Kunstsmullen

14-15 oktober 2023

Dit jaar doet de kunstkring mee door middel van het maken van een gezamenlijk kunstwerk waar twee dagen ter plaatse aan gewerkt kan worden. De voorbereidingen hiervan kunnen eventueel in de Kunst-Kazerne plaatsvinden.

Wil je meewerken aan dit gezamenlijke kunstwerk meld je dan aan bij het secretariaat!