Overzicht 2019

 

Activiteitenkalender

Openingstijden atelier

 • Maandag Incidenteel
 • Dinsdag 9:00 tot 17:00
 • Woensdag 9:00 tot 17:00 en 19:00 tot 22:00
 • Donderdag 9:00 tot 17:00
 • Vrijdag 9:00 tot 17:00

Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans,  Ries van Dijk

Portrettekenen, Modeltekenen

 • Op afroep op zaterdagochtenden tussen 9:30 en 12:30 uur, brief komt in de loop van het jaar.

Contactpersonen:  José Wouters & Mariska van Hoof

Sociaal Café

Om onze leden zoveel en zo gelijk mogelijk de kans te geven aanwezig te zijn, switchen we regelmatig tussen de woensdag- en donderdagavonden. U ontvangt via de mail regelmatig updates wat er te beleven is. Maak er gebruik van: het is gratis en je ontmoet veel (kunst-)vrienden.

 • Woensdag 30 januari: Kijken naar Kunst: Martin Geerts geeft inleiding
 • Woensdag 27 februari:
 • Donderdag 28 maart
 • Woensdag 24 april
 • Donderdag 30 mei
 • Woensdag 26 juni
 • Donderdag 26 september
 • Woensdag 30 oktober
 • Donderdag 28 november
 • Contactpersonen: Henk van den Brink, André Bogers & Bert Giel

Nieuwjaarsbuffet (kasteel Heeze)

 • Vrijdag 18 januari (contactpersoon Sjaak van Galen)

Algemene Ledenvergadering ( ’t Perron, Schoolstraat 48, Heeze)

Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het dagelijks bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken tevoren contact op met de secretaris

 • Dinsdag 12 maart. Tevens vindt de opening van de expositie van het Jaarthema plaats.

Jaarthema

 • Beeld een spreekwoord of gezegde uit.

Expositie in t’Perron zie bij exposities en presentatie tijdens ALV zie boven

Contactpersonen: Jose wouters & Pierre Pasmans &  Thea van Moorsel & Andre Bogers

Koningsdag

 • Vrijdag 26 april (20.00 uur tot 01.00 uur): deel expositie  van het jaarthema in samenwerking met Fanfare Sint Nicasius

Contactpersoon: Sjaak van Galen

Oeuvre expositie  Chris Derksen

 • Drie weken in Juni: Vrijdag 31 mei opening; veel kunstwerken van Chris Derksen, één van de oprichters van de Kunstkring, die in 2018 is overleden.

Expositie in Gemeentehuis, Gemeentetuin en Kunstkazerne

Atelierroute 2018 (Leende, De Meent)

ONDER VOORBEHOUD

 • Ergens in juni – juli, dit jaar in Leende, in samenwerking met de Vrije Kunstenaars uit Leende

Contactpersoon: Sjaak van Galen & Henk vd Brink

Creatief weekeind op de Strabrechtse hei  (De Plaetse)

 • Weekeind 7 & 8 september

Contactpersonen: Joop Verhees & Jan van Den Akker

Excursies

 • Dinsdag 19 maart: Doesburg, het Lalique museum.

Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

Lezingen

 • Er zijn nog geen lezingen gepland

Contactpersonen: Sjaak van Galen of André Bogers

Exposities Kunstkring Eymerick

Dorpshuis ’t Perron:

 • Eind januari – begin maart         vrijdaggroep
 • 12 maart – medio mei Jaarthema
 • Daarna nog nader in te vullen

Contactpersonen: Martin Geerts & Jan van de Vrande

 Gemeentehuis:

 • 1 januari – 1 juli José Wouters en Marianne Baijens
 • 1 juli – 31 december nader in te vullen

Contactpersonen: Martin Geerts & José Wouters

Huisartsenpraktijk Strabrechtplein:

 • 1 januari 2018 – 1 januari 2019 nader in te vullen

Contactpersoon: Hannah van der Weij

Nieuwsbrieven

Wilt u mensen uitnodigen voor uw gratis evenement? Maak dan gebruik van de besloten Facebookgroep

contactpersoon: Pierre Pasmans.

Ook zitten vele leden op Linked-in, een handige app om je activiteiten op te zetten!

Bestuursvergaderingen

Vergaderdata: 8 januari, 12 februari, 9 april, 11 juni, 10 september, 22 oktober en 10 december 2018.


Jaarverslag 2019

Kunstkring Eymerick Jaarverslag 2019.
2019, een dynamisch jaar, een spannend jaar, een jaar van groei.

Er gebeurde veel dit jaar, dat wordt pas duidelijk als je alle activiteiten de revue laat passeren.


Het ledenaantal steeg tot even boven de 90 personen en mede daardoor is de kunstkazerne het hele jaar intensief gebruikt. Op creatief vlak hebben onze kunstenaars zeker niet stilgezeten. Individueel, maar ook gezamenlijk was er veel beweging, veel dynamiek.
Enkele leden hebben afscheid genomen, om persoonlijke redenen, zoals gezondheid, werkdruk of emigratie. Een lid, Hilda van Gestel, is in dit jaar helaas overleden. Velen van jullie zullen zich haar en haar werk nog wel herinneren.
In dit jaar is ook vol verwachting, hoop en vrees, gewerkt aan het dichterbij brengen van het nieuwe Atelier, de renovatie van de oude veldschuur op het terrein van  kasteel Eymerick. Heel langzaam begint alles meer concreet te worden. Over dit onderwerp leest u verder in het verslag meer.

Januari.
begon met de goed bezochte Nieuwjaars borrel gevolgd door een uitstekend buffet in de sfeervolle ruimten van Kasteel Heeze. Het koste even wat moeite om iedereen veilig in de Ridderzaal op de eerste verdieping te krijgen, maar nadat ieder een plekje aan de feestelijk gedekte tafels gevonden had, is de avond gezellig verlopen.

Deze maand zijn de bestuursvergaderingen weer gestart met een goed gevulde agenda. Er zullen door het jaar nog zes vergaderingen volgen, waarin de bestuursleden actief bezig zijn de kunstkring door rustige en minder rustige tijden te loodsen.
De Sociaal Café avonden begonnen eind januari weer. Het eerste onderwerp was: Kijken naar Kunst, ingeleid door Martin Geerts. Deze avonden werden door het jaar heen  iets minder goed bezocht, maar waren steeds leerzaam, onderhoudend en met koffie en een drankje tot slot, gezellig.

Februari.
was een relatief rustige maand maar met genoeg actie in het schilders en beeldhouwers atelier. Verder was er weer een bestuursvergadering en het tweede Sociaal Café. Het onderwerp Schilderen in Hongarije met spreker Ger Varga trok veel toehoorders.

Maart.
was de maand van de Algemene Ledenvergadering en de start van de expositie van het Jaarthema 2018-2019: Spreekwoorden en gezegden. Er waren ruim 50 mensen in het Perron samengekomen voor de vergadering. Geïnteresseerden die zich betrokken voelden bij het wel en wee van hun Kunstkring zijn allemaal na de vergadering de tentoonstelling van het jaarthema gaan bekijken. Iedereen was vol lof over de ingebrachte kunstwerken.

Thea van Moorsel

Riek jeijsman

Tijdens de vergadering namen twee leden afscheid als bestuurslid.
Het waren Henk van den Brink en Pierre Pasmans. Zij blijven wel lid van de Kunstkring. Zij werden die avond door de voorzitter uitvoerig bedankt voor hun inzet.  De vrijgekomen plaatsen werden door Thea van Moorsel en Lenie van den Akker ingevuld.
Enkele onderwerpen kregen extra aandacht o.a. het nieuwe atelier en de privacy wetgeving. In het verslag van deze vergadering kan iedereen het een en ander nog een keer nalezen. Als tweede het Sociaal Café met het onderwerp: Wat ter tafel komt. Diverse thema’s passeerden de revue.

Nog twee activiteiten moeten genoemd worden. Als eerste de excursie naar Doesburg met een bezoek aan het Lalique museum. De keuze voor dit museum bleek een schot in de roos. Het was interessant en gezellig en er wordt al weer uitgekeken naar de volgende excursie.

April.
was een drukke maand met op zondag 7 april de deelname aan Heeze Leeft. Eerste editie.
Rond het Gemeentehuis waren volop activiteiten op cultureel en sportief gebied. Alles georganiseerd door ondernemers van Heeze met verenigingen, clubs en organisaties die in Heeze actief zijn. Kunstkring Eymerick besloot met dit evenement mee te doen en heeft op deze dag meerdere facetten van zijn activiteiten kunnen laten zien.
De vele bezoekers hebben onder een stralende zon kennis genomen van de schilderkwaliteiten en beeldhouwvaardigheden van een flinke groep kunstenaars die met plezier hun publiek vermaakten.

9 april Bestuursvergadering en de vierde Sociaal Café met spreker Martin Geerts. Zijn thema: De Italiaanse schilder Carravagio had veel leden naar de Kunstkazerne getrokken.

Als laatste activiteit in deze maand was de Koningsnacht, waar tijdens de goederen en dienstenveiling georganiseerd door Fanfare Nicasius een aantal Jaarthema stukken tentoongesteld werden.

Mei.
Samen met kunstenaars uit Leende exposeerde Kunstkring Eymerick in de Meent in Leende onder het motto: De meesterwerken van Heeze en Leende. Dit was tevens de laatste mogelijkheid om de Jaarthema Kunstwerken te zien. De bezoekers waren aangenaam verrast door de veelzijdige uitstalling en de kwaliteit van de schilderijen, beelden, sieraden, keramiek en glaskunst.

Enkele leden van Eymerick hebben meegedaan aan de kunstwedstrijd: Lang Leve Rembrandt. In het kader van de herdenking van de 350ste sterfdag van Rembrandt van Rijn. Vier schilderijen, in de stijl of in de geest van de grote meester, zijn ingezonden, maar ze zijn helaas niet in de prijzen gevallen.

Juni.
begon met de feestelijke opening van de in memoriam expositie van Chris Derksen door de Burgemeester Verhoeven. Een groep leden van de Kunstkring in nauwe samenwerking met de Familie Derksen zijn in staat gebleken een indrukwekkend beeld van de kunstenaar neer te zetten. De tentoonstelling trok veel bezoekers en  kopers. Een groot deel van de werken van Chris hebben een nieuwe eigenaar gevonden. De opbrengst is voor een deel ten goede gekomen aan de Kunstkring en het andere deel is via de Familie naar een ander goed doel gegaan. De expositie zou twee weken duren, maar wegens groot succes was er een verlenging van 2 weken.

Deze maand was weer een bestuursvergadering en een Sociaal Café met de bekendmaking van de winnaars van het Jaarthema. Er waren vijf winnaars die door hun uitvoering, originaliteit en kwaliteit het meest in het oog sprongen. De winnaars waren:  Thea van Moorsel, Riek Jeijsman, Martin Geerts, José Wouters en John Snoeijen. Deze winnaars kregen alle lof en een fles wijn.
Tijdens deze avond werd ook met een flinke groep leden nagedacht over het nieuwe Jaarthema van 2019-2020. Een zestal thema’s werden voorgesteld zoals: gemoedstoestand, vluchtelingen, surrealisme, Street art, reflecties, werelddelen en klimaat. Er werd uiteindelijk gekozen voor het thema: Reflecties. We kijken met spanning uit naar de kunstwerken die uit dit onderwerp zullen ontstaan. Maart 2021 zal het zover zijn.

Juli.
Vakantie tijd. Even geen extra activiteiten. Uitgezonderd de verhuizing van de expositie van de bronzen kunstwerken van Chris Derksen naar Galerie de Ruimte in Geldrop. Zijn werken zijn hier twee weken te bewonderen en worden tevens te koop aangeboden.
En de vraag van het comité, dat het jaarlijks terugkeerde evenement: KunstSmullen organiseert, om mee te doen met een groot gezamenlijk Kunstwerk. In een brainstorm sessie, door een groepje kunstenaars, wordt een eerst stap gezet om zo’n kunstwerk te realiseren.

Augustus.
Nog een maandje vakantie, waarin de ateliers even gesloten zijn om onderdak te bieden aan de Brabantse Dag.
Deze maand nodigt José Wouters alle leden uit om deel te nemen aan een cursus modeltekenen. Met een levend model kunnen de deelnemers hun tekenvaardigheden oefenen en verfijnen. In de komende maanden zijn hiervoor een aantal donderdagavonden gepland.
Er is nu ook tijd om een definitief plan voor het gezamenlijke kunstwerk uit te werken. In september wordt het aan de organisatie van KunstSmullen voorgelegd en kunnen, na goedkeuring, de kunstenaars aan de slag.

September.
Iedereen terug van vakantie, goed uitgerust en weer klaar voor kunstzinnige uitdagingen. Ze kunnen zich deze maand uitleven. Het KunstSmullen project kan van start gaan. In oktober moet er iets geweldigs op het grasveld tussen de Kunstkazerne en het gemeentehuis staan.
De bestuursvergaderingen worden weer hervat en de eerste keer modeltekenen is op 19 september.

In het weekend van 14 en 15 september komen een flinke groep leden van Eymerick samen op de Plaetse op de Strabrechtse heide om in de vrije natuur te schilderen en te beeldhouwen. Het werden zonovergoten herfstdagen in een schitterend decor.


De Sociaal Café avond werd deze maand gevuld door Johan Verhees met het onderwerp: de Hermitage. Boeiend verteld en door mooie foto’s begeleid.
Deze maand deed zich ook nog een mogelijkheid voor om de financiele positie van de kunstkring een beetje te verbeteren. Door de leden te laten stemmen op hun favoriete vereniging kon met de Rabo Club Supportaktie geld verdiend worden. De KKE schreef zich hiervoor in en een maand later konden de voorzitter en de penningmeester €318,82 in ontvangst nemen.

Oktober.
Het gezamenlijke kunstwerk voor het evenement KunstSmullen wordt voltooid en is vanaf 12 oktober door het publiek te bewonderen. Het werk heeft de titel: “Kleurenpalet” een palet van kleuren, wat Kunstkring Eymerick biedt, en toont alle facetten van de Kunstkring.
Op de website staat een filmpje over KunstSmullen en een interview met José Wouters die vertelt over het gezamenlijke KKE kunstwerk.
Een flink aantal leden hebben er aan meegewerkt en het resultaat mag er zijn. Er is iets neergezet waarop ze trots op mogen zijn.

In het kader van kunstSmullen hebben enkele beeldhouwers in Leende ook nog een demonstratie gegeven.
Een bestuursvergadering en een sociaal Café zijn steeds terugkerende items. Ook deze maand weer.

November.
Het wordt rustiger en het enige noemenswaardige was de Sociaal Café avond verzorgt door Henk van den Brink met het onderwerp: Hanzesteden. Interessant, maar jammer dat er niet veel toehoorders waren.

December
maakt het drukke jaar rond. Er volgt nog een laatste bestuursvergadering waarin de voorbereidingen getroffen worden om het Nieuwe Jaar in te leiden met een receptie en een buffet voor alle leden en hun introducees.
Het hele jaar door hebben onze kunstenaars geëxposeerd in het gemeentehuis, de huisartsenpraktijk en ’t Perron. Ze hebben met enthousiasme hun werkstukken aan het publiek getoond en deze laatsten hebben hiervan genoten.
En in alle maanden van 2019 is achter de schermen hard gewerkt om de realisatie van een nieuw atelier dichterbij te brengen. Er moesten, en moeten, veel hindernissen genomen worden. Het bestemmingsplan moest veranderd en nog goedgekeurd worden, de verbouwplannen werden verder uitgewerkt, alle betrokkenen zijn op een lijn gebracht, er is nagedacht over de financiering en nog veel andere zaken hebben de revue gepasseerd.
Onze voorzitter, Sjaak van Galen, zal in het nu volgend stuk iedereen over de stand van zaken uitgebreider informeren.

Project renovatie Veldschuur in het voorterrein van Kasteel Heeze 2020-2021.
De laatste jaren rapporteerden wij regelmatig over onze zoektocht naar een nieuw atelier. Een en ander gaat steeds concreter worden. We hopen dan ook in de loop van de komende twee jaren tot een echte invulling te kunnen komen. De bij dit plan betrokken partijen zijn:
Vereniging Kunstkring Eymerick. (KKE)
Gilde van Sint Agatha. (Gilde)
Stichting Kasteel Heeze. (SKH)
Gemeente Heeze-Leende. (Gem. H-L)
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij Foundation. (KNHM-F)
Al een aantal jaren loopt er een “project” om de Veldschuur op het voorterrein van Kasteel Heeze te renoveren ten behoeve van een gildehuis voor het Gilde en een atelier voor de KKE. SKH is bereid om die Veldschuur langdurig ter beschikking te stellen aan de KKE en het Gilde tegen een symbolisch bedrag.
Onder voorwaarden dat:
– De beide verenigingen de kosten van de renovatie zelf bijeen zullen brengen.
– SKH een deel van de Veldschuur mag blijven gebruiken.
– De landelijke uitstraling van de Veldschuur behouden blijft.
– Er geen overlast is naar derden.
Gem. H-L heeft in overleg met alle betrokkenen een bestemmingsplan: Buitengebied Heeze-Leende gedefinieerd, waardoor een en ander mogelijk kan worden. Dit bestemmingsplan is in 2017 ingediend. Naar aanleiding van inspraak door de buurtbewoners tegen met name de plaatsing van schutsbomen voor het Gilde langs de Boschlaan, is er begin 2019 een wijziging voorgesteld voor de plaats van die schutsbomen. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Heeze-Leende. De Gem. H-L heeft ons begin 2019 tevens gevraagd om tot actie over te gaan met de realisering van de huisvesting in de Veldschuur. Dit ondanks dat de bezwaarprocedure door een aantal bewoners van de Boschlaan doorgezet is richting de Raad van Staten.
Er liepen in 2019 twee trajecten:
Ad 1    De nietig verklaring van het bezwaar van de omwonenden tegen de renovatie bij de Raad van Staten. Het bezwaar tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan werd  12 december behandeld bij de RvS in Den Haag. Ingesproken werd daar door de bezwaarmakers, de gem. H-L, SKH, het Gilde en KKE. Wij hebben, unamiem, een positieve indruk overgehouden aan de procedure bij de RvS. Echter op de definitieve uitspraak zullen we wellicht nog 6-12 weken moeten wachten                                                   Ad 2    De verdere uitwerking van ons plan tot renovatie van de Veldschuur. Er is door het Gilde en de KKE, in overleg met de KNHM-F en SKH, een plan opgesteld waarvoor aansluitend de kosten gedetailleerd geraamd zijn op 195.225,50 euro.
Een impressie van de Veldschuur na de voorgenomen renovatie is al enige tijd op onze website te zien.
Beide verenigingen gaan er vanuit dat zij de kosten voor de renovatie een deel zelf kunnen dragen deels uit eigen middelen en deels door middel van zelfwerkzaamheid. Daarnaast is er echter een aanzienlijk bedrag nodig uit externe bronnen. Een zoektocht naar financiele ondersteuning, ter grote van ca. 80.000 euro, is begonnen.  Het verkrijgen van een hypotheek bij de landelijke banken is tot dus ver onmogelijk gebleken. Blijft ondersteuning door de Gem. H-L en andere subsidie gevers over. Er loopt nu o.a. overleg met het cooperatie fonds van de Rabobank en het Goede Doelen Fonds van de Gem H-L. Inmiddels heeft het Goede Doelen Fonds voor zowel het Gilde als de KKE 5000 euro toegezegd. Helaas gaf de Rabobank eind 2019 aan geen bijdrage te kunnen geven op basis van ons voorstel over het gebruik van de Veldschuur en de wijze van financiering. Wij gaan uiteraard proberen hen op andere gedachten te brengen. Burgemeester Paul Verhoeven heeft zich bereid verklaard om, te zijner tijd, een comité van aanbeveling voor te zitten.
Tijdens de jaarvergadering in maart 2020 zullen wij de leden van Kunstkring Eymerick uitvoerig voorlichten over de stand van zaken en de plannen op dat moment. En eventueel aansluitend de vergadering om toestemming vragen om tot uitvoering over te gaan.
Zover onze voorzitter over de renovatie Veldschuur, realisatie Nieuwe Atelier.

Rest het bestuur nog alle leden van KKE te danken voor hun inzet en creatieve energie, die er voor zorgden dat 2019 een dynamisch jaar werd.

Namens Het bestuur van Kunstkring Eymerick.
Secretariaat:  Lenie van den Akker.

—————————————————————————————————————————————————————-

Expo In Memoriam Chris Derksen

Uitnodiging Expo IM Chris Derksen

De meesterwerken van Chris Derksen nu in het gemeentehuis van Heeze – Leende

 

Ruimte voor de meesterwerken van Chris Derksen in het gemeentehuis van Heeze – Leende. Van 1 tot 16 juni is verlengd tot 28 juni 2019!

Een in memoriam tentoonstelling ter nagedachtenis aan Chris Derksen, Beeldhouwer, Graficus en Schilder. Hij overleed op 26 augustus 2018.
De genodigden krijgen een necrologie met een typering van hem als kunstenaar, zijn ontwikkeling en levensloop en wat anekdotes. Dat alles gelardeerd met foto’s van zijn oeuvre.

Chris Derksen was één van de meest veelzijdige kunstenaars hier in Heeze – Leende. Hij werd negentig jaar oud. En was vrijwel tot op het laatst actief en betrokken. Een aantal van zijn bronzen sculpturen en cortenstaal beelden geven het Schildersdorp Heeze extra elan in de openbare ruimte.
Zijn karakteristieke houtsneden, schilderijen en beelden zijn via diverse galerieën in omloop gebracht.

Hij was in 2001 één van de oprichters van Kunstkring Eymerick in Heeze – Leende. Inmiddels uitgegroeid tot 95 leden met eigen ateliers in de oude Brandweerkazerne naast het gemeentehuis.

Na de verkoop van zijn bouwbedrijf  kon Chris zich volledig wijden aan de kunst. Hij studeerde beeldhouwen aan de kunstacademie van Turnhout Kreeg daar de gouden stadsmedaille voor de kwaliteit van zijn werk. Vervolgens studeerde hij verder aan de Kunstacademie in Arendonk om zich  te bekwamen in tekenen en schilderen. Vanaf dat moment heeft hij aan vele groeps- en solotentoonstellingen deelgenomen. Hij was medeoprichter van diverse kunstenaarscollectieven, zoals: van Perron I – een kunstenaarscollectief van afgestudeerden van de academie van Arendonk; lid van de kunstkring Kosmos te Lommel; de Velderkring; en de Koninklijke Limburgse Federatie voor Beeldende Kunst te Genk; en medeoprichter en later(ere) bestuurslid van Kunstkring Eymerick te Heeze.

Zijn kunstenaarschap ontwikkelde zich letterlijk en figuurlijk in alle richtingen. Zo maakte hij van jongs af aan beeldjes van hout. Later als aannemer zag hij in veel afval  een kunstwerk. Hij laste, sneed, maakte collages en abstracte figuren. Veel daarvan stond tot voor kort nog in zijn beeldentuin. Voor zijn houtsneden gebruikte hij geleefd hout, waarvan hij zei: “Waar littekens op zitten die ik mee laat spelen in de compositie”. Dat uitte zich in afdrukkendie een heel eigen signatuur laten zien. Geabstraheerde weergaven van de werkelijkheid, wat inherent is aan de grove techniek van het hakken in hout. En juist dat abstraheren vormt de verbindende schakel met zijn andere werk, beeldhouwkunst en schilderkunst. Daarover was hij overigens heel duidelijk: “Tekenen is het begin van alles”.

Zijn favoriete onderwerpen zijn vrouwelijke naakten, landschappen en bloemstillevens. De subtiele lijnvoering, de trefzekere tekening maken zijn houtsneden tot juweeltjes met mooie frisse kleuren. Zijn abstracte schilderijen zijn daarentegen veelal in aardkleuren uitgevoerd.

De twee zoons van Chris, Theo en Mark hebben de afgelopen maanden veel werk verzet samen met een werkgroep van de door hun vader opgerichte Kunstkring Eymerick om de in memoriam tentoonstelling op te zetten.
Vrijwel alle beelden, bronzen, houtsneden en schilderijen uit zijn atelier en beeldentuin zijn nu te bezichtigen in het gemeentehuis en de gemeentetuin van Heeze – Leende.
Met name de beelden zijn onderhanden genomen om ze opnieuw presentabel te maken. De bronzen zijn schoongemaakt  daarna ingebrand en in de bijenwas gezet en aansluitend geborsteld. De bijenwas komt uit de tuin van Chris zelf geleverd door de bijen van zijn broer Bennie Derksen.
De bronzen zijn inmiddels weer een lust voor de ogen. Chris zal ze vanaf zijn ‘Olympus’ hier boven zeker opnieuw bewonderen.

De tentoonstelling wordt zaterdag 1 juni om 14.00 uur door burgemeester Paul Verhoeven geopend.

Het gemeentehuis  van Heeze – Leende wordt extra opengesteld voor deze tentoonstelling.
Zaterdag   1 juni 13.30 – 18.00 uur,
Zondag     2 juni  van  10.00 – 18.00 uur en
Zaterdag 15 juni 10.00 -18.00 uur
Verder door de week van 9.00 – 17.00 uur

Veel kunstliefhebbers zijn in de loop der jaren bij hem op bezoek geweest in zijn atelier en beeldentuin aan de Euvelwegen tussen Heeze en Sterksel.
In deze tentoonstelling worden veel van zijn bronzen sculpturen getoond in de hal van het gemeentehuis en  een belangrijk deel van zijn schilderijen en houtsneden in de gangen. Buiten zijn een paar grote bronzen sculpturen en cortenstaal beelden te bewonderen.
Een groot aantal van deze werken zijn te koop. De opbrengst gaat voor 50% naar een goed, nader te bepalen doel en voor 50% naar Kunstkring Eymerick voor het nieuw in te richten atelier in de Veldschuur in het voorterrein van Kasteel Heeze.

Er is een necrologie samengesteld in de vorm van een boekje en er worden rondleidingen gehouden door zijn zonen en vrienden.

Zie ook: www.chrisderksen.nl

Hier een impressie van de opening van de in memoriam expositie over Chris Derksen

                                           ————————————————————————————————————————————————————————————–

Creatieve Heidedagen 2019

De Creatieve Heidedagen 2019 waren  weer een groot succes. Zowel zaterdag als zondag waren prachtige nazomerdagen en de heide was dit jaar weer prachtig paars gekleurd. Alle ingrediënten om mooie kunstwerken te maken. De foto’s vertellen voldoende!
                                         ————————————————————————————————————————————————————————————

Kunstsmullen 2019

Kunstsmullen van 12 oktober tot 3 november

Film met verwijzing naar ons projekt van Kunstsmullen:    https://youtu.be/_-LhkwP7jwU

Lange film van Kunstsmullen:
https://www.youtube.com/watch?v=C-lhe6QUIp0

Kunstsmullen bestaat dit jaar uit een vernieuwde wandelroute bij de Kapellerput en een actieve fietsroute waarvan gebruik wordt gemaakt van het landelijk fietsroutenetwerk met verwijzing naar de deelnemende galeries, gedichtentafels en kunstobjecten waaronder het “Kleurenpalet” van onze Kunstkring.

Onze kunstkring gaat het kleurenpalet “verfdotten” vol zetten met voorwerpen die te maken hebben met onze passie “Kunst”. Je krijgt hier een palet aan kleuren te zien wat onze kunstkring biedt, alle disciplines komen aan bod. In het midden komt een grote beeldhouwbok te staan met een kleurrijk kunstwerk van Martien Baselmans.
Ons kunstwerk zal geplaatst worden op het grasveld tussen de kunstkazerne en het gemeentehuis van 12 oktober tot 3 november. Het wordt een groeiend werk.

Op zondag 13 oktober gaan we naar Leende bij de kerk om daar te beeldhouwen en te schilderen waar ook een expositie te zien zal zijn van onze werken. Ook kan er gewerkt worden aan een werk in en/of buiten de kunstkazerne in de weekenden van 12 oktober tot 3 november.

Hier mogen we allemaal aan deelnemen!

Kunstsmullen 2019

https://youtu.be/9WZZelj5bpg

 

____________________________________________________________________________________________

Jaarthema 2019/2020

De winnaars  van het Jaarthema 2019/2020  hebben we vanwege het Covid-virus telefonisch op de hoogte moeten stellen. Dit hadden we gepland te doen tijdens de Sociaal Cafeavond op 25 november maar deze kan niet plaatsvinden vanwege nieuwe maatregelen rondom het virus.

De winnaars zijn:   1. Jan van de Akker met het stenen beeld “Aphrodyte”

2. Martien Baselmans met het gipsen beeld “Mijzelf de rug toekeren”

3. Riek Jeijsman met het schilderij “Reflectie 2” (onderdeel van een serie van 3)

Zij worden alsnog uitgenodigd bij de eerstvolgende Sociaal Cafeavond om een persoonlijke felicitatie te ontvangen!

 

Het nieuwe jaarthema 2019-2020 is Reflectie!
Dit betekent reflecteren in de ruimste zin van het woord ; bijv. water, gebouwen, zonnebril, spiegel, oog, autospiegel, zelfreflectie.
De uiterste inleverdatum is 31-12-2020 en tijdens de Ledenvergadering in maart 2021 zal de expositie in ’t Perron worden geopend.

 

Jaarthema werkgroep:

José Wouters

Thea van Moorsel

Pierre Pasmans

 

 

 

 

José Wouters Ipad tekenen – schilderen

Aan de oever – Kopje thee – Glas in Lood

José Wouters (Beeldhouwen)

Een Achtse vrouw – Bol en Hol

Martien Baselmans (Beeldhouwen)

Mijzelf de rug toekeren door uit mijn keurslijf te stappen en met een helder hoofd een nieuwe stap te maken, wars van alle grootdoenerij

 

Martien Baselmans

Reflectie

 

Flora Looijmans

Het jongetje in de gele regenjas – Romantiek in Scheveningen – Het rode varken

 

Miranda Vissers (Fotografie op D-bont)

Regents Canal London

 

Mirjam van Asten & Flora Looijmans ( Gemengde techniek)

De kat verschijnt achter de hond en omgekeerd

Mirjam van Asten & Flora Looijmans (Gemengde techniek)

Queen Elisabeth met hoofdje en Windsorkroon en omgekeerd

 

Mirjam van Asten & Flora Looijmans  (Gemengde techniek)

4 mei 2020: De woorden van Koning Willem Alexander als het ware op de grond voor de paar genodigden op de lege Dam

 

Riek Jeijsman

Auto reflectie 1 – Fiets reflectie 2  en 3

 

Ries van Dijk

Producten van scheepsontwerpers die in jachthavens in en uit het water liggen te wachten

 

Sjarl Jansen (Fotografie)

40 reflecties plus 3

 

Riet Schmeits

Zwaan – Grutto – Reiger

 

 

Riet Schmeits

Ruïne aan meer

 

Thea van Moorsel

Reflectie in een kunstwerk  – Zelfreflectie

 

Thea van moorsel

Vick aan zee op weg naar een ijsje  – Fietsen in de regen

 

Sjaak van Galen (Beeldhouwen)

Dwars

 

Geertje Peeters

Narcissus

Sjef Cox (Beeldhouwen)

Reflectie op de houtsneden van wijlen Chris Derksen, mijn leermeester in de kunst – Cornado

 

 

Mirjam van Asten (aquarel)

Margritte herzien

Bea Goorman

Framework 1 en 2 en tafellamp

 

Ine Teeven

Meisje in de regen – Evi in de spiegel – Onweer

 

Hans van Zonneveld

Reflectie onderweg in Coronatijd

 

John Snoeijen

Spiegeling – Tijdsbeeld

Mieke van den Elzen

Stille wateren 1 en 2

 

Miriam Verberne

When? Where? Which?  – Bakkeveen

 

Nanou Jacobs (Houtskool)

 

Ellen Siemer (Textiel)

Ringvaart – Rietstengels

 

Joke van Heugten

 

Jan van den Akker (Beeldhouwen)

Ayischa en Aphrodite

 

Jan van de Vrande (tekenen)

Reflex

 

Gerard van der Leij

Reflectie

 

 

Marianna Baijens

Nieuw leven

 

Heleen Jurgens (Giethars op glanzende plaat)

Werk in uitvoering!

Zien wat je wilt zien

 

Maarten van Gorp (gaas, piepschuim, acrylic one en verf)

Toekomst! Het beeld vraagt om reflectie naar ons zelf.  Het staat voor de overconsumptie in de wereld. De buis die uit de muur komt en de rotzooi rechtstreeks het riool in dumpt. De kraan staat voor meer of minder toekomst. Draaien we de kraan dicht hebben we meer toekomst.

————————————————————————————————————————————————————————