Er hebben zich per 1 augustus 3 mensen aangemeld voor de Keramiekgroep, t.w. Martien Baselmans, Lydeke van Beersum en Paula van Gaal. Welkom allen! de Keramiekgroep telt inmiddels 10 leden.

____________________________________________________________________________________________

We zijn inmiddels een  Keramiekgroep gestart met 7 personen! We hebben een mooie ruimte gecreeerd in het beeldhouwlokaal en er zijn al diverse mooie keramiekstukken uit de oven gekomen. Kom ook eens kennismaken met de klei! Op de maandagmiddagen van 13.00-16.30 uur zijn we geopend. 

Contact/sleutelpersoon: Jan Verdonschot

______________________________________________________________

We kunnen altijd sprekers gebruiken om de Sociaal Cafe-avonden (nog) interessanter te maken, dus als je zelf een onderwerp  hebt waar je graag wat over wilt vertellen of iemand kent,  laat dit ons dan weten!

_____________________________________________________________________________________________________

Maandagmiddag 25 april 13.00 uur starten we met de keramiekgroep, leuk dat we onze disciplines hebben kunnen uitbreiden!


“In dialoog met het bestaande hart van Heeze” 

TU Eindhoven architectuur studenten maakten het afgelopen halfjaar plannen voor het hart van Heeze
En exposeren die uitdagend in de voormalige Brandweerkazerne.

Een niet te missen kans voor de inwoners en bestuurders van Heeze.

Van maandag 21 maart tot en met vrijdag 25 maart is er dagelijks open inloop van 10.00 uur –  16.00 uur De plannen kunnen bekeken worden terwijl de kunstenaars van de Kunstkring aan het werk zijn.

Het project heeft het motto ‘The Forgotten Firestation’ en is onderdeel van een reeks ontwerpprojecten begeleid door prof. ir. Paul Diederen en ir. Anne Marie Peters waar de transformatie van het bestaande centraal staat. Bij ieder project staat een andere gebouw typologie centraal; deze keer was dat de kazerne. De centrale vraag is; ‘wat doen we met gebouwen die niet meer voldoen aan de (vaak bouwkundige en programmatische) eisen van nu?’ De geanalyseerde gebouwen hebben zeker cultuurhistorische waarde en dragen sterk bij aan de identiteit van een gebied. Kunnen ze worden hergebruikt, opnieuw geprogrammeerd? En hoe ga je als architect met zulk erfgoed om? Hoe kan je ‘nieuwe’ architectuur maken, voortbordurend op ‘oude’ architectuur?

Het hart van Heeze is een prachtige studiecase: de gemeentehuis tuin met daarin de voormalige brandkazerne wordt omgeven door beeldpalende gebouwen; de voormalige Sint Rafaëlschool (beter bekend als het Zuidzorg gebouw), het markante gemeentehuis en de Basisschool Dirk Hezius. De gemeente is zelf al lang bezig met ambitieuze plannen voor dit gebied. Er moeten woningen worden gerealiseerd, evenals horeca, een atelier voor kunstkring Eymerick en  kantoren. De plek voor de jaarlijkse evenementen zoals carnaval, kermis en de Brabantse dag moet behouden blijven.

De studenten hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de gemeente en geanalyseerd waar volgens hen behoefte aan is. Bij de bestaande gebouwen hebben ze voortgeborduurd op aanwezige kwaliteiten en met de nieuwe gebouwen zoeken ze aansluiting met het bestaande zonder dit klakkeloos te imiteren. Dit resulteert in 8 verschillende en ‘eigen’ plannen waarin de student zijn/haar visie laat zien. De expositie is bedoeld om te inspireren, ideeën uit te wisselen en hardop te dromen over het nieuwe hart van Heeze.


Dhr. Sjaak van Galen Lid in de Orde van Oranje Nassau

Na de ALV stond Sjaak een verrassing te wachten, hij werd geridderd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zijn verdiensten kwamen uit het Rode Kruis, Welfare, Heemkundekring Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten, Kunstsmullen en natuurlijk Kunstkring Eymerick.


Algemene Leden Vergadering 18 maart 2022 om 19.30 uur in ’t Perron.

Tijdens deze vergadering nam onze voorzitter Sjaak van Galen afscheid van het bestuur. Hij zal echter nog een helpende hand bieden waar nodig en natuurlijk als beeldend kunstenaar doorgaan bij de Kunstkring.