Overzicht 2014

Expositie van hedendaagse schilderijen in ’t Perron

Expositie van hedendaagse schilderijen in ’t Perron
In Dorpshuis ’t Perron in Heeze exposeert een drietal schilders met eigentijdse schilderijen; Thea van Moorsel, Hans Baas en Martin Geerts.
De expositie duurt tot en met 21 maart a.s. en is gratis te bezichtigen.
De drie schilders hebben aardig wat gemeen. Ze hebben na een glanzende maatschappelijke carrière, alhoewel Thea nog volop in het arbeidsproces actief is, het roer omgegooid en zijn zich op de kunstacademie in Arendonk in het schildersvak gaan bekwamen, tot en met de specialisatiegraad. Tot die specialisatie wordt je overigens alleen toegelaten als je goed bent in je vak. Daarna zijn ze hun eigen weg gegaan en schilderen in diverse ateliers, waaronder dat van Kunstkring Eymerick.
Thea van Moorsel zegt over haar eigen werk: “Inspiratie haal ik vooral uit alledaagse dingen die mijn aandacht trekken, maar ook uit reizen en natuur. Fotografie is ook een grote passie en ik gebruik dan ook vaak een foto als uitgangspunt voor een schilderij.
De onderwerpen zijn zeer divers. Ik begin vaak figuratief, waarna ik dit beeld geheel of gedeeltelijk abstraheer. Mijn werk verandert voortdurend tijdens het wordingsproces, waardoor ook een zekere gelaagdheid ontstaat. Het is een zoektocht naar datgene wat ik wil uitdrukken. Ik werk hoofdzakelijk met acrylverf en hanteer regelmatig het palletmes.”
Hans Baas schildert zowel figuratief als abstract. “Mijn onderwerpen zijn divers; landschappen en portretten hebben mijn voorkeur. Voorts laat ik me leiden door onderwerpen die mij aanspreken”.
Martin Geerts heeft zich na zijn werk als jurist en mediator gestort op het schilderen. Hij schildert figuratief, maar niet uitsluitend in dezelfde stijl. “Sfeer, kleur en licht zijn abstracte begrippen, voor mij van essentieel belang in mijn schilderwerk. Zijn schilderijen zijn opgebouwd uit lagen verf die daardoor vaak doorleefd zijn en meerdere lagen zichtbaar blijven, die de kleuren verdiepen. Kortom, een bezoek aan de expositie zal zich lonen met het plezier dat u beleeft om hun schilderkunst.
Het plezier waarmee ze gemaakt zijn, na hun gevecht met de weerbarstige materie, spat van de schilderijen af. Dat willen zij met u delen. Dorpshuis ’t Perron is geopend op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 23.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 20.30 uur en zaterdag en zondag van 10.00  tot 13.00 uur.
Wilt u meer informatie over deze expositie of de exposanten of wilt u zelf eens exposeren  in ’t Perron of het gemeentehuis van Heeze-Leende, zie www.kunstkringeymerick.nl.

Thea van Moorsel

Hans Baas

Martin Geerts

————————————————————————————————————————–

Onderscheiding Chris Derksen

Chris Derksen

Chris Derksen (85 jaar), medeoprichter en sindsdien actief lid van Kunstkring Eymerick is op 15 mei jl. koninklijk onderscheiden.
Burgemeester Paul Verhoeven speldde hem de versierselen op die behoren bij een Lid van de Orde van Oranje Nassau.
Chris verdiende die onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de aannemersvereniging, voor het jeugdwerk, voor zijn rol in de samenleving van Heeze-Leende en voor de Kunstkring en als kunstenaar in het bijzonder.
De Kunstkring feliciteert hem daarmee van harte.
                                                    ————————————————————————————————————————-

 Atelierroute 2014

Opening Atelierroute

Opening Atelierroute : Mannen onder Mekaar

Live muziek tijdens de opening van de Atelierroute Artistiek Heeze
 
Mannen onder Mekaar
spelen voor u
 3 muzikanten zonder stroom
 
Volledig akoestisch spelen zij het betere en ronduit foute Europese Lied
Van Shaffy tot Schlager, van Brel tot Ben Cramer.
In ’t Nederlands, Brabants, Frans, Duits en een poging tot West-Vlaams
Aan en op tafel spelen ze u onder de tafel met hun gitaar, accordeon en contrabass.
Onder leiding van Toon van Mierlo.
 
Voor en met u.Tot ziens op zaterdag 31 mei om 10.45 uur bij de Kunst-Kazerne achter het gemeentehuis te Heeze.

Opening Atelierroute : Mannen onder Mekaar Ensemble

                                         

Beeld door Ine van Lierop

Wat er aan vooraf ging…

Uitnodiging tot het maken van een beeld of sculptuur van koning Willem-Alexander
in de raadzaal van Gemeente Heeze-Leende.Het college van B&W heeft aan Kunstkring Eymerick gevraagd  om een plan te maken voor de aanschaf van een ‘portret’ van onze koning Willem Alexander voor de raadzaal van de gemeente Heeze-Leende.
Kunstkring Eymerick zal daartoe een prijsvraag uitschrijven zodat iedere kunstenaar uit de gemeente Heeze-Leende, leden en niet leden van Kunstkring Eymerick, een voorstel kan doen.
Een projectgroep verzamelt de voorstellen en een selectiecommissie zal uit die voorstellen een keuze maken, waarna door het college van B&W opdracht gegeven zal worden voor uitvoering.
Samenstelling projectgroep.
Er is een projectgroep geformeerd, bestaande uit:
–          Twee leden van Kunstkring Eymerick, die niet zelf een voorstel zullen indienen, respectievelijk: de heer Sjef Cox (voorzitter projectgroep) en mevrouw José Wouters;
–          Eén lid van het kabinet van Heeze-Leende, mevrouw Els Daamen – van Lieshout, deze onderhoudt tevens  het contact met het gemeentebestuur en de selectiecommissie.Te hanteren voorwaarden door projectgroep.
De voorstellen moeten worden aangeleverd aan de projectgroep en dienen te voldoen aan  de volgende voorwaarden:
–          Het werk moet in de raadzaal komen te staan, c.q. worden aangebracht en mag het functioneren van de raad niet in de weg staan;
–          Het werk dient de nieuwe koning met respect te typeren of uit te beelden;
–          Er zijn geen verdere voorwaarden vooraf ten aanzien van materiaal, grootte, vormgeving of plaats in de ruimte. Elke deelnemende kunstenaar kan zich na afspraak in de raadzaal oriënteren om tot ideevorming te komen. Voor die ruimtelijke oriëntatie zullen door de projectgroep tijdstippen vastgesteld worden;
–          De aanbieding is vrijblijvend en zal een helder beeld moeten geven van wat het voorstel inhoudt: wat wordt beoogd uit te drukken, afmetingen, materiaal en prijsindicatie inclusief eventuele bijkomende kosten voor sokkel, lijst, etc.;
–          De aanbieder geeft inzicht in zijn portfolio door: foto’s, website, etc.;
–          Er wordt voor de aanbieding geen vergoeding betaald, m.u.v. degene wiens ontwerp uiteindelijk wordt gerealiseerd. Het eindwerk wordt eigendom van de gemeente Heeze-Leende. De gemeente is bevoegd het werk te verplaatsen, in opslag te nemen dan wel te verkopen of weg te geven;
–          Betaling geschiedt, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever, bij oplevering.Samenstelling selectiecommissie.
Er zal een selectiecommissie samengesteld worden, bestaande uit:
–          Een onafhankelijke voorzitter mevrouw Diny van Vliet-Hermanussen;
–          Drie inwoners van de gemeente Heeze-Leende, respectievelijk uit: Heeze, Leende en Sterksel (nog nader te bepalen);
–          Eén lid van het College van B&W, Burgemeester Paul Verhoeven;
–          Eén lid van het kabinet van Heeze-Leende, mevrouw Els Daamen – van Lieshout, secretaris van de selectiecommissie, zij onderhoud ook de contacten met de projectgroep.Uit de voorstellen, die voldoen aan de voorwaarden, zal een keuze worden gemaakt door de selectiecommissie.
Voorlopige planning.
–          De voorstellen kunnen vanaf  1 september 2013 worden ingediend bij de voorzitter van de projectgroep tot uiterlijk 16 oktober 2013. De voorstellen dienen concreet te zijn, in de vorm van een schets, een schaalmodel of videopresentatie en te voldoen aan de voorwaarden zoals aangegeven.
–          De keuze uit de voorstellen geschiedt door de selectiecommissie vóór 16 november 2013
–          Goedkeuring door College van B&W en gemeenteraad december 2013
–          Opdracht voor uitvoering door het College van B&W januari 2014
–          Oplevering en onthulling juni 2014.
Publicatie.
De uitnodiging tot het indienen van voorstellen, de keuze van het ontwerp en de onthulling daarvan  worden in de plaatselijke media (ED, Parel van Brabant, Middenstandbelangen, TV- Heeze -Leende, e.d.) gepubliceerd en verder via de websites van gemeente Heeze-Leende en Kunstkring Eymerick.

foto beeld van de koning zaterdag 31 mei

King Art

King Art uitnodiging

King Art
 
Wat maak jij voor de Koning?
Vorig jaar is Koningin Beatrix afgetreden en heeft haar zoon Willem Alexander haar rol overgenomen. Hij is nu de Koning.
In het gemeentehuis heeft 33 jaar het beeld van de koningin gestaan, maar er moet iets nieuws komen!
Iets nieuws voor de nieuwe Koning!
Kunstenares Ine van Lierop uit Heeze die is aangesloten bij de lokale kunstkring Eymerick, maakt een nieuw beeld van de Koning.
Dit komt in de raadzaal van het gemeentehuis te staan.
Aansluitend wordt een kunstwedstrijd gehouden voor de jeugd uit Heeze-Leende.
De werkjes van de deelnemende leerlingen zijn te zien in de atelierroute Heeze op 31 mei en 1 juni!
Het werk van de winnende deelnemer komt naast het beeld van Ine van Lierop in de raadzaal te staan!
MEEDOEN?
Stuur dan vóór 11 april een mail naar m.scharroo@ku-cu.nl Vergeet niet in de mail te zetten met welke groepen de school deelneemt.

Wat:

en wedstrijd voor groep 1 t/m 8 waarin kinderen iets maken om de nieuwe Koning te eren. Dat kan zijn een schilderij, een beeld, maar ook een koningsschoen, een medaille, een kroon, een kledingstuk, noem maar op.
Het werk mag individueel gemaakt worden of in groepjes.
Uit de werkjes van kinderen uit de middenbouw wordt door de jury, het beste werk gekozen. Het werk van de winnaar komt in de raadzaal van het gemeentehuis.
Wanneer:
In de atelierroute in Heeze op 31 mei en 1 juni, wordt per deelnemende school plaatsgemaakt voor 2 werken van kinderen uit de middenbouw.
De exacte locatie voor deze werken wordt later bekend gemaakt.
Voor de werken van kinderen uit andere groepen wordt tijdens de atelierroute een expositie ingericht in ‘t Perron. Het maximaal aantal werken per groep wordt later bekend gemaakt.
‘t Perron is onderdeel van de atelierroute.
Voorselectie:
De school kiest zelf twee kandidaten voor de expositie in de atelierroute en dus de mogelijke winnaar uit de middenbouw. De school zorgt er zelf voor dat de werken op woensdag 28 mei naar de Kunstkazerne gebracht worden.
De school kiest ook zelf welke kinderen hun werkjes op mogen hangen tijdens de atelierroute in het Perron. Totaal aantal plaatsen per school wordt later bekend gemaakt. De school levert deze werken op26of27meiafbijtPerron.
EXTRA!!!
De scholen die deelnemen, krijgen bezoek van de Burgemeester die iets vertelt over onze monarchie.
Ook komt kunstenares Ine van Lierop iets vertellen over haar werk als kunstenares en over haar beeld van de Koning. Data in overleg met de school. (organisatie loopt via de cultuurcoach)
Dit bezoek geldt voor de deelnemende groep uit de middenbouw aan de atelierroute. (maximaal 1 groep) Scholen die meedoen krijgen een leuk presentje!
Bekendmaking en onthulling:
De jury kiest tijdens de atelierroute een werk uit dat in de raadzaal komt te staan. Welk werk dat is wordt bekendgemaakt in de week van 2 juni 2014. Op 5 juni van 10:30 uur tot 11:30 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis het winnende werk feestelijk onthuld. De hele klas is daarvoor uitgenodigd.
Jury:
De jury bestaat uit Kunstenares Ine van Lierop, kunstenares en leerkracht Marja Vierstraete en een lid van Kunstkring Eymerick.
King Art is een samenwerkingsproject van Kunstkring Eymerick, gemeente Heeze-Leende , ’t Perron en het basisonderwijs in Heeze-Leende

Deelnemers aan King Art

 AANMELDINGEN !!!3 scholen hebben zich aangemeld voor King Art, te weten:

-Dirk Hezius (groep 5 en 6)
-Merlebos (hele school)
-St. Jan (groep 5/6 en 7/8)

Totaal doen dan 389 kinderen mee!

Walking diner

 WALKING DINNER meets ART 
Ontdek Culinair en Kunstzinnig Heeze 
Zondag 1 juni 2014 
12:00 – 17:30 uur 
Tijdens de WALKING DINNER ATELIERROUTE bezoekt u tijdens een tocht door het schildersdorp Heeze schitterende kunst. Dit afgewisseld met een heerlijke culinaire proeverij. U start vanaf 12:00 uur en geniet van zes heerlijke gerechtjes met bijpassende drankjes en een dertigtal exposanten met onder andere schilderijen, poppen, glas in lood, beelden, porselein, keramiek, foto en film, sieraden en objecten in diverse galerieën en ateliers. Een deel van de route zal afgelegd worden per fiets om de afstanden tussen de deelnemende ateliers te overbruggen. Voor fietsen zal worden gezorgd.
Voor meer informatie en bestellingen:

WALKING DINNER | Dé culinaire wandeling
de Ambachten 82c
5591 NK Heeze
06 -31 78 01 05
                                              ——————————————————————————————————————-

Kunstsmullen 2014

Opening

Kunstsmullen is officieel geopend op 12 oktober door wethouder Matthieu Moons.
Programmaboekjes zijn voor 2,50 Euro verkrijgbaar bij VVV en hereca in Heeze.
Het onderdeel Land-Art wordt wegens groot succes met 14 dagen verlengd.
LAND-ART Heeze okt 2014
 
Omstreeks 1850 kwamen al kunstenaars naar Heeze om het ongekunstelde landelijke leven te genieten en vast te leggen in hun schilderijen. Circa 50 jaar geleden was er opnieuw een kunst- revival: sommige kunstenaars wilden zich bevrijden van de sterke commercialisering van de kunst. Zij vluchtten figuurlijk uit de steden en gingen opnieuw de dialoog aan met de natuur. Zo ontstond het begrip Land-Art, een veelzijdige kunststroming waarbij ingespeeld wordt op het landschap met kunstzinnig bedoelde ingrepen. Kunstkring Eymerick gaat graag de uitdaging aan om in het landelijke Heeze deze kunststroming te laten gloriën en iedereen kennis te laten maken met spraakmakende Land-Art-objecten.  
Voor het evenement Kunstsmullen hanteren we een zo breed mogelijke definitie, waardoor de wisselwerking tussen ‘kunst’ en ‘creativiteit’ de eindresultaten verrijken.
De thema’s van de dit jaar aangeboden Land-Art objecten zijn:
– de vergankelijkheid van alles;
– respect voor de leefomgeving;

– het activeren van de jeugd, onze toekomst.
Vrijheid is daarbij een verbindend element. Opmerkelijk is dat de Land-Art objecten het cultuurlandschap met daarin het kasteel Heeze probleemloos verbindt met het bruisende centrum van Heeze dat opnieuw zijn bezoekers laat smullen van haar landelijke eenvoud.
U zult genieten van de objecten die onze kunstenaars voor u hebben bedacht en neergezet.
Voor u is er een interessante wandeling uitgestippeld via het centrum naar de bosrijke omgeving rondom het kasteel. Laat u verrassen door culinaire hoogstandjes en verrassende kunstobjecten en geniet van alles wat Heeze u te bieden heeft. 

Een ontdekkingstocht door de natuur

EEN ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE NATUUR LANGS KUNST EN CULINAIRE HOOGSTANDJES
De wandeling start bij Restaurant De Artist en galerie des Beaux Arts en loopt door tot het Strabrechtsplein. De Land-Art route bereikt u via de oprijlaan naar het Kasteel Heeze.
In principe kunt u uw auto parkeren op het parkeerterrein naast de kerk.
In het bijbehorende programmaboekje treft u een plattegrond aan waarop de wandeling staat aangegeven. De plattegrond geeft verwijzingen naar de deelnemende winkeliers, horecabedrijven en galeriehouders. Maar bovenal geeft het boekwerk een voorproefje van circa 35 kunstobjecten, wie het gemaakt heeft en waarom en waar ze staan opgesteld.