog nader in te vullen
Contactpersoon: Hannah van der Wey
Nieuwsbrieven
Wilt u mensen uitnodigen voor uw gratis evenement of zijn er mededelingen en uitnodigingen van onze vereniging? Die versturen wij per mail via de nieuwsbrief. Die versturen wij elke eerste werkdag van de maand. Copij graag een week tevoren aanleveren.
Contactpersoon: Henk van den Brink
Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 9 januari, 6 februari, 10 april, 5 juni, 4 september, 23 oktober en 4 december 2018. Wilt u daarbij aanwezig zijn, gaarne contact opnemen met de secretaris.
                                                                                    ———————————————————————————————–

Jaarverslag 2018

2018, alweer een bijzonder jaar

 

Onze vereniging kent met circa 90 leden al jarenlang een flinke dynamiek. Getuigen daarvan zijn de goed bezochte activiteiten die we zowel binnenshuis als naar buiten ten toon spreiden. Ook in 2018 waren we weer zeer actief. Het verslag daarvan ligt nu voor u.
Helaas moesten wij het afgelopen jaar afscheid nemen van ons erebestuurslid Chris Derksen. Met zijn bijna 90 jaar de nestor van Kunstkring Eymerick en zeer gewaardeerd kunstenaar al jaren de avant-garde. Hij overleed op 26 augustus. Velen van ons waren aanwezig bij de afscheidsdienst in de St. Martinuskerk in Heeze.
Wij bedanken hem voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Hij was immers één van de initiatiefnemers van Kunstkring Heeze-Leende-Sterksel en zijn handtekening prijkt op de oprichtingsakte van 11 september 2003.
We gaan verder, in de vaste overtuiging dat het maken van kunst onze betekenis in het hier en nu overstijgt, in welke vorm dan ook. Chris zou niet anders hebben gewild.

 

Wat is er allemaal gebeurd?

Om ons heen gebeuren vele onverwachte dingen. Bepaalt president Trump welk nieuws echt is en wat nep? Staat ons geld op de bankrekening nog wel veilig of moeten we gaan beleggen in goud of misschien wel kunst? Internet beheerst veel van ons leven, als we koffie drinken kijken we via de wifi toch nog even steels op onze smartphone of tablet. Daar lezen we dat een schilderij van Vincent van Gogh miljoenen opbrengt bij een veiling op Christie’s. We lezen ook dat er toch weer een portret van Rembrandt uit 1634 is ontdekt dat alle kunstkenners ter wereld kennelijk eeuwenlang over het hoofd hebben gezien.
Wij aan de basis, die zelf menen kunst te maken, die naar hartenlust schilderen, boetseren, hakken, vormen, wij weten eigenlijk wel beter: kunst groeit onder onze handen, nog steeds, elke dag. Goud wordt het, minstens zilver. Zo zilver als de zonnestralen op een zomerse akker. Hier in onze dorpjes gebeurt het. In de snikhete en gortdroge zomer beleven we een fantastisch atelierweekeind in Sterksel, in september – nog steeds onder diezelfde blakerende zon – het creatieve weekeind op de Strabrechtse Hei. Met, dat moet ook vermeld, tussendoor een regenbui met bijbehorende regenboog.

Daar halen we de kleuren vandaan: rood – oranje – geel – groen – blauw – indigo en violet. Daarmee gaan we op weg, al was het maar om aan onze familie, vrienden en bekenden te laten zien dat kunst je leven verrijkt.
En wat deden we dan zo allemaal in 2018 behalve de twee genoemde vaste evenementen? We ontwikkelden ons verder, er vielen enkele leden af, maar nieuwe  kwamen ervoor in de plaats, de ideeën om te werken aan een gezamenlijk thema werden concreter, we kregen buren en vormden zo een hechte groep, klaar om op termijn uit te vliegen van de Kunst Kazerne naar de gewenste locatie op het terrein van het Heezer Kasteel: de veldschuur. Tussendoor werkten we aan onszelf, ons aanzien en genoten van het leven hier in Brabant.

 

Nieuwjaarsbuffet
We begonnen 2018, net als de voorgaande jaren, met een Nieuwjaarsbuffet. Er waren weer circa zestig mensen aanwezig en het was gezellig. Halverwege het eten kregen we het verzoek van plaats te wisselen, zodat we ook eens tussen andere mensen kwamen te zitten en de gesprekken opnieuw begonnen. Het eten was goed verzorgd, het lekkere toetje was een prima besluit van een geslaagde bijeenkomst.

 

 

Het jaarthema: “verbeelding van een spreekwoord of gezegde”.
Ontstaan vanuit een brainstormsessie op één van onze sociale avonden werd het idee langzamerhand werkelijkheid. Bij de aftrap van het thema dachten sommigen er nog aan om met een werkgroep alles te gaan sturen, met risico dat er veel vergaderd zou worden en de actie langzaam op gang zou komen. Niet handig, dus Pierre Pasmans vatte het concreet samen: “niet meer praten, maar er gewoon aan beginnen!”. En zo gingen velen aan de slag, een hele waslijst van spreekwoorden en gezegden lag er binnen de kortste keren op tafel. En bij het binnenhalen van alle inzendingen eind 2018 was duidelijk dat er zoveel kunst is ontstaan dat het de moeite van een tentoonstelling waard is. Dus gaan we in maart 2019 al ons werk presenteren. Er zit ook nog een wedstrijd-element in en zo wordt het een groepsactiviteit die ons nog lang zal heugen.

 

 

Nieuwe buren: de Social Creative Cloud en de Heezer toneelvereniging.
Omdat hun honk in Leende zou worden gesloopt zocht de gemeente een nieuw onderkomen voor de groep jongelui van de Social Creative Cloud. Na een rondleiding door de Kunst Kazerne was al heel snel duidelijk dat ze het met ons wel zagen zitten. En dus trokken ze in het voorjaar in een paar leegstaande delen, achterin het gebouw. Voor het gebruik van het voorste lokaal als studio moest een geluiddempende binnenmuur worden opgetrokken. Keihard hebben ze eraan gewerkt en in september waren ze ermee klaar. Wat een geluk voor ons, want doordat we nu met meerdere in dit gebouw zitten is het voor de gemeente wat lastiger om het te verkopen.
In overleg slaan de mensen van de Heezer Toneelvereniging hun rekwisieten op in het gebouw: netjes verstopt achter de deur van een voormalig toilet en achter een doek in het beeldhouwlokaal. Zo hebben we ineens nieuwe buren. En dat hebben we op de Nationale Burendag in september wel geweten ook. Samen hebben we de omgeving opgeruimd en is er een grondverfje aangebracht op de kozijnen van de voorgevel. Het kan nog wat netter, dat doen we later wel.

 

Excursie naar Amsterdam.
Op 24 april was het dan zover. De goed voorbereide excursie naar de Hollandse Meesters in de Hermitage in Amsterdam. Met de trein, zonder partner, maar samen met vele geïnteresseerde leden was het een leerzame dag. De dames Riek Jeijsman en Thea van Moorsel hadden het goed georganiseerd. Ze zijn alweer bezig voor 2019.

Atelierroute 2018: Sterksel sterk in Kunst
Net zoals in 2016 organiseerden de dames Doortje Grooteclaes en Toos Bonten op persoonlijke titel weer dit evenement in Sterksel. Diverse leden van de Kunstkring deden mee.
Sterksel juni 2018. Er moest een landkaart worden bijeengepuzzeld en er was muzikale omlijsting
Van de toespraak van de burgemeester is een video-opname,maar helaas is het geluid niet al te best, dus moeten we het doen met een foto.
Het hele weekeind was er veel aanloop. Het weer was perfect.

 

 

Creatief weekeind, 8 en 9 september
Ons creatief weekeind op de Strabrechtse Hei werd weer druk bezocht. Er waren elke dag wel 15 a 20 leden aanwezig en door hun mooie creaties werden er weer 5 bezoekers zo enthousiast dat zij zich daarna lieten registreren tot lid van onze Kunstkring. Het weer was goed en de goedverzorgde lunch bij het restaurant ging er goed in. Dank aan allen die dit weer hebben mogelijk gemaakt.

 

Kunstsmullen 2018
Net als de voorgaande jaren was onze Kunstkring op een aantal manieren vertegenwoordigd bij de manifestatie Kunstsmullen. Net als in 2017 waren er eind oktober weer veel kunstwerken te zien op het terrein van de Kapellerput aan de Somerenseweg. Deze keer hadden de beeldhouwers geregeld dat er een tent was waar zij hun noeste arbeid konden laten zien. Tevens waren er op de roite weer kunstwerken van diverse van onze leden. Van de nabestaanden van Chris Derksen mochten we één van de meest in het oog springende meenemen naar deze manifestatie. Bijgaand een foto van de oplevering ter plekke. Het  beeld staat nu in de tuin van zoon Theo in Nederweert.

 

Digitale ontwikkelingen: een Facebook groep en de website.
Ook ter bevordering van de cohesie van Kunstkring Eymerick zijn we een Facebook groep gestart. Vanwege de wereldwijde discussie over persoonlijke privacy op internet zijn er maar mondjesmaat leden gaan meedoen met dit initiatief. We bezinnen ons op een logisch vervolg.
We hebben sinds kort ook een eigen Apple PC, geschonken door de zoon van Ries van Dijk en aangesloten door onze buren van de Social Creative Cloud.
Onze website www.kunstkringeymerick.nl wordt in 2019 ook nog wat verbeterd, zodat we er ook actief op kunnen werken en dingen delen met andere leden.

 

Sponsoring door de RABO-bank
Al sinds vele jaren deden we mee met de actie “Steuntje in de rug”. José Wouters, onze penningmeester, kon steeds meedelen dat we –alhoewel marginaal – geld kregen bijgeschreven op onze RABO-rekening. Laatst heeft de RABO-bank de spelregels aangepast en heet de actie voortaan “Rabo Clubkas Campagne”. Leden van de RABO-bank kunnen aangeven welk initiatief door de bank moet worden gesponsord. En dan moesten we zelf nog een bestedingsdoel aangeven. Dat wordt zo langzamerhand wel heel wat moeilijker, maar door onze naamsbekendheid en wat lobbywerk vallen we nog steeds in de prijzen: in 2018 mochten we toch weer € 90,00 ontvangen!

 

Ontmoetingen tijdens het Sociaal Café.
Speciaal voor degenen die op woensdag verhinderd zijn heeft het bestuur besloten om ons gezellig samenzijn afwisselend te organiseren op een woensdag of een donderdag. Zo zijn op donderdag 25 januari, woensdag 28 februari, donderdag 29 maart, woensdag 25 april, donderdag 31 mei, woensdag 27 juni, donderdag 27 september, woensdag 31 oktober en donderdag 29 november gezellige bijeenkomsten geweest.
De bijeenkomsten hadden soms een onderwerp, waaronder in april (Sierk Schröder), mei (Bol) , juni en september (Rembrandt), in oktober een lezing door Henriëtte Verhees over een reisverslag vol culturele bezienswaardigheden in Iran en in november ondergetekende met een collectie kunstige platenhoezen.
Het aantal deelnemers varieerde van 12 tot 20 personen. Er zijn twee mensen actief geweest op de donderdagavonden: Bert Gielis en Ries van Dijk. Namens het bestuur zeer bedankt.

De Veldschuur
Wat vooraf ging.
In 2014 kregen we te horen dat we op korte termijn het huidige onderkomen moeten verlaten. Om te onderzoeken waar en hoe we verder zouden gaan met onze Kunstkring is er toen een werkgroepje gevormd. Deze projectgroep heeft tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2015 uitgelegd dat, na een verkennend onderzoek in het dorp, de beste locatie een oude vervallen veldschuur op het terrein van het kasteel van Heeze zou zijn. Dat idee is in dat jaar verder uitgewerkt en begroot. De bedoeling is dat we de veldschuur delen met het Gilde St. Agatha. Tijdens elke ledenvergadering daarna is de stand van zaken besproken en de projectgroep heeft er bij tijd en wijlen flink aan gewerkt. De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) heeft daarbij op gepaste wijze geholpen met voorlichting en workshops.
Het jaar 2018 is voor wat betreft de verhuizing naar de veldschuur nagenoeg compleet opgegaan aan bestemmingsplanperikelen. Want de veldschuur is onderdeel van het Bestemmingsplan Buitengebied en dat bestemmingsplan moest worden herzien. Een mooiere gelegenheid om ons plan op tafel te leggen was er niet! Maar ambtelijke molens malen langzaam. Gelukkig hebben we nu – op een enkel te overkomen bezwaar na – voorzichtig groen licht gekregen om met onze plannen verder te gaan. De projectgroep is in december ter plekke wezen kijken en raakte weer enthousiast. We gaan in 2019 dus voortvarend te werk. Er komt een nieuwe inrichtingstekening met een herziene begroting, alles wat summierder dan de originele plannen maar wel duurzaam qua materiaalgebruik en energiekosten. De KNHM gaat ons verder helpen bij het sluiten van een overeenkomst met de Stichting Kasteel Heeze en het Gilde. Ook is er nog assistentie nodig voor het verwerven van de broodnodige subsidie. Wordt vervolgd dus……
Sjaak van Galen weet alle ins en outs en zal ons tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 maart bijpraten.

 

Een noodzakelijke investering
Halverwege het jaar kwam vanuit de beeldhouwgroep de vraag om een afzuiginstallatie. Die is hard nodig, want ondanks het feit dat er regelmatig wordt gepoetst ontstaat er door het gebruik van de slijpmachine veel (fijn)stof. Dat is ongezond en daarom heeft het bestuur besloten om, voorafgaande aan de verhuizing naar het nieuwe atelier, alvast te investeren in een mobiele afzuiginstallatie. Hij bleek toch nog vrij goedkoop in aanschaf.  Het apparaat moet nog worden voorzien van een vast kast erom heen. En het advies blijft toch om het lokaal na gebruik schoon te maken. Het werkt immers zoveel fijner in een schone omgeving.

Tot zover deze sobere opsomming van al onze activiteiten in 2018.
Voor 2019 is alles alweer gepland, het activiteitenschema vindt u op de website.

Tot zover ook een bijdrage van mijn hand, ik stop als secretaris.
Maar …. ik blijf zeker nog actief bij de Kunstkring: in de projectgroep van t nieuwe atelier en bij het samenstellen van het volgende lustrumboek.

 

Henk van den Brink, 15 februari 201

———————————————————————————————————————————–

 

 

Excursie Hermitage te Amsterdam

We gaan op 24 april de “Hollandse Meesters” bekijken in de Hermitage In Amsterdam.
63 Hollandse Meesters van 50 schilders zijn vanuit de Hermitage St. Petersburg uitgeleend aan de Hermitage Amsterdam.
Wie onlangs het programma “Hollandse Meesters” gevolgd heeft op TV, heeft  een inkijk gekregen hoe deze uitwisseling tot stand kwam.
Aangezien deze Hollandse meesters maar van oktober tot 27 mei te zien zijn vonden wij dat we
deze gezien moeten hebben. Tenslotte zijn ze al 250 jaar niet meer “thuis” geweest.
Het was een geslaagd uitstapje naar de Hermitage . Met z’n negenen togen we met de trein vanuit Heeze naar Amsterdam alwaar we bij “Loetje” startten met koffie en gebak. Daarna gingen een aantal mensen te voet naar de Hermitage (met google Maps erbij) en enkelen met de tram. We hebben genoten van de Meesterwerken.

                                                                  ———————————————————————————————————————————————–

Kunstsmullen 2018 bijdrage KKE

Lustrum KunstSmullen.
Vijf jaar geleden werd de eerste versie van Kunstsmullen gehouden. De route voerde toen door het bos en langs de grensmuren en -sloten van het Heezer kasteel, en was zo’n succes dat een jaarlijkse herhaling met steeds weer nieuwe kunstwerken gerechtvaardigd bleek. En elk jaar werd het professioneler qua opzet, temeer omdat we vorig jaar door omstandigheden en geheel bij toeval ontdekten dat er in Heeze nóg een schitterende locatie is waar het tentoonstellen van ruimtelijke objecten volledig tot  zijn recht bleek te komen: de bossen en vennen op Landgoed Kapellerput aan de Somerenseweg 100. De kunstroute duurt van 12 oktober tot 12 november.
Dit jaar dus het lustrum en het einde is nog niet in zicht. Deze keer geen thema, maar wel schitterende bijdrages, ook van diverse leden van onze Kunstkring. Jantine van de Wal, Heleen Jurgens, Jan van de Akker, Bert Keet en Sjef Cox doen mee. En postuum een gewichtige bijdrage van Chris Derksen. Mirjam van Asten en Sjarl Jansen hebben ter plekke geholpen tijdens de inrichting.
Tevens doet een aantal beeldhouwers “live” een flinke duit in het zakje. We nemen namelijk onze eigen tent mee en slaan die op op het gazon naast het hoofdgebouw. Dan gaan we de bezoekers laten zien wat voor werk wij zoal maken en hoe een beeld tot stand komt. Dat is in het komend  weekeind, dus 13 en 14 oktober.
                                            ——————————————————————————————————————————————–

Clubkas Campagne Rabo Bank

De Uitreiking van 90 euro op Sportpark Het Lambrek

Zondag 10 juni werd het resultaat van de clubkas campagne van de Rabobank Dommelstreek bekend gemaakt tijdens de Spijkerspelen op Sportpark Het Lambrek in Heeze.

De Kunstkring mocht dit jaar 90 euro ophalen.

                                                  ————————————————————————————————————————————-

In Memoriam Chris Derksen

In Memoriam  Chris Derksen
1928 – 2018
Zondag 26 augustus overleed beeldend kunstenaar Chris Derksen te Heeze.In 2001 was hij één van de oprichters van Kunstkring Eymerick. En vanwege zijn verdiensten erebestuurslid. Een echte “Founding Father” was hij.
Chris was altijd van de partij bij het organiseren van activiteiten, zoals ”De creatieve heidedagen”, “Kunst in de etalage”, KunstSmullen, excursies en museumbezoeken. Nooit deed je te vergeefs een beroep op hem, altijd stond hij klaar en zette zich met hart en ziel in.
Tot het laatste toe een actief lid van de kunstkring.Chris vertelde zelf over zijn kunstenaarschap:“In mijn hart ben ik altijd kunstenaar geweest.
Als jongen hielp ik een schrijnwerker met het hakken van houten beelden. Zo begon het en het heeft me nooit los gelaten. Later als aannemer nam ik vaak een stuk afvalhout om er iets van te maken. En als er tijd voor was volgde ik een workshop of cursus. 

Nadat ik mijn bedrijf verkocht had ging ik me helemaal aan de kunst wijden. Niet alleen als beeldhouwer, maar ook als schilder en graficus. In 1994 studeerde ik af in Turnhout. Later ging ik ook naar Arendonk. Mijn beeldhouwen ontwikkelde zich naar modelleren in brons en corten staal. Schilderen doe ik het liefst op grote panelen en altijd zijn het aardkleuren waarop ik uitkom. Voor de houtsneden ga ik het liefste uit van oud materiaal, waarbij de spijkergaten en zaagsneden altijd extra waarde toevoegen aan het eindresultaat”De gemeente Heeze-Leende heeft diverse kunstwerken van hem in bezit gekregen, waaronder bronzen sculpturen en beelden van corten staal.
Op 22 augustus vorig jaar nog schonk hij éénvan zijn karakteristieke beelden aan de gemeente, dit beeld staat nu te pronken op het Strabrechtplein in het centrum van Heeze.Kunst was zijn passie, we zullen hem missen.Sjaak van Galen
Voorzitter Kunstkring EymerickVoor meer informatie over Chris en wat hem bewoog zie zijn website: www.chrisderksen.nl

——————————————————————————————————-

Creatieve Heidedagen 2018

Creatief weekend op de Strabrechtse Heide

In het weekend van 8 en 9 september a.s. organiseert Kunstkring Eymerick haar jaarlijkse creatieve dagen in de natuur. 
Van oudsher staat Heeze al bekend als schildersdorp dus de aanwezigheid van kunstschilders op de bloeiende Strabrechtse Heide is al jaren een bekend verschijnsel. 
Tijdens dit weekeind zijn ook beeldhouwers, fotografen, componisten, schrijvers, dichters e.d. welkom, om zich te laten inspireren door het natuurgebied.
Het programma is bedoeld voor zelfstandig werkende kunstenaars, maar er zijn ook voor kinderen leuke dingen te doen.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld sprookjesfiguren schilderen op levensgrote panelen.
Bovendien kunnen kinderen, tegen betaling van materiaalkosten, hun eigen schilderij of beeld maken.

Staatsbosbeheer verleent de Kunstkring dit weekend weer gastvrijheid, en daarmee de jongere en oudere, de beginnende en gevorderde kunstenaars, ongeacht of ze lid zijn. En Heidecafé  “D’n Vrije Vogel” verzorgt de versterking van de inwendige mens.
Dat alles is een solide basis, maar ú maakt dit weekend tot een succes!

In voorgaande jaren trok het evenement veel belangstelling van passanten, die graag kijken naar de werken van de deelnemers die a plein airwillen werken.

Deelname is voor leden van Kunstkring Eymerick gratis, de koffie en gebak bij de ontvangst op beide dagen om 10.00 uur en het glas wijn ter afsluiting van het weekend op zondag om 16.30 uur zijn daarbij inbegrepen. Voor niet-leden geldt een deelnameprijs van € 5,- per dag. De lunch en overige consumpties kunnen worden afgenomen bij Heidecafé “D’n Vrije Vogel”.

Ter wille van de organisatie graag aanmelden op info@kunstkringeymerick.nl.
Maar u kunt ook ’s morgens besluiten te komen om deel te nemen aan dit inspirerende evenement.

                                                                                                       ——————————————————————————————————————–

Burendag

Burendag (21, 22 en 23 26 september)

EEN INITIATIEF VAN HET ORANJEFONDS

We hebben tegenwoordig buren, de jeugd van de Social Creative Cloud. Die hebben subsidie gekregen van het Oranjefonds om de buitenkant van de Kunstkazerne te mogen schilderen. Met de gemeente Heeze-Leende hebben ze afgesproken dat in de bestaande kleuren te doen.
Aanvankelijk wilden ze dat op zondag 23 september uitvoeren.
Wij wilden graag helpen en voorafgaand de voorkant en opzij van het gebouw het houtwerk en de straat schoonmaken. Dit hebben inmiddels 5 leden van de kunstkring gedaan op donderdag middag en vrijdagmiddag.
Gelet op de weersverwachting heeft de Social Creative Cloud in overleg met het Oranjefonds afgesproken om het schilderen op woensdag 26 september te starten.

———————————————————————————————————————–

Nieuwsbrief najaar 2018

Nieuwsbrief najaar 2018-09-14

Na het succesvolle weekeind op de Strabrechtse Heide gaan we tot de jaarwisseling nog een paar interessante evenementen tegemoet. Zo gaan we meedoen met Kunstsmullen 2018 en er zijn nog een paar gezellige en leerzame lezingen tijdens 3 avonden Sociaal Café.

 • Kunstsmullen 2018 wordt weer gehouden op het terrein van De Kapellerput aan de Somerenseweg in Heeze, van vrijdag 12 oktober tot en met zondag 11 november. Sommigen van ons doen mee, een groepje beeldhouwers is gevraagd om mee te doen met de demo op het eerste weekeind. Het gaat vast weer leuk worden en bij voorbaat hierbij de uitnodiging om in die periode in elk geval eens het rondje rondom de Kapellerput te maken.
 • Burendag (22 september). We hebben tegenwoordig buren, de jeugd van de Social Creative Cloud. Die hebben subsidie gekregen om de kozijnen te mogen schilderen. Dat willen ze op de zondag doen. Wij willen graag op zaterdag rondom het gebouw de straat schoonmaken, wie doet er mee? Graag opgeven bij Sjaak van Galen: mailen naar: vangalenvanrijn@trinedmail.nl
 • Graag tot ziens op een of meerdere van deze activiteiten,Henk van den Brink, secretaris