Kunstkring Eymerick Jaarverslag 2022.

 

Wat een jaar! Corona verdween naar de achtergrond, maar bleef sluimerend aanwezig.

Nieuwe problemen dienden zich aan. Iedereen weet er ondertussen van. De media heeft bol gestaan van de oorlog die Rusland startte met buurland Oekraïne, de grote onrust onder onze boeren, de Groningers, de toeslag affaire, een enorm vluchtelingen toestroom, de opwarming van onze aarde. Overal onrust en onzekerheid, maar ook het ontstaan van creatieve ideeën, oplossingen en veerkracht. Zaken waaruit hoop en vertrouwen in de toekomst ontstaan.

 

Wat de Kunstkring aangaat was 2022 gelukkig niet zo’n slecht jaar. De kunstkazerne kon, na een trage start, volop gebruikt worden en veel leden kwamen weer samen om te schilderen, tekenen, beeldhouwen en hun sociale contacten aan te halen. Een nieuwe discipline: keramieken deed zijn intrede en in de kortst mogelijke tijd vonden een aantal leden hun weg naar klei en glazuur, schopschijf en keramiek oven.

 

Een interessante ontwikkeling was ook, na het ontstaan van het in hout uitgevoerde Sint Nicolaas beeld van Joop Verhees, een restauratie verzoek. Een flink beschadigd gipsen beeld van Sint Antonius van Padua uit een kerk (Laurentius kerk?) in Bocholt werd aangeboden.  Dit verzoek kwam van een Belgische medewerkster van Korsakov patiënten uit het tehuis waar Sjef Cox als vrijwilliger werkt en hij vroeg twee leden van de Kunstkring om hulp.

 

Antonius werd in 1195 in Lissabon geboren en overleed in 1231 in Padua. Hij is o.a. beschermheilige van franciscanen, armen, bakkers, vrouwen en kinderen en vele anderen en wordt nog steeds aangeroepen om verloren voorwerpen terug te vinden.

 

 

Het beeld was in een slechte staat.

Schade: twee handjes van het kindje en een hand en arm van Antonius ontbraken en de verflaag was ook een een slechte staat. Joop Verhees en Martien Baselmans namen de uitdaging aan, maar om gezondheidsredenen moest Joop afhaken.  Martien ging verder en door verschillende technieken uit te proberen lukte het hem de handen en arm te reconstrueren en de juiste kleuren te vinden om het schilderwerk te herstellen. Het resultaat mag er zijn en het beeld gaat terug naar België en komt in een museum voor religieuze kunst te staan.

De beide mannen hopen dat in dit museum meer onderzoek wordt gedaan naar de achtergrond van dit historisch interessante beeld. Nu is alleen bekend dat het ooit in een antiekwinkel in Brussel is gekocht. Daar loopt het spoor al dood, omdat deze zaak niet meer bestaat. De leeftijd wordt op zeker honderd jaar geschat.

 

Een aantal activiteiten konden, na een paar jaar afwezigheid, opnieuw georganiseerd worden, zoals exposities van eigen leden, Heeze Leeft, Kunstroute “Sterksel sterk in Kunst” en KunstSmullen.

Het vinden van nieuwe atelierruimte blijft hoog op de agenda staan. De Kunstkring voelt zich gesteund door de Gemeente Heeze die de kazerne nog zeker tot november 2023 door ons laat gebruiken Wij verwachten dat dit ook voor het daaropvolgende jaar zo zal zijn.

Er is een kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe projectleider Ruimtelijk Domijn van de Gemeente inzake het centrumplan.

2022 was ook het jaar dat Sjaak van Galen, die na bijna 10 jaar voorzitterschap, deze taak neerlegde en de zoektocht naar iemand die deze functie op zich wilde nemen begon. Geen gemakkelijke opdracht om in de voetsporen te treden van deze vaardige en gewaardeerde bestuurder. Gelukkig vond het bestuur in Jan Verdonschot een goede, zij het tijdelijke, voorzitter.

 

In dit jaarverslag wordt stilgestaan bij diverse onderwerpen die onder de aandacht van het bestuur kwamen en zij zo goed mogelijk het hoofd boden.

 

Jaaroverzicht een jaar rond.

 

Januari, Februari, Maart.

Het jaar begon nog in het teken van Covid besmettingen. Het was niet mogelijk de traditionele Nieuwjaars receptie en een gezellig buffet te organiseren en het gebruik van het atelier had nog beperkingen. Dit laatste tot half januari. Met behoud van Corona basisregels kon er weer voluit gewerkt worden. De hoogte van de contributie en afkoopbedrag gebruik atelier werden enigszins verlaagd, want het is niet duidelijk hoe het verloop van de besmettingen de openstelling later in het jaar negatief kan gaat beïnvloeden.

Om het niet doorgaan van de Nieuwjaars receptie enigszins te compenseren is besloten een expositie van en voor de leden te organiseren en dan tevens de scheidende voorzitter in het zonnetje te zetten. Alle leden worden uitgenodigd een van hun mooiste werkstukken in ’t Perron tentoon te stellen. Direct na de Algemene Ledenvergadering in maart zal de feestelijke opening van de de tentoonstelling plaatsvinden.

 

Een nieuwe discipline wordt in de Kunstkring geïntroduceerd: Vormgeving in keramiek.

Jan Verdonschot zorgde voor een draaischijf, schopschijf, en Mariska Schenkels schonk een keramiekoven. Met hulp van leden werd het “beeldhouwers”atelier grondig opgeruimd om ruimte te maken voor de nieuwe keramiek hoek en hier wordt in de loop van het jaar steeds meer gebruik van gemaakt. Een aanwinst voor de Kunstkring.

 

 

 

De leden kunnen zich weer aanmelden voor het modeltekenen en zoals vorige jaren sluiten meerdere tekenaars zich aan om zich verder te bekwamen in het op papier brengen van enthousiaste modellen, die met eindeloos geduld hun poses vast wisten te houden.

 

De organisatie van KunstSmullen evalueerde met de voorzitter en de penningmeester hun bevindingen tijdens dit evenement in 2021 en maken afspraken over verbeteringen, onkostenvergoeding en voortzetting van de samenwerking in 2022.

Iedereen was het er over eens dat KunstSmullen editie 2021 geslaagd was.

 

In het begin van dit jaar komt een opmerkelijk verzoek binnen van een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven o.l.v. hun docente Mevr. Peters om in de Kunstkazerne hun alternatieve kijk en visie op het Centrumplan van Heeze tentoon te mogen stellen. Het bestuur is benieuwd naar hun ideeën en willigt dit verzoek in. Plannen voor de uitvoering van expositie “In dialoog met het bestaande” in de Kunstkazerne worden gesmeed en in maart volgt een verrassende expositie die veel aandacht kreeg van inwoners en bestuurders van Heeze, genodigden en media. De ontwerpen van de studenten waren spraakmakend en vernieuwend. Zeker daar waar het hun kijk op de interactie tussen enkele historisch interessante gebouwen en de nieuwe bebouwing betrof.  In hoeverre dit invloed gaat hebben op de definitieve aanpak van het Centrumplan zal in de toekomst duidelijk worden.

 

 

 

 

Eindelijk kan eind februari het Sociaal Café plaats vinden. Henk van den Brink bijt de spits af met zijn presentatie over glas in lood en gebrandschilderd glas. In woord en beeld maakte hij zijn toehoorders duidelijk wat nu zo fascinerend is aan glasbewerking in de Kunst door de eeuwen heen.

 

 

Een maand later sprak Jan Verdonschot tijdens het tweede Sociaal Café over een vernieuwende techniek om Kunst vorm te geven: de 3-D kleiprint techniek. Hij nam alle tijd om zijn luisteraars de grondbeginselen uit te leggen en voorbeelden te laten zien. Hij nodigt iedereen uit om te komen kijken maar een tentoonstelling in de Tiendschuur in Tegelen.

Daar wordt de kleiprint techniek getoond en zijn werkstukken te zien.

 

 

 

18 maart is de Algemene ledenvergadering. Een bijzondere editie. Zonder Corona kunnen de leden weer aanwezig zijn en zijn zij in de gelegenheid afscheid te nemen van Sjaak van Galen. Hij zit deze vergadering de laatste keer voor en na het heffen van het glas opent hij de ledenexpositie, een dankbetuiging aan hem. Daar blijft het niet bij. Hij wordt totaal overrompeld door de plotse aanwezigheid van zijn familie, een tal van genodigden, de media

en de belangrijkste gast, de Burgemeester!

Uit de handen van de Burgemeester van Heeze-Leende-Sterksel Paul Verhoeven mocht Sjaak een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit mede op voorspraak en inzet van o.a. Sjef Cox en José Wouters. Een verdiend eerbetoon. Bedankt Sjaak!

 

 

 

Enkele onderwerpen die tijdens de ALV 18 maart ter sprake kwamen:

– De UBO (Ultimate Beneficial Owners ofwel uiteindelijk belanghebbenden) wetgeving is in de loop van het jaar meer duidelijk geworden. De UBO inschrijvingen van de bestuursleden zijn bij de Kamer van Koophandel gedaan en bevestigd.

De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon) is door de voorzitter a.i. en de penningmeester samen met een notaris bekeken. Momenteel hoeft geen actie ondernomen te worden vanwege de WBTR. Er wordt wel voorgesteld om twee items in de statuten te veranderen. Ten eerste een naamsverandering. De toevoeging Eymerick staat niet bij de officiële naamvoering door de Kamer van Koophandel. Als tweede de termijn van benoeming bestuursleden. De termijn is nu drie jaar. Deze termijn zou uit de statuten kunnen.

Statuutveranderingen zullen ten alle tijden aan de leden voorgelegd worden.

Aanbevolen wordt een huisreglement in te voeren. Het bestuur gaat hierna kijken.

 

– Brainstorm Heidedagen. De deelname aan dit weekend loopt terug. Wordt het tijd voor verandering? Een aantal mogelijkheden passeren de revue. Besloten wordt een kleine werkgroep in het leven te roepen om hierna te kijken en met voorstellen te komen. Het doel blijft: Het plezier en bezig zijn met Kunst in de natuur en het publiek laagdrempelig kennis te laten maken met creatieve bezigheden. In de vernieuwde Heide dag komt meer nadruk te liggen op het sociale aspect van het samen zijn van de deelnemende leden.

 

– Voorstel om een excursie voor de leden te organiseren naar Het Depot in Wageningen

Een maand later blijkt dat te weinig leden mee willen gaan. Dus gaat de leden excursie

helaas niet door. Er zijn diverse redenen waarom veel leden afhaken.

 

– José Wouters spreekt uitvoerig over de Kunstkring website en schetst in een PowerPoint presentatie een duidelijk beeld van een belangrijke informatie bron. Zij wil iedereen stimuleren hier vaker naar te kijken.

(Nog meer informatie over de ALV van 18 maart 2022? Lees het vergaderverslag)

 

April, Mei, Juni.

– Langzaam komt er meer reuring. Geplande evenementen worden weer goed bezocht. Organisaties en publiek hebben duidelijk zin om elkaar te ontmoeten en in gezelligheid.

Begin april neemt de Kunstkring deel aan “Heeze leeft”. Schilders en beeldhouwers werken als vanouds binnen en buiten de Kunstkazerne en zij mochten zich weer verheugen in veel aandacht van het publiek.

 

 

– In april staat een Sociale Café Avond met een presentatie van Nanou Jacobs op het programma. Zij spreekt over haar eigen werk. Zij wist de luisteraars te boeien met haar verhaal. Eind juni is natuurfotograaf Piet den Besten aan de beurt.

Tot nu toe lukt het nog steeds sprekers met pakkende onderwerpen te vinden, maar om te voorkomen dat de bron opdroogt blijft de vraag aan de leden en niet-leden: Meld je alstublieft aan en deel jouw interesse!

 

De groep jongeren van de Social Creative Cloud zijn al een tijd medegebruikers van de oude brandweerkazerne waar de Kunstkazerne een onderdeel van is. Zij hebben aangegeven ruimtegebrek te hebben. Dit onderwerp is door Dhr. Henst, jongerenwerker, informeel aangekaart bij de burgemeester. Hij gaf het advies hierover met de kunstkring te praten.

Besloten wordt een klein deel van het voorgedeelte van het gebouw, de “wasruimte” leeg te maken zodat de SCC die naar hun wensen in kunnen richten.

 

Vierde editie van “Sterksel sterk in Kunst” vond in mei plaats. De KKE nam deel met zes beeldhouwers. Zij werkten en exposeerden in de buitenlucht in het centrum van Sterksel.

Zij waren unaniem in hun mening over dit evenement, het was gezellig, gevarieerd, goed bezocht en geweldig georganiseerd.

 

 

De penningmeester heeft voor een aantal vrijwilligers de Gemeentelijke Vrijwilligers waardering aangevraagd. 20 tegoedbonnen kunnen uitgereikt worden als dank voor betrokkenheid en inzet.

 

 

 

Uitnodiging om op 21 mei aanwezig te zijn bij het St Agatha gilde om de officiële opening van hun verenigingsgebouw bij het kasteel Heeze bij te wonen en het 600-jarig bestaan van het gilde te vieren. Zoals veel leden weten waren zij, een hele poos geleden, partners om de oude schuur op de kasteelgrond te renoveren en te delen met de Kunstkring. Dit heeft niet zo mogen zijn. Het gilde is er wel in geslaagd.

 

 

Het cadeau: een schilderij van Chris Derksen.

 

Tijdens de bestuursvergadering in juni werd gesproken over de taakverdeling van het bestuur en de samenstelling van diverse werkgroepen.

Besloten is de taken tot nader order als volgt te verdelen:

Voorzitter Jan Verdonschot.

Contact met derden, uitgezonderd contact met de gemeente.

Contactpersoon Keramiek.

Voorzitter vergaderingen.

Lid werkgroep nieuw atelier en lid werkgroep “oude atelier”

Werkgroep KunstSmullen.

Penningmeester José Wouters.

Financiële zaken en contact gemeente.

Werkgroep nieuw atelier.

Contactpersoon ’t Perron.

Contactpersoon portrettekenen.

Contactpersoon diverse activiteiten o.a. Heeze leeft, KunstSmullen e.d.

Contactpersoon Jaarthema.

Werkgroep Jubileumjaar 2023. Deze werkgroep bestaat verder uit alle

bestuursleden aangevuld met Bert Keet en Riek Jeijsman.

Secretaris Lenie van den Akker.

Verslaglegging diverse vergaderingen en jaarverslag.

Mailcontact diverse partijen.

Contactpersoon Sociale Café Avonden.

Contactpersoon Kamer van Koophandel.

Bestuurslid Thea van Moorsel.

Website beheerder.

Contactpersoon Facebook.

Contactpersoon diverse activiteiten.

Werkgroep “oude” atelier.

Werkgroep Heide dag.

Bestuurslid Hilda Swinkels.

Contactpersoon media.

Contactpersoon exposities.

Enkele leden zijn eveneens ter versterking onderdeel van werkgroepen zoals:

Werkgroep nieuw atelier: Sjaak van Galen, Jan van den Akker, Henk van den Brink, Joop Verhees.

Heide dag: Jan van den Akker, Hans van Zonneveld en Ine Teeven.

Werkgroep kleine reparaties en onderhoud “oude” atelier: Martien Baselmans en Thea van Moorsel.

Natuurlijk kan de samenstelling en grootte van de werkgroepen tussentijds wisselen.

 

Juli, Augustus, September.

De rustige zomermaanden breken aan. Juli is voor velen een vakantie maand bij uitstek dus wordt niet veel georganiseerd. Augustus staat sinds jaar en dag in het teken van de Brabantse dag. De organisatie maakt dan voor een korte tijd gebruik van de Kunstkazerne en dus kunnen de leden een week geen gebruik maken van de ateliers. Dit jaar was voor de eerste keer een Brabantse Dag Kunstmarkt waaraan een aantal leden van de Kunstkring deelnamen. In twee marktkramen waren werkstukken te zien en te koop aangeboden. Het was erg gezellig. Een geslaagde eerste editie!

 

Heeze bood een drietal weken onderdak aan een groep asielzoekers. Om deze mensen afleiding te bieden organiseren enkele leden een creatieve workshop beeldhouwen bij belangstelling kon er ook geschilderd en geboetseerd worden. De gasten waren eerst wat terughoudend, maar na hun schroom overwonnen te hebben hebben zij met plezier met de activiteiten meegedaan.

 

De Heidedagen, omgedoopt tot KKE-dag, gaan niet door, omdat te weinig leden deelnemen!

Wat een frisse wind door het oude concept van de Heidedagen had moeten worden, bleek niet aan te slaan. De leden lieten zich niet naar een nieuwe locatie, het Strabrecht-plein lokken. Niet gezellig, te ver weg van sanitaire voorzieningen en horeca. Ook minder aantrekkelijk voor publiek en te lawaaierig door het vele verkeer. Dit zijn enkele bezwaren die helaas pas laat geuit werden. Hoe in 2023 verder, moet nog bekeken worden. Misschien toch weer terug naar de vertrouwde Heidedagen eventueel met kleine aanpassingen?

 

De Sociaal avond, eind september, werd prima bezocht. Sjef Cox was de spreker. Hij werkt als vrijwilliger met mensen die lijden aan het syndroom van Korsakov. Samen met een begeleidster van deze patiënten praat hij over de mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden die dit ziektebeeld met zich meebrengt. Hij schetste een ontluisterend maar toch ook een hoopvol beeld.

 

Om de drie jaar wordt een etentje georganiseerd voor bestuursleden en hun partners. Deze keer schoven twee speciale gasten aan Sjaak en Nel van Galen. Tijdens de avond werd door de penningmeester namens de hele vereniging dank uitgesproken aan Sjaak voor de vele jaren als voorzitter en werd Nel eveneens bedankt voor alle steun die zij Sjaak hierbij bood. Aan het einde van dit verslag is een interview met de oud voorzitter toegevoegd!

 

Oktober, November, December.

De achtste editie van KunstSmullen met het hoofdthema: Tekenen en portretten vond plaats in oktober. Twee weken lang genieten van kunst, cultuur en gastronomie. De penningmeester en de voorzitter zijn bij de opening op 14 oktober aanwezig geweest en 15 en 16 oktober werkten en exposeerden een kleine groep leden in twee grote tenten op het mooie landgoed Kapellerput. Naast het modeltekenen werden portretten in klei vervaardigd.

Als model diende het markante hoofd van Theo Rooyakkers  De uitgenodigde tekenmodellen werden vaardig op papier gebracht met wisselende kleding, gelaatsuitdrukkingen en in wisselende poses. Vooral de tweede dag vond het publiek de weg naar de activiteiten onder en om de tenten en de kunstenaars waren blij met de aandacht en vragen van de kijkers. De twee gezellige dagen werden afgesloten met een gezamenlijk drankje.

 

 

 

 

Voor de eerste keer mag de Kunstkring een expositie in de Schammert in Leende inrichten.

11 leden gaan deelnemen en de expositie wordt 31 oktober ingericht en zal tot 8 februari ’23 te bezoeken zijn. Schilderijen en klein beeldhouwwerk kan dan bewonderd worden in het nieuwe dorpshuis.

 

Start werkgroep die zich gaat bezighouden met de invulling van het Jubileumjaar: Kunstkring

Eymerick 20-jarig bestaan.

De volgende onderdelen gaan uitgewerkt worden: Een kunstboek met daarin foto’s van de Jaarthema kunstwerken met hun makers en verklarende teksten, een expositie met feestelijke opening met Jaar thema werkstukken in ’t Perron, een atelierroute in mei met werkstukken van de leden op diverse locaties in Heeze en als laatste een mooie afsluiting in juni met de prijsuitreiking aan de winnaar van het jaarthema werkstuk. Alle stukken worden door een een publieks- en een vakjury beoordeeld. De voorbereidingen voor het boek zijn gestart. Na een drietal vergadersessies vinden de eerste fotoronden plaats, die de kunstwerken zo mooi mogelijk in beeld moeten brengen.

De organisatie van de jaarthema expositie in ’t Perron wordt voortvarend ter hand genomen evenals de voorbereidingen voor de atelierroute.

 

Ondertussen gaan ook de “normale” activiteiten door.

De activiteiten kalender voor 2023 wordt voorbereid. In het nieuwe jaar kunnen de leden op de website lezen wat het programma voor 2023 zal zijn.

De penningmeester is bezig het financiële verslag voor te bereiden en de secretaris sluit met dit jaarverslag het verenigingsjaar 2022 af

 

Na afwezigheid van drie jaar kan eindelijk weer een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden. In januari 2023 worden alle leden met een introducé uitgenodigd voor wat hopelijk een gezellig feestje gaat worden in onze eigen vertrouwde kunstkazerne.

 

Zo ver het Jaarverslag van Kunstkring Eymerick over 2022.

 

 

Secretariaat KKE: Lenie van den Akker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview Sjaak van Galen: bijna 10 jaar voorzitter Kunstkring Eymerick!

 

                                      

 

Een groot aantal jaren was Sjaak het gezicht en de stem van de kunstkring, maar zoals bij alle dingen komt er een dag dat het stokje overgenomen moet worden.

Sjaak had al aangegeven in 2022 als hij 80 jaar wordt, zijn voorzitterschap vaarwel te zeggen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart jl. nam hij afscheid als bestuurslid, maar niet als beeldhouwend lid.

Hij vertrok niet met stille trom, want er werd een klein feestje gevierd, een expositie geopend en als kers op de taart ontving hij, op voorspraak van enkele leden, een koninklijk onderscheiding uit de handen van de burgemeester.

 

Sjaak hoeft niet voorgesteld te worden, maar in het kort wat weetjes die nog niet bij iedereen bekend zullen zijn.

Sjaak was en is een techneut. Met liefde voor technologie. Van ambachtsschool tot en met een technische opleiding op de TU Delft. Van ambachtsman tot manager!

Dat het handwerk hem in het bloed zit wordt duidelijk in zijn keuze om in zijn vrije tijd beeldhouwlessen te nemen. Eerst met dochter en schoondochter. Daarna gaat hij met Sjef Cox hakken bij o.a. Lux et Terra in Lierop. Later heeft hij met cursussen en lessen bij een Belgische beeldhouwster zijn vaardigheden verder ontwikkeld.

En niet te vergeten de beeldhouwdagen bij Chris Derksen. Waar de dagen ook gevuld werden met goede gesprekken, veel gelach, een borreltje naast veel stof en lawaai.

Later mochten de heren bij Lieneke Knaapen in de Zegge hakken.

 

De pinguïn is een veel voorkomend thema in zijn beeldhouwwerk. Gewoon omdat dit onderwerp hem fascineerde en de vorm daagde hem uit door de kwetsbaarheid bij het maken van o.a. de vleugels. Verder experimenteerde hij ook met andere vormen in veel verschillende steensoorten.

 

Op de vraag: hoe zag de Kunstkring er uit toen jij daar lid werd zoveel jaren geleden?

Hij vertelt over de kleine groep van zo’n 28 enthousiaste leden. De bestuursvergaderingen werden thuis gehouden en de ALV in Café de Zwaan. De behoefte naar een gezamenlijk atelier groeide. Een van de toenmalige bestuursleden Ad van Beek kwam op het lumineuze idee om bij de gemeente te vragen of de toen leegstaande brandweerkazerne niet gebruikt mocht worden. Na eerst wat weerstand bij de gemeente werd dit verzoek ingewilligd en de rest is historie.

 

Een van de volgende vragen die tijdens dit gesprek gesteld werden was: wat heeft het voorzitterschap van de Kunstkring je gebracht? Waren er gebeurtenissen waar je met voldoening en plezier aan terugdenkt en waren er ook zaken die anders liepen dan aanvankelijk bedoeld waren?

Als eerste noemt hij de vele goede contacten die in deze jaren ontstonden met de leden, met andere verenigingen en met de gemeente zowel formeel en als informeel.

Hij is ook blij dat hij bij kon dragen aan het ontstaan van andere disciplines binnen de kunstkring en met het organiseren van de vele activiteiten. Hij noemt o.a. het mee gaan organiseren van de expositie LandArt rond Kasteel Heeze. De voorloper van het huidige KunstSmullen in het bosgebied van Kapellerput.

De samenwerking met het gilde sint Agatha om een nieuw atelier/clubhuis te realiseren in de oude veldschuur op het terrein van kasteel Heeze heeft hij als enerverend en maar ook inspirerend ervaren. Dat het project strandde lag niet aan deze gezamenlijke aanpak, maar andere factoren speelden hier een negatieve rol. Toch is dit een van de zaken die anders liepen dan de bedoeling was.

 

Zijn bestuurstaken mist hij niet. De extra vrije tijd die ontstaan is gebruikt hij nu om weer gezond te worden na een periode van ziekte en operatie, die hem overrompelde kort nadat hij afscheid genomen had als voorzitter. Het gaat nu goed met hem, is weer begonnen met beeldhouwen en is vast van plan weer vaker de kunstkazerne binnen te lopen.