Activiteitenkalender 2022
 
Onze HUIDIGE thuisbasis is het schilder en beeldhouw atelier in de Kunst- kazerne: Jan Deckersstraat 4, in de tuin van het Gemeentehuis.

IN 2021 IS ER DRUK OVERLEG GEVOERD MET GEMEENTE HEEZE – LEENDE OVER EEN EVENTUEEL NIEUW ONDERKOMEN VOOR DE KUNSTKRING OP DE HUIDIGE PLEK.

VOORALSNOG GAAN WE ER VANUIT DAT DE DISCUSSIE DAAROVER IN 2022 EEN POSITIEF VERVOLG ZAL KRIJGEN.

 

Onder het voorbehoud van de in 2022 geldende Corona maatregelen hier de Openingstijden van onze ateliers:

  • Maandag                 9:00 tot 16.30
  • Dinsdag                  9:00 tot 16.30
  • Woensdag              9:00 tot 16.30 en  incidenteel  19.00 tot 22:00
  • Donderdag             9:00 tot 16.30 en  incidenteel  19.30 tot 22.00
  • Vrijdag                    9:00 tot 16.30

Contactpersonen / sleutelhouders: José Wouters & Martien Baselmans,

Thea van Moorsel & Riek Jeijsman, Joop Verhees & Ries van Dijk

We gaan er vanuit dat leden die het atelier bezoeken zich aan de geldende Coronaregels houden en de aanwijzingen van de sleutelhouders opvolgen.

Zodra de regels veranderen houden wij u op de hoogte van de wijzigingen.

 

Van 24 t/m 31 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! Dit i.v.m. De Brabantse Dag

 
Modeltekenen op woensdag en donderdagavond

De avonden zijn van 19.15 uur tot 22.00 uur.

Een en ander afhankelijk van de Corona regels.

Voorlopig zullen er twee sessies worden voorbereid, resp.: 7 maal op een woensdagavond en 8 maal op een donderdagavond.

Contactpersoon:  José Wouters

 
Sociaal Café op Donderdagavond
We houden ons sociaal Café op de laatste Donderdagavond van de maand vanaf 19.30 uur. M.u.v. 26 mei (Hemelvaartsdag)?

Een en ander uiteraard afhankelijk van de Corona regels.

U ontvangt via onze secretaris regelmatig updates wat er dan te beleven is. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel kunstvrienden.

Dit jaar hebben wij een aantal sprekers bereid gevonden om een inleiding te houden over hun passie, respectievelijk:

Henk v.d. Brink: glas in lood

Nanou Jacobs: lezing over haar werk

Mariska van Hoof: vertelt over haar boek wat ze geschreven heeft

Jan Verdonschot: 3d printing

Piet den Besten: over natuurfotografie

 

De volgorde van de sprekers is nog niet bekend.

Het eerste Sociaal Café  start op 24 februari

Onze secretaris stuurt u voor elk Sociaal Café een uitnodiging.

 

Nieuwjaarsbuffet 

We zien er dit jaar helaas van af om een Nieuwjaarsbuffet te organiseren.

Als alternatief zullen we, indien mogelijk, de Algemene Leden Vergadering een feestelijk tintje geven.

 

Algemene Leden Vergadering 
Zoals elke vereniging houdt ook de Kunstkring jaarlijks een Algemene Leden Vergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV in maart. Alle leden zijn dan welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen of een potentieel bestuurslid aanmelden, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met de secretaris Lenie van den Akker.

Over de datum, tijd en plaats wordt u door haar tijdig geïnformeerd.

 

Het jaarthema 2021-2022 Het geheim van de meester:
Het jaarthema 2021-2022 is: “Het geheim van de meester”.

Hierover is eind 2021 al uitvoerig aan de leden gerapporteerd.

Een en ander in navolging van het gelijknamige tv programma. Er moet dus een kunstwerk van een grootmeester, naar eigen inzicht nagemaakt worden.

Gewerkt kan worden van half 2021 tot eind 2022. Daarna wordt er ergens in 2023  geëxposeerd, terwijl alles vastgelegd wordt in een boekwerk ter opluistering van het 20 jarig bestaan van de Kunstkring.

Meld u svp tijdig aan!

Contactpersonen: José Wouters & Thea van Moorsel & Pierre Pasmans

 

Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met de door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.

1) Expositie in ‘t Perron

Elke twee maanden wisselen. Soms afgewisseld met andere verenigingen / Kunstenaars.

Contactpersonen: Hilda Koster & Jan van de Vrande

2) Exposities in het Gemeentehuis

Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij:

Contactpersonen : Hilda Koster & José Wouters

3) Dokters Praktijk Strabrecht

Leden kunnen zich aanmelden bij:

Contactpersonen: Hilda Koster & José Wouters

Heeze Leeft

Jaarlijks organiseert de Winkeliersvereniging een weekend  onder de titel Heeze Leeft.

Wij doen in principe altijd mee.

We houden dan open huis en demonstreren zowel binnen als buiten de Kunst-Kazerne diverse disciplines.

Contactpersonen: Martien Baselmans & José Wouters

 

Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel

Normaal wordt er jaarlijks afgewisseld of in Heeze, Leende of Sterksel in een weekend eind mei begin juni. Het is nog niet vastgesteld of er dit jaar een atelierroute zal worden georganiseerd.

Heeze is in 2023 aan de beurt dan bestaat de Kunstkring trouwens 20 jaar.

Creatieve Heidedagen op de Strabrechtse hei  (De Plaetse)
11 en 12 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de ‘Strabrechtse Heide’. Naast leden kunnen introducés deelnemen.

Er wordt begin 2021 gebrainstormd hoe we dit weekend meer elan kunnen gaan geven.

Contactpersonen: Henk vd Brink & Joop Verhees & Jan van den Akker & Sjaak van Galen

 

Kunstsmullen

Deelname nog nader te bepalen

Op basis van een eventueel verzoek van de Stuurgroep Kunstsmullen wordt er in de loop van augustus een ad hoc werkgroep bijeen geroepen.

Contactpersonen: Jan van den Akker & Jan Verdonschot

 

Lijstenmakerij

Op verzoek kunnen er tegen betaling van een klein bedrag schilderijlijsten gemaakt worden.

Contactpersoon: Martien Baselmans

 

Keramiek discipline

We krijgen een keramiekoven!

Begin 2022 willen we proberen een aantal leden enthousiast te krijgen om de keramiek discipline handen en voeten te geven.

Contactpersonenen: Jan Verdonschot & Martien Baselmans

 

Excursies

Wanneer en waarheen moet nog bepaald worden. E.e.a. hangt af van de dan eventueel nog geldende Coronaregels

Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

Website Kunstkring Eymerick 

Er is een nieuwe website gemaakt en sinds medio 2021 in de lucht.

Op deze website worden alle activiteiten van de Kunstkring aan de orde gesteld. Verder kunnen alle leden een eigen pagina krijgen waarop twaalf foto’s geplaatst kunnen worden eventueel met een begeleidende tekst.

Maak er gebruik van!

Contactpersoon: Thea van Moorsel

Faceboekgroep
Wilt u mensen uitnodigen voor uw evenement? Maak dan gebruik van de Facebookgroep van de Kunstkring.

Contactpersoon: Pierre Pasmans & Thea van Moorsel.

Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 20 januari, 15 februari, 18 maart (ALV), 14 april, 9 juni, 8 september, 6 oktober en 8 december 2021.